Sanajärjestys - PowerPoint PPT Presentation

sanaj rjestys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sanajärjestys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sanajärjestys

play fullscreen
1 / 4
Sanajärjestys
104 Views
Download Presentation
milla
Download Presentation

Sanajärjestys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sanajärjestys

  2. Päälause 1. 2. (verbi) Hjallis jobbar(inte)i sinegen firma i Hangö. I Hangöjobbar Hjallis (ofta) i sinegen firma. I sinegen firmajobbar Hjallis (dagligen) i Hangö. Varjedagbrukarhan(inte) läsamejl. Mejlbrukarhan(aldrig)läsavarjedag. Varförläserhan(inte)mejlsåofta? Huroftahardulästmejl i dag?

  3. Sivulause PÄÄLAUSESIVULAUSE Hjallis jobbareftersomhanvilltjänapengar. Hjallis työskenteleekoska hän haluaa tienata rahaa. Hanvetatthan(inte) ärdenbästaaffärsmanneni Finland. Hän tietää että hän (ei) ole paras liikemies Suomessa. Hjallis skaresatill Åboomhanharråd. Hjallis matkustaa Turkuunjos hänellä on varaa. Har du hörthurhanstartadesinaffärsverksamhet? Oletko kuullut kuinka hän aloitti liiketoimintansa? Vet du om Hjallis harsåltsin firma? Tiedätkö onko Hjallis myynyt firmansa?  Helppoa! Sivulause siis usein samanlainen kuin suomessa! Muista kuitenkin sääntö: KON SU (LI) KIE PRE (=konjunktio, subjekti, liikkuva määre, kieltosana ja predikaatti)

  4. Men det varjulätt! Eli: Mitä tarvitsee muistaa päälauseesta? Verbi kakkospaikalle! Mitä tarvitsee muistaa sivulauseesta? Usein täysin sama kuin suomessa. Muista kuitenkin sääntö: KON SU (LI) KIE PRE