Download
tekstien j sentelytapoja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekstien jäsentelytapoja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekstien jäsentelytapoja

Tekstien jäsentelytapoja

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Tekstien jäsentelytapoja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tekstien jäsentelytapoja

  2. kronologinen eli aikajärjestys • sadut, kertomukset, elämäkerrat, historiikit; ruoka- ja toimintaohjeet • tärkeysjärjestys • tekstit, joissa esitellään vakavuudeltaan ja tärkeydeltään eritasoisia asioita • paremmuusjärjestys (Meikkivoiteiden viisi parasta)

  3. vertailujärjestys • sopii teksteihin, joissa asiat asetetaan rinnakkain suhteessa toisiinsa (menneisyys – nykyisyys, nykyhetki – tulevaisuus, miehet – naiset, edut – haitat) • voi kirjoittaa niin, että ensin käsittelee toisen osapuolen ja sitten toisen, tai vertailla rinnakkain

  4. ongelmanratkaisujärjestys • valitaan, kun pyritään ratkaisemaan ongelmaa • esim. yleisönosastokirjoitukset • ongelma • ongelman syyt • ongelman seuraukset • ratkaisuehdotukset • ratkaisuehdotusten perustelu

  5. Asiatekstin laatiminen s. 175 • Lue tehtävänanto huolella ja mieti tekstin tavoitetta. • Kerää tietoja. • Laadi etenemisjärjestys alusta loppuun. • Luonnostele: pohdi aloitus- ja lopetustapoja, esimerkkejä; kokeile eri ilmaisukeinoja. • Hio: tarkista, että aihe kulkee loogisesti, kappalejako on selkeä ja teksti on yleiskielen mukaista.