Lajittelupeli - PowerPoint PPT Presentation

lajittelupeli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lajittelupeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lajittelupeli

play fullscreen
1 / 27
Lajittelupeli
130 Views
Download Presentation
kyna
Download Presentation

Lajittelupeli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lajittelupeli Hoitoala

 2. Sisältö Alustus • Jäteasioiden tärkeysjärjestys • Miksi ja miten ehkäistä jätteen syntyä? • Keinoja hoitotyössä • Hoitoalan jätteet Pelialustat • diat 14 – 21 Pelin purku

 3. Jätehuollon tärkeysjärjestys • Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. • Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.

 4. Miksi ehkäistä jätteen syntyä? • Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. • Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. • jäte on tuhlattua raaka-ainetta.

 5. Miten ehkäistä jätteen syntyä? • Jätteen synnyn ehkäisemisessä tärkeää on esim. • materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen • materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö • materiaalihukan välttäminen • raaka-aineiden järkevä hankinta • koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito

 6. Jätteen synnyn ehkäisyn keinoja hoitolaitoksessa • materiaalien käytön suunnittelu, materiaalihukan välttäminen • oikeaoppinen käyttö • turhan kertakäytön karsiminen • tarkoituksenmukaiset tilaus- ja pakkauskoot

 7. Hoitoalan jätteet • Perushoidossa syntyviä jätteitä ovat mm. • kertakäyttöiset patjasuojukset, poikkilakanat, ym. vuodesuojat • vaipat, terveyssiteet, inkontinenssisuojat • pakkauspaperi, pakkauspahvi, pakkausmuovi • elintarvikkeiden ylijäämät ja pakkausjätteet • henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, mm. hammasharjat, parranajovälineet, pesusienet yms. • käsipyyhkeet • vanhentuneet ja pilalle menneet tuotteet • avatut lääkeampullit, avatut steriilit pakkaukset, vanhentuneet lääkkeet… • suojakäsineet • ruuantähteet ja kahvinporot • kahvimukit • sanoma- ja aikakauslehdet

 8. Hoitoalan jätteet • Sairaalassa syntyy seuraavia ongelmajätteitä • vanhentuneet lääkkeet • loisteputket, lamput yms. • värikasetit (jos eivät ole täytettävissä tai aivan tyhjiä) • elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput, lämpö- ja kuumemittarit, amalgaamijäte vanhoja paikkoja poistettaessa • raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot • (vanhat) kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet • radioaktiiviset jätteet • röntgenkehitteet ja -kiinnitteet • filmit • öljy

 9. Hoitoalan jätteet • Erityisjätteet • Viiltävää ja pistävää jätettä ovat mm. • neulat • kertakäyttöveitset • veitsenterät • infuusioletkujen terävät osat • lansetit • Biologisia jätteitä ovat mm. • suuret kudospalat • sikiöt, raajat • näyteviljelyt • verimaljat • runsaasti verta sisältävät siteet tai letkustot • veri

 10. Tartuntavaarallinen jäte – luokka A • Potilaisiin kosketuksissa ollut jäte, joka on kontaminoitunut seuraavilla tartuntavaarallisilla mikrobeilla (ohjeellinen lista): + Lähde: Terveydenhuollon jätteet - Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat, Timo Miettinen, 2006, STTV

 11. Tartuntavaarallinen jäte – luokka B • Tartuntavaarallisilla aineilla, jotka eivät täytä luokan A kriteereitä, kontaminoitunut jäte. • Luettelo tartuntavaarallisista aineista löytyy sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston julkaisusta nro 43/2002 Biologisten tekijöiden luokitus. • Mikrobiologiset viljelmät, jotka sisältävät seuraavia tartuntavaarallisia mikrobeja (ohjeellinen lista): Lähde: Terveydenhuollon jätteet - Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat, Timo Miettinen, 2006, STTV

 12. Lajittelupelialustat

 13. Pelin ohjeistus • Peliin kuuluu lajittelualustat (diat 14-21), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista • Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä • kertakäyttökäsine, taitos, ruisku… • Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja

 14. Pakkauslasijäte sairaalalasille on oma keräysjärjestelmä

 15. Ongelmajäte

 16. Pistävä ja viiltävä jäte

 17. Lajittelupelin purku Hoitoala

 18. Muistutukseksi • Jätehuollon tärkeysjärjestys • Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. • Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.

 19. Lasi Keräyspaperi Sekajäte Energiajäte Biojäte tai + Ongelmajäte Pistävä ja viiltävä jäte Tartuntavaarallinen jäte

 20. Miten näiden kanssa toimitaan asiakkaan kotona? • Perushoidon jätteet, esim. • kertakäyttöiset poikkilakanat, vaipat, terveyssiteet, inkontinenssisuojat • käsipyyhkeet • suojakäsineet • ruuantähteet ja kahvinporot • sanoma- ja aikakauslehdet sekajätteeseen lajitellaanenergiajätteeseen lajitellaanbiojätteeseen lajitellaankeräyspaperi

 21. Miten näiden jätteiden kanssa toimitaan asiakkaan kotona? • Ongelmajätteet, esim. • vanhentuneet lääkkeet • loisteputket • elohopeaa sisältävät kuumemittarit • akut ja paristot ongelmajätteeseen lajitellaan

 22. Miten näiden jätteiden kanssa toimitaan asiakkaan kotona? • Erityisjätteet esim. • neulat • infuusioletkujen terävät osat • (runsaasti) verta sisältävät siteet tai letkustot • Veri Neulat yms. pakataan läpäisemättömään astiaan ja toimitetaan hävitettäväksi pistävinä ja viiltävinä jätteinä esim. oman toimipisteen kautta. Verellä tahriintuneet siteet yms. voidaan laittaa muoviin pakattuna sekajätteisiin.

 23. Jätteen synnyn ehkäisy (JSE) • Miten jätteen syntyä voi päivittäisessä työssä ehkäistä? • esim. missä tilanteissä on pakko/syytä käyttää kertakäyttökäsineitä, missä hoitotilanteissa se ei ole välttämätöntä • Tehtäviä • käsienpesun materiaalihävikki • kokovertailu: pakkaus/tuote