Download
kapittel 4 oppgave h n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 4 oppgave h PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 4 oppgave h

Kapittel 4 oppgave h

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 4 oppgave h

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kapittel 4oppgave h Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

  2. Jeg tror ikke på noe av det du sier. Jeg vil ikke høre på deg lenger. (så): Jeg tror ikke på noe av det du sier, så jeg vil ikke høre på deg lenger. (derfor): Jeg tror ikke på noe av det du sier. Derfor vil jeg ikke høre på deg lenger.

  3. Jeg tror ikke på noe av det du sier. Jeg vil ikke høre på deg lenger. (ettersom): Jeg vil ikke høre på deg lenger, ettersom jeg ikke tror på noe av det du sier. Ettersom jeg ikke tror på noe av det du sier, vil jeg ikke høre på deg lenger. (for): Jeg vil ikke høre på deg lenger, for jeg tror ikke på noe av det du sier.

  4. Han fikk sju riktige tall på lottokupongen. Han vant 5 millioner kroner. (så): Han fikk sju riktige tall på lottokupongen, så han vant 5 millioner kroner. (derfor): Han fikk sju riktige tall på lottokupongen. Derfor vant han 5 millioner kroner.

  5. Han fikk sju riktige tall på lottokupongen. Han vant 5 millioner kroner. (ettersom): Han vant 5 millioner kroner ettersom han fikk sju riktige tall på lottokupongen. Ettersom han fikk sju riktige tall på lottokupongen, vant han 5 millioner kroner. (for): Han vant 5 millioner kroner for han fikk sju riktige tall på lottokupongen.

  6. De hadde ofte konflikter. De valgte å avslutte samlivet. (fordi): De valgte å avslutte samlivet fordi de ofte hadde konflikter. Fordi de ofte hadde konflikter, valgte de å avslutte samlivet. (derfor): De hadde ofte konflikter. Derfor valgte de å avslutte samlivet.

  7. De hadde ofte konflikter. De valgte å avslutte samlivet. (så): De hadde ofte konflikter, så de valgte å avslutte samlivet. (for): De valgte å avslutte samlivet, for de hadde ofte konflikter.