Download
kapittel 22 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 22 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 22

Kapittel 22

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapittel 22 Å kjøre bil og å stå i bilkø

 2. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene • veldig sint • å skje • stille • å hate • deilig • gravid • forskjellig • et ansikt • stadig flere • å ha sjarm g) rasende i) å hende b) uten bevegelse f) å ikke like d) god e) å vente barn j) ulik a) et fjes c) flere og flere h) å være attraktiv

 3. a) Sett strek mellom ordene og forklaringene • veldig sint • å skje • stille • å hate • deilig • gravid • forskjellig • et ansikt • stadig flere • å ha sjarm g) rasende i) å hende b) uten bevegelse f) å ikke like d) god e) å vente barn j) ulik a) et fjes c) flere og flere h) å være attraktiv

 4. b) Sett inn verb som passer i preteritumå stå, å skje, å sitte, å ta, å føle seg, å være, å komme • Han ___ i kø i flere timer. • Han ___ stresset. • Det ___ ingen bevegelse i trafikken. • Det ___ ikke noe spesielt på jobben. Alt ___ normalt. • Mange mennesker ___ og ventet på bussen. 1. stod 2. følte seg 3. var 4. skjedde 4. var 5. satt

 5. b) Sett inn verb som passer i preteritumå stå, å skje, å sitte, å ta, å føle seg, å være, å komme • Bussene ___ selvfølgelig også forsinket. • Bussene ___ selvfølgelig for sent. • Han ___ en telefon i bilen. Det er ikke lov å holde mobiltelefon i hånda når du kjører. Men er det lov når du står stille i kø? • Han ___ lykkelig da han kom hjem og hørte den store nyheten. • Melissa ___ i sofaen da han ___________ hjem. Hun ___ lykkelig. 6. var 7. kom 8. tok 9. følte seg 10. satt 10. kom 10. var

 6. c) Sett inn mye eller mange • Det står ___ biler i kø på veien inn til sentrum. • Det er ___ kø på ettermiddagen i Oslo. • ___ mennesker vil heller kjøre kollektivt. • Vil du ha så ___ kjøtt? • Ja, jeg spiser ikke så ___ til vanlig, men dette var så godt! 1. mange 2. mye 3. Mange 4. mye 5. mye

 7. c) Sett inn mye eller mange • Et moderne samfunn har ___ hjelpemidler. • Jeg skal prøve å ikke gjøre ___ feil i oppgaven. • Ønsker du ___ eller lite ris? • Liker du å bruke ___ olje når du lager mat? • Lager du ___ mat til familien din i dag? • Det er ___ hus i denne gata som har ___ snø på takene. 6. mange 7. mange 8. mye 9. mye 10. mye 11. mange 11. mye

 8. e) Sett inn adjektiv som passersliten, sint, sen, stresset, stor, gravid • Det står mange trøtte og ___ mennesker og venter på bussen i dag. • Når Petter står i kø i trafikken, blir han ___. • I en stor by lever det en del ___ mennesker. • Alle som bor her har ___ biler. • Hun er ___. Hun er allerede seks måneder på vei. 1. slitne 2. stresset 3. stressede 4. store 5. gravid

 9. e) Sett inn adjektiv som passersliten, sint, sen, stresset, stor, gravid • ___ kvinner bør ikke røyke, sier legene. • Er de ___ på meg fordi jeg ikke kom presis? • Er det ___ nå? Hva er klokka? • Bussen er ___, som vanlig. I dag var det tjue minutters forsinkelse. • Når barna er ___, begynner de kanskje å skrike. 6. Gravide 7. sinte 8. sent 9. sene 10. slitne

 10. f) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, dine, hans, hennes, vår • Kan du ta på deg jakka ___? Du skal på skolen nå. • Jeg kan ikke finne de nye buksene jeg fikk. Hvor er buksene ___? • Ole vasker bilen (til Hans) ___. • Emilio vasker hagestolene (til Randi) ___. • Familien min og jeg har en fin katt. Nå finner jeg ikke katten ___. • Familien min og jeg har et stort hus. Vi trives i huset ___. 1. di 2. mine 3. hans 4. hennes 5. vår 6. vårt

 11. f) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, dine, hans, hennes, vår • Vi må ofte lete etter tingene ___. • Emilio, finner du tingene (til Ernesto) ___? • Sylvia leter etter nøklene (til Anne) ___. • Petter leter etter norskbøkene (til Melissa) ___. • I dag skal jeg vaske leiligheten (til min mor) ___. • Melissa spør Petter: ”Vil du at jeg skal hjelpe mora (til Petter) ___? 7. våre/hans/ hennes/mine/ dine 8. hans 9. hennes 10. hennes 11. hennes 12. di

 12. h) Orddiktat 1. sliten 2. sint 3. nesten 4. hjemover 5. endelig 6. å lure på 7. å skje 8. trafikk 9. stille 10. å hate 11. tok 12. deilig 13. å sitte 14. glad 15. nemlig 16. begge to 17. gravid 18. virkelig 19. hjelpemidler 20. å tjene