Download
omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie

Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie

221 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie Docentenhandleiding voor mbo zorgonderwijs en bijscholing Docent: Contact: Connie Klingeman, Hogechool Rotterdam c.a.klingeman@hr.nl