Download
kapitel 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitel 1 PowerPoint Presentation

Kapitel 1

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapitel 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Kapitel 1 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Om Din hälsa November 2008/Leif Carlsson

 2. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, ålder och kön Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Procent Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson

 3. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, kön och område Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson

 4. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 5. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, ålder och kön Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Procent Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson

 6. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, kön och område Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson

 7. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 8. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3, ålder och kön Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem Procent Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson

 9. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3, kön och område Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson

 10. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3, kön och område, åldersstandardiserade data Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 11. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A, ålder och kön Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson

 12. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A, kön och område Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson

 13. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4A, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 14. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B, ålder och kön Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson

 15. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B, kön och område Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson

 16. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4B, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 17. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C, ålder och kön Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson

 18. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C, kön och område Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson

 19. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4C, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 20. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D, ålder och kön Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetesde senaste 12 månaderna Procent Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson

 21. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D, kön och område Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetesde senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson

 22. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4D, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetesde senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 23. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E, ålder och kön Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson

 24. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E, kön och område Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson

 25. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4E, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 26. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F, ålder och kön Andel som haft astma de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson

 27. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F, kön och område Andel som haft astma de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson

 28. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4F, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft astma de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 29. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G, ålder och kön Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvärde senaste 12 månaderna Procent Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson

 30. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G, kön och område Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvärde senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson

 31. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4G, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvärde senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 32. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H, ålder och kön Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson

 33. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H, kön och område Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson

 34. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4H, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 35. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I, ålder och kön Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson

 36. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I, kön och område Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson

 37. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4I, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 38. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J, ålder och kön Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson

 39. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J, kön och område Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson

 40. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4J, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 41. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K, ålder och kön Andel som haft depression de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson

 42. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K, kön och område Andel som haft depression de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson

 43. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4K, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft depression de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 44. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L, ålder och kön Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson

 45. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L, kön och område Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson

 46. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4L, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 47. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M, ålder och kön Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna Procent Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson

 48. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M, kön och område Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson

 49. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4M, kön och område, åldersstandardiserade data Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna Kvinnor 18-84 år Procent Män 18-84 år Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data

 50. Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 4N, ålder och kön Andel som haft KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdomde senaste 12 månaderna Procent Fråga 4N Oktober 2008/Leif Carlsson