slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HYDROSTATICKÝ TLAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

HYDROSTATICKÝ TLAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

13. října 2012 VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM. HYDROSTATICKÝ TLAK. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HYDROSTATICKÝ TLAK' - lam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

13. října 2012VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM

HYDROSTATICKÝ TLAK

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

slide2

Hydrostatický tlak

Čím je způsobeno, že kapalina z nádoby vytéká otvory v různé výšce pod jiným úhlem?

Kapalina vytéká z nádoby různě, protože v každé výšce je jiný tlak.

odpověď

dále

slide3

Hydrostatický tlak

Z kterého otvoru vytéká voda pod největším tlakem?

Pod největším tlakem bude stříkat voda z nejnižšího otvoru. U nejnižšího otvoru je totiž tlak kapaliny nejvyšší.

odpověď

dále

slide4

Hydrostatický tlak

 • V kapalině vyvolává tlak i vlastní tíha kapaliny. Na každou částici kapaliny působí tíhová síla. Výsledkem působení tíhových sil částic je tzv. hydrostatická tlaková síla.
 • Hydrostatická tlaková síla:
 • hydro – původně znamenalo vodu, dnes je chápáno v širším smyslu jako kapalina
 • statická – znamená, že tato síla působí na kapalinu v klidu
 • tlaková síla – síla, která způsobuje tlak

dále

slide5

Hydrostatický tlak

Proč je u přehradní hráze vrstva zdiva nejsilnější u dna a směrem ke koruně hráze se zužuje?

Obr. 1

U dna přehrady je tlaková hydrostatická síla nejsilnější, podobně jako tlak.

odpověď

dále

slide6

Hydrostatický tlak

 • Hydrostatická tlaková síla
 • značíme Fh
 • působí na dno i stěny nádoby
 • působí na tělesa ponořená v kapalině, její velikost můžeme odvodit ze vztahu pro gravitační sílu
 • a vztahu pro hustotu tělesa
 • → m = ρ . V V = S . h (podstava, výška)
 • h – výška (nebo hloubka)
 • S – plocha dna
 • ρ – hustota kapaliny

dále

slide7

Hydrostatický tlak

 • Hydrostatická tlaková síla působící v kapalině závisí přímo úměrně na:
 • hustotě kapaliny
 • ploše dna nádoby
 • výšce kapaliny
 • gravitačním zrychlení

dále

slide8

Hydrostatický tlak

Zkuste se pozorně podívat na nádoby se stejnou kapalinou na obrázku a řekněte, ve které nádobě působí u dna největší hydrostatická tlaková síla.

Hydrostatická tlaková síla je u dna všech nádob na obrázku stejná. Pozorováním nádob zjistíme, že všechny nádoby mají kapalinu o stejné hustotě a výšce, dále, že nádoby mají i stejnou plochu dna.

odpověď

dále

slide9

Hydrostatický tlak

Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na objemu kapaliny ani na tvaru nádoby. Tomuto překvapivému zjištění se říká „hydrostatické paradoxon“.

dále

slide10

Hydrostatický tlak

 • Hydrostatický tlak
 • je vyvolán existencí hydrostatické tlakové síly
 • značíme ph
 • lze odvodit jeho velikost
 • Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na:
 • hustotě kapaliny
 • výšce kapaliny
 • Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku se nazývá volná hladina a je na volném povrchu kapaliny.

dále

slide11

Hydrostatický tlak

Spojené nádoby

Pokud jsou nádoby spojené, vyrovná se hladina ve všech nádobách (jejich tvar může být různý) do stejné výšky, neboť v kapalině působí všude stejný tlak. (Pascalův zákon)

dále

slide12

Hydrostatický tlak

Napadne vás, kde se v praxi tohoto poznatku využívá?

Obr. 2

 • kropící konev
 • čajník
 • vodotrysk
 • odpadní sifon
 • hadicová váha

Obr. 4

odpověď

Obr. 3

dále

slide13

Hydrostatický tlak

Využití spojených nádob

Plavební komory

Staví se v místech, kde je třeba na vodních cestách překonávat výškové rozdíly. Umožňují přejezd lodě např. z vyšší hladiny na nižší. Nádrže jsou odděleny vraty. S řekou je spojuje potrubí, kterým se připouští a odpouští voda.

Obr. 5

dále

slide14

Hydrostatický tlak

 • Využití spojených nádob
 • U trubice
 • kapaliny se vzájemně nemísí
 • Hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné:
 • Můžeme použít k určení hustoty neznámé kapaliny např. vzhledem k vodě.

konec

pou it literatura
POUŽITÁ LITERATURA

ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

Obr. 1 MIKANO. File:Hoover Dam Nevada Luftaufnahme.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg

Obr. 2 LEENDERS, Bas. Soubor:MetalwateringcansDec08.jpg: WikimediaCommons [online]. 27 December 2008 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg

Obr. 3 BD. Soubor:Schlauchwaage Schematik.png: WikimediaCommons [online]. 22 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png

Obr. 4 MALÝ, Lukáš. Soubor:Zápachová uzávěrka.JPG: WikimediaCommons [online]. 8 August 2007 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v%C4%9Brka.JPG

Obr. 5 JOONASL. Soubor:Varistaipaleen kanava.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 December 2005 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg

Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

slide17

Děkuji za pozornost.

Miroslava Víchová