Download
omgaan met geld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met geld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met geld

Omgaan met geld

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met geld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Omgaan met geld Meer grip op uw geld door financiële coaching

  2. Budgetcoach West Hoe is de huidige situatie in Nederland? • Steeds meer mensen hebben schulden • De groep met (boven)modaal inkomen wordt elke dag groter • Lange wachtlijst voor schuldsanering

  3. Budgetcoach West Hoe ontstaan deze problemen? • Minder banen, meer gedwongen ontslagen • Arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte • Scheiding • Overlijden • Nooit geleerd om goed om te gaan met geld

  4. Budgetcoach West Steek je kop niet in ‘t zand

  5. Budgetcoach West Wat kun je het beste doen? • Haal je hoofd uit het zand  • Ga de confrontatie met je eigen financiële situatie aan • Schakel hulp in • Los je probleem op om erger te voorkomen

  6. Budgetcoach West Budgetcoach traject, bestaat normaal gesproken uit drie fases • Intake / bekijken huidige administratie / schulden / ontvangst bankafschriften • Schuldeisers aanschrijven / inkomsten en uitgaven inventariseren / budgetoverzicht • Voorstel schulden / budgetplan toekomst

  7. Budgetcoach West Meer grip op je financiële situatie zorgt voor: Overzicht, rust Geen of minder extra (onnodige) kosten Een schuldenvrij leven Meer vrij besteedbaar vermogen

  8. Budgetcoach West Werkt onder andere voor: • Particulieren • Personeel van bedrijven (bv met loonbeslag) • Klanten van scheidingsbemiddelaars / advocaten • Klanten van administratiekantoren/accountant • Klanten van incassobureaus • Klanten van psychiaters, andere coaches enz. • Is franchisenemer van Mijnbudgetcoach.nl

  9. Bedankt voor jullie aandacht Budgettips op Twitter - @CorineLangeveld