1 / 15

Kapittel 42

Kapittel 42. Religioner i Norge. a) Sett strek mellom ordene og uttrykkene. et bryllup å finnes andre former det er lov ulik å få kanskje de fleste en begravelse en sjef. i) en fest etter en vielse f) å eksistere g) andre måter j) det er tillatt c) forskjellig a) å motta

dung
Download Presentation

Kapittel 42

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kapittel 42 Religioner i Norge

 2. a) Sett strek mellom ordene og uttrykkene • et bryllup • å finnes • andre former • det er lov • ulik • å få • kanskje • de fleste • en begravelse • en sjef i) en fest etter en vielse f) å eksistere g) andre måter j) det er tillatt c) forskjellig a) å motta b) muligens h) nesten alle d) en seremoni ved dødsfall e) en leder

 3. a) Sett strek mellom ordene og uttrykkene • et bryllup • å finnes • andre former • det er lov • ulik • å få • kanskje • de fleste • en begravelse • en sjef i) en fest etter en vielse f) å eksistere g) andre måter j) det er tillatt c) forskjellig a) å motta b) muligens h) nesten alle d) en seremoni ved dødsfall e) en leder

 4. b) Sett inn litt, lite eller få • Vi har ___ mat hjemme. Vi er nødt til å gå på butikken og handle. • Jeg har ___ kaffe igjen, men det er nok til i dag og i morgen. • Du har bare noen ___ melkekartonger igjen i kjøleskapet. • I år har det vært ___ snø, nesten ingenting. • Er han rik? Vel, han har ___ penger i banken, det er sikkert. • Er hun rik? Nei, hun har ___ penger. 1. lite 2. lite 3. få 4. lite 5. litt 6. lite

 5. b) Sett inn litt, lite eller få • Han kan ___ norsk. Han snakker ganske bra nå. • Hun kan ___ norsk. Hun kan bare hilse og telle. • I dag var det ___ mennesker på fotballkampen. • På lørdag var det ___ folk i butikkene. Alle var ute i sola. • Vil du ha ___ kake? Nei takk, du har så ___ igjen nå. 7. litt 8. lite 9. få 10. lite 11. litt 11. lite

 6. c) Sett inn mye eller mange • snø • melk • biler • folk • penger • sitroner • glass • bråk • tallerkener mye snø mye melk mange biler mye / mange folk mye / mange penger mange sitroner mange glass mye bråk mange tallerkener

 7. c) Sett inn mye eller mange • konflikter • kaffe • kaffekopper • melk • melkekartonger • sukker • ris • riskorn mange konflikter mye kaffe mange kaffekopper mye melk mange melkekartonger mye sukker mye ris mange riskorn

 8. d) Spørsmål om tall og mengder: hver + adjektiv/adverb • Hvor gammel • Hvor gamle • Hvor gammelt • Hvor mye • Hvor mange • Hvor stort er moren din? Hun er 65 år. er barna dine? De er fem, sju og åtte år. er dette huset? Det er snart førti år. kostet huset? Det kostet en og en halv million. soverom har huset? Fire. er kjøkkenet? Ca. 20 kvadratmeter.

 9. d) Spørsmål om tall og mengder: hver + adjektiv/adverb • Hvor stor • Hvor lenge • Hvor langt • Hvor ofte • Hvor mye • Hvor lenge er leiligheten? Ca. 165 kvadratmeter. bodde du i Spania? Jeg bodde der i ett år. er det til sentrum? Ca. 10 kilometer fra vårt hus. går du på kino? Ca. seks ganger i året. er klokka? Den er ti på halv åtte. betalte du for de nye klærne? Nesten tusen kroner. skal du studere? I to år til.

 10. e) Sett inn noe eller noen • Skal du gjøre ___ morsomt i dag? • Jeg må jobbe med ___. • Vil du ha ___ godt å spise? • Vet du om vi har ___ mat i kjøleskapet? • Jeg kjøpte ___ bananer i dag. • Jeg har lyst på ___ annet enn bananer. • noe • noe • noe • noe • noen • noe

 11. e) Sett inn noe eller noen • Jeg har lyst på ___ søtt. • Jeg har ___ sjokolader også. • Han skal treffe ___ kollegaer fra jobben i kveld. • Jeg vil gjerne ha ___ gode venner, ikke bare kollegaer. • Jeg har kjøpt ___ ris og ___ kaffe. • Vil du ha ___ å spise? • noe • noen • noen • noen • noe – noe • noe

 12. f) Sett inn riktig spørreord • Hva • Hvem • Hvem • Når • Hvorfor • Hvem • Hvorfor … heter barna til Reza og Heidi? Mareta og Gabriel. … er Melissa gift med? Med Petter. … er det? Det er Joakim, Petters kollega. … kommer tante Adele på besøk til Melissa? Kanskje i morgen. … kom du ikke på festen? Jeg hadde ikke tid. … passer på barna? Hans og Randi. … kjøpte de ikke leiligheten? Banken ga dem ikke stort nok lån.

 13. f) Sett inn riktig spørreord • Hva • Hvorfor • Hvem • Når • Hvorfor • Hvordan • Hva • Hvilken … er det? Det er noen spesielle frukter jeg har kjøpt. … kommer dere? Fordi vi vil være sammen med dere. … kommer? Tante Adele. … kommer tante Adele? Klokka fem. … kommer tante Adele? Hun vil snakke mer med Melissa. … synes du leiligheten vår ser ut? Liker du den? … slags mat liker du best? … type mat er best?

 14. g) Si substantivene i riktig form • religion (en av) • person (noen av) • organisasjon (flere) • lov (flere) • begravelse (mange triste) • befolkning (en del av) • kirke (noen) • nordmann (mange) • tann (en av) • år (noen) • hus (en del av) en av religionene noen av personene flere organisasjoner flere lover mange triste begravelser en del av befolkningen noen kirker mange nordmenn en av tennene noen år en del av husene

 15. h) Orddiktat 1. en offisiell religion 2. kristendom 3. religionsfrihet 4. den katolske kirke 5. Stortinget 6. Den norske kirke 7. en befolkning 8. født 9. døpt 10. et medlem – medlemmer 11. å tilby 12. en dåp 13. en begravelse 14. først og fremst 15. det muslimske miljøet 16. Islamsk Råd 17. RLE 18. å favorisere 19. religionsundervisning 20. seremonier

More Related