Download
kapittel 3 oppgave h sett inn riktig stedsadverb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 3 oppgave h Sett inn riktig stedsadverb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 3 oppgave h Sett inn riktig stedsadverb

Kapittel 3 oppgave h Sett inn riktig stedsadverb

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 3 oppgave h Sett inn riktig stedsadverb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kapittel 3oppgave hSett inn riktig stedsadverb Bindersen er en norsk oppfinnelse …

  2. hjem – hjemme 1. Ligger bøkene dine ___? hjemme 2. Er du på vei ___? hjem 3. Skal du ___? hjem 4. Bor du ___ hos foreldrene dine ennå? hjemme 5. Jeg vil ikke ___. hjem 6. Det er deilig å være ___. hjemme 7. Han reiser ___ på onsdag. hjem

  3. ned – nede 1. Hvor er du? Er du ___? nede 2. Hvor skal du? Skal du ___? ned 3. Kommer du ___ til meg? ned 4. Jeg vil ikke være ___ lenger. nede 5. Alt utstyret vi trenger ligger ___. nede 6. Kan du gå ___ og hente utstyret? ned Jeg føler meg veldig langt ___. nede

  4. ut - ute • Han følger ikke med i det hele tatt. Han er helt ___. • Nå er det helt ___ å ha slengbukser. • Jeg orker ikke mer. Jeg vil ___ av dette. • Nå må alle elevene gå ___, og de må være ___ i 20 minutter. • Mange asylsøkere ble sendt __________ av landet i fjor. • Han er ___ av den religiøse sekten nå. • Ønsker du virkelig å komme deg ___ av dette? • ute • ute • ut • ut • ut • ute • ut