Download
mensen leven met mensen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENSEN LEVEN MET MENSEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENSEN LEVEN MET MENSEN

MENSEN LEVEN MET MENSEN

153 Views Download Presentation
Download Presentation

MENSEN LEVEN MET MENSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MENSEN LEVEN MET MENSEN Over de levensloop en de ouderen in de samenleving

 2. Inhoud Leeftijd en tijd Verbondenheid met anderen Gedrag Afhankelijkheid en sociale controle Groepering en hun betekenis voor de levensloop Bronnenlijst

 3. Leeftijd en tijd Het kenmerk leeftijd hangt samen met andere kenmerken: Leeftijd – tijdservaringenOuderen: zware crisisJongeren: hoogconjunctuur  Elk persoon heeft een ander verleden

 4. Verbondenheid met anderen Relaties – vanaf de geboorte vb. ouders, collega’s, buren, … Socialisatiecontact met anderen (sociale relaties) is noodzakelijk voor de ontwikkeling Sociale groeperingeninvloed op het individu

 5. Gedrag We leren van onze medemensen: Aangeleerd gedragbelonen – sanctioneren door ouders dit gedrag is niet aangeboren Definiëring per groep kan verschillen: vb. gewenst gedrag zelfstandig gedrag afwijkend gedrag

 6. Imiteren= ‘het leren van gedrag van anderen in verschillende groepen’ Het kind doet de ouders na. emotionele identificatie Andere groepen van mensen waar kinderen van leren: vb. leraren op school, media

 7. Afhankelijkheid en sociale controle Ons gedrag wordt door anderen beheerst of beïnvloed. Sociale druknegatieve sancties vb. fysiek geweld, roddelen positieve sancties vb. schouderklopje geven, cadeaus  Vinden we terug in verschillende groepen van de samenleving.

 8. Sociale controle wordt bepaald door de mate waarin mensen van elkaar afhankelijk zijn centraal kenmerk van menselijk samenleven meest extreme vorm van sociale controle: vb. gevangenissen, religieuze sektes = ‘gulzige instituten’

 9. Groeperingen en hun betekenis voor de levensloop Typen van groeperingen: • Primaire groepvb. gezin • Organisatiesvb. kerk, tehuizen • ‘gehele’ samenlevingenvb. dorp, staat

 10. Grote betekenis van de groepering voor het individu.  veranderingen! Levensloop: sociologischgang door groepen en organisatiesovergangen van levensfases  door samenleving geregeld

 11. Bronnenlijst De Keijzer, M., & Van Tuyl, T. (2008). Een bezoekje aan The Farm. Geraadpleegd op 29 November 2010, op http://www.theavantuyl.nl/update/output.php?table1=artikelen Naafs, J., Bakker, M., Franken, P., & Noyon, L. (2010). Mensen leven met mensen. In J. Naafs (red.), Met zorg wonen (pp. 35 – 45). Bohn Stafleu van Loghum. PZC. (2010). ‘t Vierschip krijgt predikaat Eén. Geraadpleegd op 29 november 2010, op www.pzc.nl/regio/walcheren/7654995/t-Vierschip-krijgt-predikaat-Een.ece Turkenburg, A. (2010). ABC van erven en schenken. Geraadpleegd op 29 november 2010, op http://www.elsevier.nl/web/Stijl/Gezondheid-Gezin/Gezin/132/ABC-van-erven-en schenken.htm