Download
edat antiga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDAT ANTIGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDAT ANTIGA

EDAT ANTIGA

343 Views Download Presentation
Download Presentation

EDAT ANTIGA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EDAT ANTIGA A CONTINUACIO: OFICIS IDIOMES PERSONATGES IMPORTANTS DESCOBRIMENTS SOCIETAT

  2. OFICIS Cisteller: El cisteller era un home o dona que feiacistells per aixo es diuencistellersfeien servir branques d’arbres o pals de plantes i feien unir les branques i feiencistells. Aquí teniu mes oficis de la edatantiga: I:\treballs\medi\imatges del mundo antiguo i informacion\MEDI informacio de la linea del temps\informacioedat antiga.docx

  3. IDIOMES  Fenici, llengua semítica. Va ser la llengua preromana d'Eivissa després de l'establiment de colonitzacions fenícies cap al segle VIII a. C. Posteriorment, el fenici va ser la llengua parlada pels cartaginesos que es van assentar a Espanya en el segle III a. C. Mes informaciòaqui: C:\Documents and Settings\Sergi\Escritorio\IDIOMAS.docx

  4. Personatgesimportants Com ara estem a la edat antiga no sabem qui va fer la catapulta pero creiem que va se obra dels artesans. Mes informaciò: C:\Users\argo\Desktop\Personatges importants edat antiga.docx

  5. DESCOBRIMENTS Els ibers son els primers pobladors dels que tenim constància a Catalunya.Vivien en tribus i es van anar instal·lant a Catalunya cap el VII abans de Crist, es a dir, poc temps després de la fundació llegendària de Roma (753 aC.). No van ser sotmesos a cap poble fins l'arribada dels romans el 218 a.C.A banda de Catalunya, els podíem trobar a tota la costa mediterrània i a tota Andalusia. Mes informaciò: C:\Users\argo\Desktop\Descobriments de la Edat Antiga.docx

  6. SOCIETAT Ja a la antiguitat es prenien molt en serio el tema de la societat i així va ser com aristòcrates en l'antiga Grècia abans del naixement de Crist manifestava que l'home era un ser social per naturalesa. Mes informació aquí: ..\..\societatedat antiga.docx

  7. MOLTES GRACIES