Download
gynekologi i ppenv rd 110428 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gynekologi i öppenvård 110428 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gynekologi i öppenvård 110428

Gynekologi i öppenvård 110428

493 Views Download Presentation
Download Presentation

Gynekologi i öppenvård 110428

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gynekologi i öppenvård110428 Roland T Strand, öl, KK, Mälarsjukhuset PhD International Health

 2. Gynekologisk undersökningFluor/InfektionerBlödningarPreventivmedelAbortKlimakteriumInfertilitetUrologiAkut buk/ smärta

 3. Infektioner Chlamydia Gonorré Hepatit B Herpes Tricomonas Candidas Ospecifik fluor Bakteriell vaginos

 4. Blödningar Tidig graviditet Postpartum blödning Postmenopausal blödning Menorrhagi Metrorrhagi Menometrorrhagi Kontaktblödning Myom

 5. T Provera 10 mg i 10 dagar Obs! Utsättninngsblödning

 6. Abort -Spontanabort -Habituell abort -Missed abortion -Extra-uterin graviditet -Mola -Provocerad abort

 7. Abort -Spontan -Missedabortion -Habituell abort

 8. Utredning habituell abort -Kromosom-analys av kvinna och partner - Anatomisk utredning (Cervixinsuff? Cervicalt myom?) Trombofili-utredning (faktor V Leiden-mutation? -Antifosfolipid-utredning -Hormonutredning (thyreoidea, androgener, progesteron) Immunologisk utredning (luekocytantigen HLA-G, HLA-DR)

 9. Extra-uterin (ektopisk) graviditet Tubar-graviditet Abdominell graviditet

 10. Provocerad abort -Globalt 50 milj -MMR -Safe/unsafe Legal/Illigal -Abortlag 1975 - V 18+1 – v 22+0 -Svensk paradox ? -Medicinsk -Kirurgisk -Chlamydia, BV? -Preventivmedel

 11. Medicinsk abort -63 dagar Antiprogesteron + PG-analog (-92) Mifegyn + Cytotec/ Cervagem 1 % misslyckas 1-3 % inkompletta

 12. Kirurgisk abort ”Cervical priming” Vacuum-exaeres 1% misslyckas 2,3% inkomplett Uterusperforation

 13. Sen abort -Efter v 12 -70% dagpatienter -Medeltid 6,5 tim -Exaeres (tvåstegsabort) ca 10% -Analgetica -Blodtransfusion < 1%

 14. Kombinerade hormonella preventivmedel P-piller (dagligen) 2. P-plåster (veckovis) 3. P-ring (månadsvis

 15. Gestagenbaserade preventivmedel Hormonspiral (Mirena) Lågdoserat Mini-piller (Mini-Pe) Cerazette Mellandoserat Hudinplantat (Implanon) P-spruta (Depå-provera) Högdoserat

 16. Pearl index Kombinerade: 0.5–1.5 Oralt mellandosgestagen: 0.5-1.0 Oralt lågdosgestagen: 2-6 Högdosgestagen: 0.1-0.5 Hormonspiral: 0.2-0.6 Kopparspiral: 0.7-1.0 Kondom: 3-14 (Pessar: 6-20)

 17. Kontraindikationer för kombineradhormonell antikonception • Tidigare djup ven-eller artärtrombos • Hereditet för djup ventrombos (förädrar, syskon) • Sjukdom i hjärtklaffarna • Migrän med fokala symptom • Cerbrovaskulär sjukdom eller myocardsjukdom • Uttalade varicer • Tidigare bröstcancer • Akut intermittent porfyri • SLE

 18. Postkoital antikonception Engångsdos på 1,5 mg levonorgestrel (NorLevo) Inom 72 tim 60-95% 2. Kopparspiral inom 5 dygn 99%

 19. Mola Komplett, diploid, paternella hormoner, druvbörd Partiell triploid Invasiv , chorioncarcinom malign) Trofoblastsjukdom HCG 1:1000 graviditeter, etnicitet Kraftig blödning i tidig graviditet Förstorad uterus, smärta

 20. Mola, behandling CT thorax,/pulmrtg S-HCG, thyreoideaprover Utrymning (exaeres) + skrapning (invasivitet?) Uteruskontaherande medel, blodtransfusion, opberedskap. Methotrexat S-HCG Nästa graviditet

 21. Klimakteriet Månader-åratal Snitt 52 åå Täta blödningar – Oligomenorré – Amenorré (95%)

 22. Klimakteriella symptom Blödningar Vasomotoriska besvär (svettningar, hjärtklappning, vallningar) Psykiska problem Sexuella problem Osteoporos (75% östrogenbrist, ej ålder) Urogenitala symptom

 23. Behandling klimakteriella besvär -Tidigare ”halleluja” -Women´s Health Initiative (WHI) HRT kan öka risken för hjärtinfarkt och demens. -Riskökning bröstcancer (kombinationsbehandling) och trombo-embolisk sjukdom (både kombination och enbart östrogen) -HRT ej förstahandsmedel mot osteoporos -Inget underlag för depressionsbehandling -”Generellt förbättrad livskvalitet” för de med symptom

 24. Behandling klimakteriella symptom Sekventiell behandling åren närmast efter menopaus Estradiol 1-2 mg dagligen i kombination med 10 mg MPA eller 1 mg NETA i 12 dagar varje månad ( alt fast kombination) Efter ca 2 år kan utglesning ske med 20 mg MPA i 14 dagar var 3e månad Utan kvarvarande livmoder: 1-2 mg estadiol per dag Estriol vaginalkräm eller –tabletter mot urogenitala besvär.

 25. Infertilitet, basal utredning Anamnes Paret tillsammans 1 års ofrivillig barnlöshet före utredning Spermieanalys + gynekologisk undersökning. Ultraljud: PCO? Ev laparoskopi Blödningsmönster, ovulation? Progesteron dag 22-24 Prolactin vid oligo-/amenorré

 26. Urologi, urininkontinens -Ansträngningsinkontinens -Trängningsinkontinens -Blandinkontinens -Överfyllnadsinkontinens -Inkontinens vid neurologisk sjukdom

 27. Utredning av urininkontinens Residualurin-bestämning Miktionslista (Blöjvägningstest) Uretrocystoskopi Urodynamisk utredning

 28. Behandling av urininkontinens Bäckenbottenträning Blåsträning Elekro-stimulering Kontinensbåge Uroterapeut!!

 29. Behandling av urininkontinens Lokal östrogenbehandling Anti-muskarina läkemedel (Detrusitol) Muntorrhet, tarmbesvär, ackomodationssvårigheter, kognitiv funktion 65-70% fungerar.

 30. Ansträngningsinkontinens Ca 4500 operationer/år. Kraftig uppgång Tidigare laparoskopisk kolposuspension Periuretrala injektioner (kollagen, silikon etc) TVT 1996 TVT-O Lyckat op-resultat 80-90%

 31. Akut buk -Ektopisk graviditet -Rupturerad ovarialcysta -Torkverad ovarialcysta -Salpingit -Endometrios