Download
virkkeiden peruskunnostus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virkkeiden peruskunnostus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virkkeiden peruskunnostus

Virkkeiden peruskunnostus

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Virkkeiden peruskunnostus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Virkkeiden peruskunnostus

  2. Sidostaminen • Sidostamisella paljastetaan asioiden suhteet • Sidostamisen keinoja ovat: • Konjunktiot ja adverbit (ks. KK s. 175) • Sanajärjestys (TEEMA: tuttu tieto lauseen alussa; REEMA: uusi tieto lauseen lopussa) • Viittaukset tekstin sisällä (ks. KK s. 177) • Sanaverkot: alakäsitteet (eskimopuikko) ja yläkäsitteet (jäätelö), merkityskentät (herkuttelu) MONISTE Virkkeiden peruskunnostus/ J.R.

  3. Pötkövirkkeet Pötkövirkkeiden ongelma on se, että samaan virkkeeseen on liitetty kahden tai useamman virkkeen ainekset, usein pötkövirkkeiden väliin laitetaan ainoastaan pilkku, ilmaisusta tulee paljon tiiviimpää ja ytimekkäämpää, kun pötkövirkkeistä päästään eroon. Korjaa yläpuolella oleva virke. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  4. Muista kirja! • Kirja tulee olla luettu ja kirja-arvostelu siitä tehty 10.11. mennessä! • Katso blogista ohjeet.

  5. Sanajärjestys • Suomen kielen sanajärjestys ei ole niin vapaa kuin luullaan. • Selkeyttä ilmaisuun saa sillä, kun käyttää suoraa sanajärjestystä • Vertaa: Sinä olet lukiolainen ja sinun tulee opiskella ahkerasti. Lukiolainen olet sinä ja opiskella ahkerasti sinun tulee. Myös minä arvostan ahkeraa opiskelua. Minä arvostan myös ahkeraa opiskelua. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  6. Kiilalause • Sivulause tunkeutuu yhteen kuuluvien sanojen väliin: Kissan, joka oli väriltään musta, ruokana oli tänään siikaa. • Virkkeessä on irrallinen, taipumaton osa: Jalkapallo kehittää myös henkisiä ominaisuuksia, esimerkiksi stressinsietokyky. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  7. Tyylipoikkeamat • Puhekielinen sana kirjakielisessä tekstissä rikkoo tekstin yhtenäisyyttä: Hyväksi urheilijaksi ei voi tulla muuten kuin treenaamalla ahkerasti. • Varo myös vieraskielisiä vaikutteita: Espoosta löytyy paljon harjoittelupaikkoja, jos vain osaat etsiä. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

  8. Varo toistoa, kliseitä ja huonoja kuvailmauksia! On tarpeetonta toistaa sanoja tekstissä, sillä toisto ei ole tarpeellista. Toisinaan tarpeellista on toistaa joitakin asioita, jotta asiat menisivät perille, mutta silloin täytyy käyttää asianmukaisia synonyymejä. Koulunkäynti on minulle yhtä ruusuilla tanssimista. Voisinkin sanoa, että lukiossa vietän todellisia kissan päiviä. Joka sunnuntainen jalkapallo-ottelun katsominen on minulle arkipäivää. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi