Download
rebro l n och kommunerna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Örebro län och kommunerna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Örebro län och kommunerna

Örebro län och kommunerna

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Örebro län och kommunerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Örebro län och kommunerna Skolår 7 och 9

 2. Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Liv & hälsa ung • Enkätundersökningenhar sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första gången år 1996 bland länets ungdomar i skolår 9. • År 2005 utökades frågebatteriet och undersökningen ändrade namn tillLiv & hälsa ung och omfattade även elever i skolår 7 och år 2 på gymnasiet. • Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa drogvaneutvecklingen bland ungdomar. • Undersökningen genomförs av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting i samverkan med det lokala folkhälsoarbetet. • Resultaten ger vuxenvärlden en inblick i ungdomars liv och hälsa. • Resultaten kan även användas till forskning och analyser eller som del av underlag vid beslut och styrning i landsting och kommun.

 3. Svarsfrekvens Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Svarsfrekvens och antal svarande elever Juni 2014

 4. Hälsa Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 sömn längd vikt kropp värk sjukdomar HÄLSA besvär lycka stress oro ha kontroll funktionsnedsättning

 5. Fråga 6a Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer i påståendet att de kan litapå någon av sina föräldrar när det verkligen gäller Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt:90 procent Redovisning sker ej uppdelat på tjejer och killar för Laxå Skolår 9på grund av för få elever Juni 2014

 6. Fråga 6c Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrarfrågar innan de tar beslut om saker som påverkar dem Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 86 procent Juni 2014

 7. Fråga 6d Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrarlägger märke till om de gjort något bra och ger beröm Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 90 procent Juni 2014

 8. Fråga 7 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som mår mycket bra/bra Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent Juni 2014

 9. Fråga 12a Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid haft huvudvärk (ej migrän)under de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent Juni 2014

 10. Fråga 12d Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nackeunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 19 procent Juni 2014

 11. Fråga 12i Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid haft orolig sömnunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent Juni 2014

 12. Fråga 17 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 29 procent Juni 2014

 13. Fråga 19 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid haft tankar kring sin kropp, vikt ochsitt ätande under de senaste 12 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent Juni 2014

 14. Fråga 13a Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid känt sig stressadeunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 50 procent Juni 2014

 15. Fråga 13c Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid känt sig nedstämdaunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent Juni 2014

 16. Fråga 13f Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid känt sig ha kontrollunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 48 procent Juni 2014

 17. Fråga 13g Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ofta/alltid känt sig irriteradeunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 45 procent Juni 2014

 18. Fråga 8, 9 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel med övervikt eller fetma Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Iso-BMI klasser beräknade på självskattad längd och vikt. Juni 2014 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 15 procent

 19. Fråga 22 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som tycker att de har ganska bra/mycket bra tandhälsa Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 73 procent Juni 2014

 20. Fråga 24 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som skadats eller varit med om en olyckasom lett till vård på vårdcental, sjukhus ellertandläkarmottagning under de senaste 12 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 27 procent Juni 2014

 21. Levnadsvanor Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 fritid idrott kultur dopning tobak matvanor LEVNADSVANOR attityder alkohol narkotika

 22. Fråga 27 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent Juni 2014

 23. Fråga 28 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som mindre än en gång i månaden brukar tränapå sin fritid så att de blir andfådda/svettas Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent Juni 2014

 24. Fråga 29 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som kan simma 200 meter Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 100 procent Juni 2014

 25. Fråga 30, 31 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel föreningsaktiva Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Index av två frågor om man varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna. Juni 2014 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent

 26. Fråga 33a Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter grönsaker mer än en gång per dag Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent Juni 2014

 27. Fråga 33b Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter frukt eller bär mer än en gång per dag Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 27 procent Juni 2014

 28. Fråga 34a Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter frukost varje dag Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 50 procent Juni 2014

 29. Fråga 34a, 34b, 34c Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som har regelbundna måltidsvanor Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Index av tre frågor. Regelbundna matvanor har de som äter frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen varje dag. Juni 2014 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent

 30. Fråga 35 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent Juni 2014

 31. Fråga 36 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som trivs mycket bra/ganska brai skolans matsal/restaurang Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent Juni 2014

 32. Fråga 37 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som aldrig druckit alkohol Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 23 procent Juni 2014

 33. Fråga 37 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som inte har druckit alkoholunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 34. Fråga 37 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som har druckit alkoholunder de senaste 3 månaderna Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 35. Fråga 39, 40, 41 (Skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som är riskkonsumenter av alkohol AUDIT-C index. Gräns för riskkonsumtion. För tjejer 5-12 och för killar 6-12. Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 19 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 36. Fråga 38 (skolår 7) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel i sjuan som någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig fulla Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9

 37. Fråga 42 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som dricker så mycket alkohol så att de blir berusademinst två gånger i månaden Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 10 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 38. Fråga 39/46 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som aldrig har rökt Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 45 procent Juni 2014

 39. Fråga 39/46 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som röker dagligen Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent Juni 2014

 40. Fråga 40/47 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som aldrig har snusat Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 55 procent Juni 2014

 41. Fråga 40/47 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som snusar dagligen Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent Juni 2014

 42. Fråga 41/48 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som rökt vattenpipa minst en gång Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent Juni 2014

 43. Fråga 51 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång använt narkotika Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 44. Fråga 55 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång har använt anabola steroiderutan läkares ordination Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 45. Fråga 56 (skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som har sniffat/boffat minst en gång Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 0 procent Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

 46. Fråga 42b/57b Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer helt eller delvis i påståendetatt det är bra att användandet av narkotika är olagligt Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 62 procent Juni 2014

 47. Fråga 42c/57c Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer helt eller delvis i påståendetatt det är okey att använda hasch/marijuana Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent Juni 2014

 48. Skola Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 skolarbete kamrater delaktighet ämnen betyg SKOLA skolk lektioner lärare kränkande behandling arbetsro

 49. Fråga 44c/59c Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska braatt de vet vad de ska göra för att nå målen i alla ämnen Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent Juni 2014

 50. Fråga 44d/59d Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska braatt de har kamrater i skolan som vill vara med dem Procent Tjejer Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Killar Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 86 procent Juni 2014