Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel H PowerPoint Presentation

Kapittel H

245 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kapittel H Salter, bufferlsninger og titrerkurver

  3. Salter med anioner som er korresponderende baser til sterke syrer er nytrale. Salter med anioner som er korresponderende baser til svake syrer er basiske.

  4. Oksider Sure oksider er oksider som lses i vann og danner en syre eller som lses i sterke baser. Disse er for det meste ikke-metalloksider (SO3, NO2, CO2). Basiske oksider er oksider som lses i vann og danner en base eller som lses i sterke syrer. Disse er for det meste metalloksider (CaO, Na2O, CuO).

  5. En titrerkurve sier oss hvordan pH varierer nr en syre og en base reagerer. Titrerkurven er alltid svrt bratt ved ekvivalenspunktet.

  6. Syre-baseindikatorer En syre-baseindikator er en svak organisk syre der syra og den korresponderende basen har ulik farge. En indikator behver ikke sl om ved pH = 7.

  7. Bufferlsninger En bufferlsning er en blanding av en svak syre og den korresponderende basen. En buffer har flgende to egenskaper: 1) pH endres lite nr vi tilsetter moderate mengder sterk syre eller base. 2) pH endres ikke nr vi tilsetter moderate mengder med vann.