HYDROSTATICKÝ TLAK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYDROSTATICKÝ TLAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYDROSTATICKÝ TLAK

play fullscreen
1 / 17
HYDROSTATICKÝ TLAK
389 Views
Download Presentation
lam
Download Presentation

HYDROSTATICKÝ TLAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 13. října 2012VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM HYDROSTATICKÝ TLAK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. Hydrostatický tlak Čím je způsobeno, že kapalina z nádoby vytéká otvory v různé výšce pod jiným úhlem? Kapalina vytéká z nádoby různě, protože v každé výšce je jiný tlak. odpověď dále

 3. Hydrostatický tlak Z kterého otvoru vytéká voda pod největším tlakem? Pod největším tlakem bude stříkat voda z nejnižšího otvoru. U nejnižšího otvoru je totiž tlak kapaliny nejvyšší. odpověď dále

 4. Hydrostatický tlak • V kapalině vyvolává tlak i vlastní tíha kapaliny. Na každou částici kapaliny působí tíhová síla. Výsledkem působení tíhových sil částic je tzv. hydrostatická tlaková síla. • Hydrostatická tlaková síla: • hydro – původně znamenalo vodu, dnes je chápáno v širším smyslu jako kapalina • statická – znamená, že tato síla působí na kapalinu v klidu • tlaková síla – síla, která způsobuje tlak dále

 5. Hydrostatický tlak Proč je u přehradní hráze vrstva zdiva nejsilnější u dna a směrem ke koruně hráze se zužuje? Obr. 1 U dna přehrady je tlaková hydrostatická síla nejsilnější, podobně jako tlak. odpověď dále

 6. Hydrostatický tlak • Hydrostatická tlaková síla • značíme Fh • působí na dno i stěny nádoby • působí na tělesa ponořená v kapalině, její velikost můžeme odvodit ze vztahu pro gravitační sílu • a vztahu pro hustotu tělesa • → m = ρ . V V = S . h (podstava, výška) • h – výška (nebo hloubka) • S – plocha dna • ρ – hustota kapaliny dále

 7. Hydrostatický tlak • Hydrostatická tlaková síla působící v kapalině závisí přímo úměrně na: • hustotě kapaliny • ploše dna nádoby • výšce kapaliny • gravitačním zrychlení dále

 8. Hydrostatický tlak Zkuste se pozorně podívat na nádoby se stejnou kapalinou na obrázku a řekněte, ve které nádobě působí u dna největší hydrostatická tlaková síla. Hydrostatická tlaková síla je u dna všech nádob na obrázku stejná. Pozorováním nádob zjistíme, že všechny nádoby mají kapalinu o stejné hustotě a výšce, dále, že nádoby mají i stejnou plochu dna. odpověď dále

 9. Hydrostatický tlak Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na objemu kapaliny ani na tvaru nádoby. Tomuto překvapivému zjištění se říká „hydrostatické paradoxon“. dále

 10. Hydrostatický tlak • Hydrostatický tlak • je vyvolán existencí hydrostatické tlakové síly • značíme ph • lze odvodit jeho velikost • Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na: • hustotě kapaliny • výšce kapaliny • Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku se nazývá volná hladina a je na volném povrchu kapaliny. dále

 11. Hydrostatický tlak Spojené nádoby Pokud jsou nádoby spojené, vyrovná se hladina ve všech nádobách (jejich tvar může být různý) do stejné výšky, neboť v kapalině působí všude stejný tlak. (Pascalův zákon) dále

 12. Hydrostatický tlak Napadne vás, kde se v praxi tohoto poznatku využívá? Obr. 2 • kropící konev • čajník • vodotrysk • odpadní sifon • hadicová váha Obr. 4 odpověď Obr. 3 dále

 13. Hydrostatický tlak Využití spojených nádob Plavební komory Staví se v místech, kde je třeba na vodních cestách překonávat výškové rozdíly. Umožňují přejezd lodě např. z vyšší hladiny na nižší. Nádrže jsou odděleny vraty. S řekou je spojuje potrubí, kterým se připouští a odpouští voda. Obr. 5 dále

 14. Hydrostatický tlak • Využití spojených nádob • U trubice • kapaliny se vzájemně nemísí • Hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné: • Můžeme použít k určení hustoty neznámé kapaliny např. vzhledem k vodě. konec

 15. POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

 16. CITACE ZDROJŮ Obr. 1 MIKANO. File:Hoover Dam Nevada Luftaufnahme.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg Obr. 2 LEENDERS, Bas. Soubor:MetalwateringcansDec08.jpg: WikimediaCommons [online]. 27 December 2008 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg Obr. 3 BD. Soubor:Schlauchwaage Schematik.png: WikimediaCommons [online]. 22 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png Obr. 4 MALÝ, Lukáš. Soubor:Zápachová uzávěrka.JPG: WikimediaCommons [online]. 8 August 2007 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v%C4%9Brka.JPG Obr. 5 JOONASL. Soubor:Varistaipaleen kanava.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 December 2005 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

 17. Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová