Download
opintojen sujuvuus lukuj rjestysty n tavoitteena case oulun yliopisto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
opintojen sujuvuus LUKUJÄRJESTYSTYÖN TAVOITTEENA: Case Oulun yliopisto PowerPoint Presentation
Download Presentation
opintojen sujuvuus LUKUJÄRJESTYSTYÖN TAVOITTEENA: Case Oulun yliopisto

opintojen sujuvuus LUKUJÄRJESTYSTYÖN TAVOITTEENA: Case Oulun yliopisto

89 Views Download Presentation
Download Presentation

opintojen sujuvuus LUKUJÄRJESTYSTYÖN TAVOITTEENA: Case Oulun yliopisto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. opintojen sujuvuus LUKUJÄRJESTYSTYÖN TAVOITTEENA: Case Oulun yliopisto Eva Maria Raudasoja Koulutuspalvelut 30.9.2014

  2. Lukujärjestystyön TAVOITTEET 2013 - 2015 • yhtenäinen ja tasaisesti kuormittava lukujärjestys opiskelijoille ja opettajille • opiskelijoille pakollisena tutkintoon kuuluvat opinnot eivät ole päällekkäin lukujärjestyksessä • tila- ja opettajaresurssien tarkoituksenmukainen käyttö • kaikki opetustiloihin sijoittuva toiminta sisällytetään lukujärjestyssuunnitteluun • liukuvien lounastaukojen sijoittelu lukujärjestykseen • opetusviikon sisäisestä tenttipäiväkäytännöstä luopuminen ja korvaaminen opintojaksojen aikatauluihin integroiduilla kuulusteluilla ja tenttiakvaariolla • hallinnolliset kokoukset ja muut toiminnot huomioidaan lukujärjestyssuunnittelussa

  3. Lukujärjestystyössä opittua

  4. HUONETILOJEN KÄYTTÖ TUNNEITTAIN Diagrammissa on yleiskatsaus opetuksen jakautumisesta lukuvuoden aikana. Pystyakseleilla on samanaikaisten oppituntien lukumäärä, vaaka-akselilla työpäivät elokuun alusta alkaen. Nuolet osoittavat päivämääriä 1.9 ja 31.5. (SLH-järjestelmä)

  5. LUKUJÄRJESTYKSEN 2015 – 2016 SUUNNITTELU 1/2015: • Henkilöstösuunnitelman ja OPS:n tarkistus vs. budjetti • Uusien opintojaksojen lisääminen OPS-raamiin viimeistään. • Opintojaksokuvaukset valmiina ja hyväksyttynä. • Lukujärjestystyö alkaa: Tiedonsiirrot 12/2014: • Hallitus hyväksyy budjetin • OPS:n tarkistus suhteessa opetussuunnitelmatyön periaatteisiin • Tutkintorakenteet lv 2015-2016 valmiiksi Oodiin. 2/2015: • Opettajien työsuunnitelmien vahvistaminen • Opintojaksojen tietojen ja malliopiskelijoiden tallentaminen SLH-järjestelmään 10-11/2014: • Sisäiset TTS-neuvottelut • OPS-rakenteen laatiminen ja hyväksyminen • Opintojaksojen vastuuopettajien nimeäminen seuraavalle lukuvuodelle • Päätös siitä, mitä opintojaksoja opetetaan 3-4/2015: • Kehityskeskustelut • Opintojaksojen vastuu-opettajien varmistaminen • Puuttuvien opettajien hankinta ja sovittaminen lukujärjes-tykseen. • Lukujärjestykseen kurssi-rakenteet, tenttiajankohdat ja opettajatieto sekä kurssi-rakenteiden vahvistaminen ja lukujärjestyksen optimointi (aika, tila, malliopiskelija). • Opetusaikojen tarkistaminen ja muutosten teko. joulukuu tammikuu marraskuu helmikuu lokakuu OPS- vuosikello 2014-2015 maaliskuu 9/2014: • TTS valmistelu • Seuraavan lukuvuoden opetuksen suunnittelu käynnistyy. syyskuu huhtikuu elokuu toukokuu heinäkuu kesäkuu 8/2014: • Lukuvuosi alkaa 1.8. • Lukujärjestystyön muutoslomake aktiiviseksi. 5/2015: • Palautteen analysointi ja hyödyntäminen. • Opetussuunnitelman nykytilan arviointi ja muutostarpeiden tunnistaminen. • Lukujärjestykset valmiina SLH-järjestelmässä, lukujärjestystietojen siirrot Timmiin ja Oodiin. 6/2015: • Koulutusneuvosto vahvistaa lukujärjestyksen 15.6. mennessä (yliopiston yhteinen lukujärjestys). Aloita tästä

  6. Lukujärjestystyön vaiheet 1. Lukujärjestystietojen kokoaminen (01-02/2015) 1.1 Perustietojen poiminta Oodi-järjestelmästä 1.2 Perustietojen täydennys (opintojaksoluettelo, opintojaksojen osat, opetusryhmien määrä ja periodit) 1.3 Lukuvuoden 2015-2016 opintojaksojen vahvistaminen 2. Lukujärjestysehdotuksen optimointi (03/2015) 2.1 Lukujärjestysehdotuksen muokkaus (aikataulujen ja tilojen määrittely, opintojaksojen sisäiset suhteet) 2.2 Lukujärjestysehdotuksen selvitys ja ristiriitojen korjaaminen (optimointi) 3. Lukujärjestysratkaisun viimeistely (04/2015) 3.1 Lukujärjestysehdotuksen katselmointi 3.2 Lukujärjestyksen vahvistaminen 4. Lukujärjestyksen julkaisu (05/2015)

  7. Lukujärjestystyön TULOKSIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA TIETO LISÄÄNTYY • Koulutusohjelmasuunnittelu: järjestettävä opetus • Lukujärjestyssuunnittelu ja opetuksen ajoittaminen • Tilojen ja resurssien hallinta: käyttöaste ja kuormittavuus • Lukujärjestysmuutokset ja tilojen käyttö • Yhteistyö: kaikki liittyy kaikkeen OPINTOJEN SUJUVUUS PARANEE • Opiskelijoiden opintopistekertymät ovat nousseet vuodesta 2012 alkaen koulutusohjelmittain, ensimmäinen vuosi merkittävä opintojen etenemisen näkökulmasta • Opiskelija saa sähköisessä muodossa koko lukuvuoden opetusajat ja pystyy itse suunnittelemaan opiskeluaan