1 / 10

Kapittel 17

Kapittel 17. I grønnsaksbutikken Hva ser du på bildet? sjampinjong (m) hvitløk (m) tomat (m) asparges (m) gulrot/gulrøtter (f/m) reddik (m) sitron (m) purreløk (m) *. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene. en innvandrerbutikk en fest gjester en vogn kassen

rafiki
Download Presentation

Kapittel 17

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kapittel 17 I grønnsaksbutikken Hva ser du på bildet? sjampinjong (m) hvitløk (m) tomat (m) asparges (m) gulrot/gulrøtter (f/m) reddik (m) sitron (m) purreløk (m) *

  2. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene. • en innvandrerbutikk • en fest • gjester • en vogn • kassen • å ekspedere • vekslepenger • å bruke • å handle • å bære • en bil g) en grønnsaksbutikk j) et selskap e) folk som kommer på besøk i) noe du legger varer i når du handler h) stedet der du betaler for det du vil kjøpe d) å ta imot betaling k) mynter f) å benytte c) å kjøpe b) å holde og ta med seg a) et kjøretøy

  3. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene. • en innvandrerbutikk • en fest • gjester • en vogn • kassen • å ekspedere • vekslepenger • å bruke • å handle • å bære • en bil g) en grønnsaksbutikk j) et selskap e) folk som kommer på besøk i) noe du legger varer i når du handler h) stedet der du betaler for det du vil kjøpe d) å ta imot betaling k) mynter f) å benytte c) å kjøpe b) å holde og ta med seg a) et kjøretøy

  4. b) Sett strek mellom ord som skal være sammensatte. 1. grønnsaks a) stang 2. innvandrer b) eddik 3. selleri c) bok 4. ruccola d) kjerner 5. super e) billett 6. pinje f) tilbud 7. balsamico g) juice 8. drue h) penger 9. arbeids i) butikk 10. veksle j) butikk 11. buss k) salat • grønnsaksbutikk • innvandrerbutikk • selleristang • ruccolasalat • supertilbud • pinjekjerner • balsamicoeddik • druejuice • arbeidsbok • vekslepenger • bussbillett

  5. c) Sett inn riktig pronomen. • Hun gir (pengene) ___ til (Hans) ___. • (Hans og Randi) ___ leverer nøklene til (Frida) ___. • (Joakim) ___ ser på (en vakker dame) ___ • Hvorfor ser (du og Hans) ___ på (vi som er her) ___? • Hvorfor ser (du og Frida) ___ på (Elina og Heidi) ___? • (Melissa) ___ vanner (plantene) ___ annenhver dag. • (Melissa og Petter) ___ ser på (ei jente) ___. • (Ingebjørg og Hector) ___ ser på (barnet) ___. 1. dem 1. ham 2. De 2. henne 3. Han 3. henne 4. dere 4. oss 5. dere 5. dem 6. Hun 6. dem 7. De 7. henne 8. De 8. det

  6. c) Sett inn riktig pronomen. • (barnet) ___ ser mot (foreldrene) ___. • (Gutten) ___ hører på (en mannlig lærer) ___. • (Heidi) ___ spør (ekspeditøren) ___ om prisen. • (Jeg og du) ___ ser på (programmet) ___. • (Jentene) ___ kjøper (eplene) ___på butikken. • (Du og mannen din) ___ liker (huset) ___. • (Du og jeg) ___ skal besøke (Hans og Randi) ___. • (Hun og han) ___spiser (kjøtt) ___ ofte. 8. Det 8. dem 9. Han 9. ham 10. Hun 10. ham 11. Vi 11. det 12. De 12. dem 13. Dere 13. det 14. Vi 14. dem 15. De 15. det

  7. f) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. å være, å eie, å drive, å ha, å gå, å handle, å passe, å legge, å ekspedere, å måtte, å betale, å gi, å si, å kjøpe, å bruke • Det ___ morsomt å lære norsk. • ___ du mange penger på mat og drikke når du er på ferie? • Hvor mye må du ___ i husleie? • Jeg vil gjerne ___ deg en gave på fødselsdagen din. • Jeg har så lyst til å ___ noe nytt, men jeg har ikke råd nå. • ___ du gjøre dette? Er det helt nødvendig? • Damen som jobber i butikken ___ kundene på en hyggelig måte. 1. er 2. Bruker 3. betale 4. gi 5. kjøpe 6. Må 7. ekspederer

  8. f) Sett inn verb som passer i riktig tid/form.å være, å eie, å drive, å ha, å gå, å handle, å passe, å legge, å ekspedere, å måtte, å betale, å gi, å si, å kjøpe, å bruke • ___ alle grønnsakene på disken, så skal jeg slå dem inn på kassa. • Skal jeg ___ grønnsakene her på disken, mener du? • Jeg vil ikke ___ hva jeg tenker på. Det er hemmelig og privat. • Tiden ___ så fort, synes jeg. • Er det han som ___ butikken? • Ja, han både ___ og ___ butikken. • ___ du lyst til å lære mer? 8. Legg 9. legge 10. si 11. går 12. eier 13. eier 13. driver 14. Har

  9. f) Sett inn verb som passer i riktig tid/form.å være, å eie, å drive, å ha, å gå, å handle, å passe, å legge, å ekspedere, å måtte, å betale, å gi, å si, å kjøpe, å bruke • Skal du ___ mer nå? Du har jo så mange grønnsaker hjemme også. ___ du nok penger til alt dette? • ___ det at jeg kommer klokka sju? • Dette er for dyrt! Jeg vil ikke ___ så mye. • Dette __________ bra, ikke sant? 15. handle/ kjøpe 16. Har 17. Passer 18. betale 19. går

  10. g) Orddiktat. • en grønnsaksbutikk • en innvandrer • å eie • å drive • å legge • ei selleristang • gulrøtter • pinjekjerner • å ekspedere • en 500-kronersseddel • en kilo • en kartong • (å ekspedere) • vekslepenger • å bære • å kjøpe • en vogn • gjester • en bussbillett • mynter

More Related