Download
vozilo u funkcuji sigurnosti prometa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOZILO U FUNKCUJI SIGURNOSTI PROMETA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOZILO U FUNKCUJI SIGURNOSTI PROMETA

VOZILO U FUNKCUJI SIGURNOSTI PROMETA

742 Views Download Presentation
Download Presentation

VOZILO U FUNKCUJI SIGURNOSTI PROMETA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VOZILO U FUNKCUJI SIGURNOSTI PROMETA 8.TEST- VOZILO U FUNKCIJI SIGURNOSTI PROMETA

 2. 5. Sto označuje žaruljica na instrumentnojploči sa simbolom kao na slici? temperaturu rashladne tekućine tlak motornog ulja punjenje akumulatora 6. Kako ćete postupiti kada se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči upali žaruljica kao na slici? IIodmah, na prikladnom mjestu, isključiti vozilo iz prometa i isključiti rad motora I Izaustaviti vozilo na prvoj benzinskoj postaji IIuključiti sve pokazivače smjera i na dovoljnoj udaljenosti postaviti sigurnosni trokut

 3. Koju zadaću ima uređaj za hlađenje motora? • I I osiguravati i održavati radnu temperaturu motora • I Ismanjiti trošenje između pokretnih dijelova motora • I I osiguravati pranje vjetrobranskog stakla 8. Kako se motor može hladiti? zrakom gorivom tekućinom 9. Što označuje žaruljica na instrumentnojploči sa simbolom kao na slici? temperaturu rashladne tekućine tlak motornog ulja punjenje akumulatora

 4. 17. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I I tlak ulja u motoru I I punjenje akumulatora I I temperaturu rashladne tekućine 18. Kako ćete postupiti kada se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči upali žaruljica kao na slici? i I isključiti se iz prometa i I na prvoj benzinskoj postaji točiti gorivo I i provjeriti radnu temperaturu motora

 5. 28. Što morate imati od navedenog kao obveznu opremu u osobnom automobilu? sigurnosni trokut rezervne žarulje uže za vuču 29. Što morate imati od navedenog kao obveznu opremu u osobnom automobilu? I I retroreflektirajući prsluk I I protupožarni aparat I I kutiju prve pomoći

 6. 30.Što čini zimsku opremu osobnog automobila? I I zimske gume (M+S) na svim kotačima [ ljetne gume dubine profila 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače I I zimske gume (M+S) samo na pogonskim kotačima 31.Koji od uređaja na vozilu omogućujenormalnu vidljivost iz vozila? I I vjetrobran i prozorska stakla kabine I I glavna svjetla I I uređaj za brisanje vjetrobrana

 7. 32.Koji od uređaja na vozilu omogućujenormalnu vidljivost iz vozila? I I uređaj za pranje vanjske strane vjetrobrana i I uređaji za osvjetljavanje ceste I I vozačka zrcala 33.Što vozaču omogućuju vozačka zrcalatijekom vožnje? I I promatranje ceste i praćenje prometa iza vozila I I promatranje i praćenje ceste ispred vozila I I promatranje i praćenje ceste pokraj vozila

 8. 35. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I I rezervu goriva I I grešku u radu motora I I pregrijavanje dizelskog motora 37. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I Ikatalizator I I grešku u radu motora I I pregrijavanje dizelskog motora

 9. 38. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I Iantiblokirajući sustav I Igrešku u radu motora I Iparkirnu 39.Koji od uređaja pripadaju u uređaje zaosvjetljavanje ceste? I Iglavna svjetla I Isvjetla za maglu I Iparkirna svjetla

 10. 40. Kako mogu biti izvedena glavna svjetla na vozilu ? I I kao svjetlo za maglu I I kao dugo svjetlo I I kao kratko svjetlo 41. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I I uključena duga svjetla I I uključena kratka svjetla I I uključena svjetla za maglu

 11. 42. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I I uključena duga svjetla I i uključena svjetla za maglu I I uključena kratka svjetla 43. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I I uključena duga svjetla I I uključena prednja svjetla za maglu uključena kratka svjetla I I

 12. 44. Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop kratkog svjetla ispred vozila noću? [ l najmanje 40, a najviše 80 metara I I najmanje 100 metara I I naiviše 35 metara 46.Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop dugog svjetla ispred vozila noću? najmanje 40, a najviše 80 metara najmanje 100 metara najviše 80 metara

 13. 47. Koliko najmanje metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop dugog svjetla ispredvozila noću? Upišite u kvadratić 100 metara 48. Kada se koriste svjetla za maglu? I Isamo tijekom vožnje po magli I Itijekom vožnje noću I Iuvijek za vrijeme vožnje

 14. 49.Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop svjetala za maglu? I Inajviše 35 metara ceste I Inajviše 55 metara ceste I Inajviše 100 metara ceste 53. Koju boju na vozilu daje uključeno stražnje svjetlo za maglu ?

 15. 54. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? I Iuključeno prednje svjetlo za maglu I Iuključena kratka svjetla I Iuključeno stražnje svjetlo za maglu 59. Koji od uređaja pripadaju uređajima za davanje svjetlosnih znakova? I Ikratka svjetla I I stop-svjetla I I pokazivači smjera

 16. 62.Koja je svrha uključivanja stop-svjetalana motornom vozilu? I Iobavijest vozaču koji vozi iza na promjenu smjera kretanja I Iobavijest vozaču koji vozi iza na smanjenje brzine I Iobavijest vozaču koji vozi iza na povećanje brzine 64. Čemu služe pokazivači smjera na motornom vozilu ? za obavješćivanje drugih sudionika uprometu o o smanjenju brzine za obavješćivanje drugih sudionika uprometu o promjeni smjera kretanja

 17. 69.Što znači žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici ? uključena prednja svjetla za maglu uključeni svi pokazivači smjera uključeno stražnje svjetlo za maglu 70. Tko je dužan tijekom vožnje u vozilu koristiti sigurnosni pojas? I Ivozač i suvozač I I vozač i svi putnici u vozilu I I isključivo vozač

 18. 72.Što označuje žaruljica na instrumentnojploči sa simbolom kao na slici? I I korištenje sigurnosnog pojasa I I upaljeni svi pokazivači smjera I I punjenje akumulatora 73. Koja je uloga naslona za glavu? I |smanjiti rizik od ozljede glave prilikom sudara I |osigurati udobnost vozaču prilikom upravljanja vozilom I Ismanjiti rizik od ozljede vratnih kralježaka prilikom naleta drugog vozila

 19. 76. Koja je uloga uređaja za zaustavljanje na motornom vozilu? I Iosigurati vozaču lako i sigurno mijenjanje smjera vožnje I Iosigurati vozaču brzo i sigurno zaustavljanje vozila I Iosigurati vozaču mogućnost ostavljanja vozila u nepokretnom položaju na cesti uz nagib 77. Koja je uloga radne kočnice na motornom vozilu? I Iomogućiti vozaču zaustavljanje vozila na brz i učinkovit način bez obzira na nagib ceste I Iomogućiti vozaču osiguranje vozila ostavljenog na cesti s uzdužnim nagibom I Iomogućiti vozaču zaustavljanje vozila na brz i učinkovit način bez obzira na brzinu

 20. 79. Koja je uloga ABS-a na motornom vozilu? I I osigurati lakše okretanje upravljačkoga kola na motornom vozilu I I osigurati veći sigurnost vozila zaustavljenog na cesti s uzdužnim nagibom I I spriječiti blokiranje kotača pri naglom kočenju 80. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici ? I IABS nije u funkciji I I uključeni svi pokazivači smjera I I aktivirana parkirna kočnica

 21. 81. Koja je uloga parkirne kočnice na motornom vozilu? I I osigurati vozilo u zakočenom položaju I I spriječiti zanošenje vozila prilikom nagloga kočenja I I osigurati bolje kočenje na mokrom kolniku 82.Što označuje žaruljica na instrumentnojploči sa simbolom kao na slici? I I aktiviran sustav ABS I I uključeni svi pokazivači smjera I I aktivirana parkirna kočnica

 22. 84.Kakve se gume moraju nalaziti na istoj osovini motornog vozila? istih karakteristka po dimenzijama, nosivosti, i vrsti različitih karakteristika po dimenzijama, nosivosti i vrsti istih karakteristika kakva je guma na rezervnom kotaču 85. Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma? Upišite u kvadratić. 1,6 mm

 23. 89. Koliki mora biti tlak u gumama? I I prema propisanim uputama proizvođačavozila I I prema propisanim oznakama za brzinuvozila I I prema propisanim oznakama za nosivostvozila 90.Gdje su najčešće zabilježene propisanevrijednosti tlaka zraka u gumama vozila? I I u prostoru za oznake na gumama vozila I I na poklopcu spremnika goriva I i u prometnoj dozvoli

 24. 91. Koje su posljedice manjeg tlaka u gumama od propisanog ? smanjena potrošnja goriva produljenje puta kočenja i slabije prianjanje brže trošenje i zagrijavanje guma 93. Kada treba kontrolirati tlak u gumama? I Iredovito, a posebno prije putovanja na dulje relacije I I samo kada se mijenjaju gume I I samo kada je otežano okretanje kotača upravljača

 25. 94.Koliko priključnih vozila može biti pridodano motornom vozilu u prometu na javnoj cesti, osim na autocesti, brzoj cesti icesti namijenjenoj isključivo za prometmotornih vozila? I Idva priključna vozila, jedno za prijevoz tereta i jedno za prijevoz osoba I Inajviše dva priključna vozila za prijevoz tereta I I jedno priključno vozilo za prijevoz osoba 95. Koliko priključnih vozila smije biti pridodano motornom vozilu u prometu na autocesti ? jedno priključno vozilo dva priključna vozila dva priključna vozila, jedno za prijevoz tereta i jedno za prijevoz osoba

 26. 97.Koje su opasnosti moguće pri vuči priključnog vozila? I I produljuje se put reagiranja I I produljuje se put kočenja I I produljuje se put pretjecanja 99. Smiju li se vučenim vozilom prevoziti osobe? I I smiju, samo uz posebno odobrenje I I smiju ako ima dovoljno mjesta I I ne smiju

 27. 100.Kako moraju biti označena oba vozila zavrijeme vuče neispravnog vozila? I I sa sigurnosnim trokutom na svakom vozilu I I crvenom tkaninom ili crvenim svjetlom sa stražnje strane vučenog vozila I I žutim rotacijskim svjetlima na krovu obaju vozila 101. Gdje se postavlja sigurnosni trokut za vrijeme vuče neispravnog vozila? I I s prednje strane vozila koje vuče I I s prednje strane neispravnog vozila I I sa stražnje strane neispravnog vozila

 28. 102. Pomoću čega se smiju vući neispravnavozila u prometu na cesti? I I pomoću užeta I I pomoću krute veze I I pomoću bilo kojega priručnog alata 103.U kojim slučajevima se neispravno vozilo ne smije vući pomoću užeta? I I ako je na vozilu neispravan uređaj za zaustavljanje I I ako je na vozilu neispravan uređaj za davanje svjetlosnih znakova I I ako je na vozilu neispravan uređaj za upravljanje

 29. 105. Kada se vuča obavlja pomoću užeta, koliki mora biti razmak između vučnog i vučenog vozila? I I manje od tri metra [ I tri do pet metara I I više od pet metara 106.Smije li se vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo uključiti u promet na autocestu? I Ismije I Ine smije I Ismije ako se vučno vozilo može kretati brzinom većom od 80 km/h

 30. 107.Kada se neispravno vozilo smije vućidrugim vozilom autocestom? I Iako je plaćena cestarina za oba vozila I I ako je neispravnost nastala na autocesti I Iako je neispravnost nastala izvan autoceste 108.Do kojeg odredišta se smije vući neispravno vozilo autocestom ako se neispravnost dogodila na autocesti? I Ido odredišta do kojeg je plaćena cestarina I Ido bilo kojeg odredišta I Isamo do prvog izlaza s autoceste

 31. 109.Do koje nosivosti smijete opteretiti vaše vozilo? i Ido nosivosti koja je upisana u prometnudozvolu I I do nosivosti koja se može smjestiti navozilo I Ido nosivosti koja je jednaka masi vozila 111. Kako mora biti raspoređen teret u osobnom automobilu ili na njemu? I I tako da smanjuje preglednost I I tako da se ne rasipa po cesti I I tako da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu

 32. 112. Koliko metara smije premašiti teret na vozilu najudaljeniju točku s prednje strane vozila? Upišite u kvadratić. 1 najviše m 113. Kako morate označiti teret koji za više od jednog metra premašuje najudaljeniju točku na stražnjoj strani vašeg vozila? I I crvenom tkaninom danju I I noću i u uvjetima smanjene vidljivosti svjetlom i reflektirajućom tvari crvene boje I I noću i u uvjetima smanjene vidljivostisvjetlom i reflektirajućom tvari narančasteboje

 33. 115. Po čemu ćete prepoznati vozilo koje prati izvanredni prijevoz? I ! po uključenim svim pokazivačima smjer?. I I po uključenom rotacijskom svjetlu žute boje I I po natpisu na krovu “ Izvanredni prijevoz “ 117. Kako trebate postupiti kada sustignete vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz, u situaciji kao na slici? I I obvezno poštivati upute osoba iz pratnje I I odmah obaviti pretjecanje [ I voziti iza tog vozila na potrebnom razmaku dok se ne ukaže prilika za pretjecanje

 34. 118. Po čemu prepoznajete vozilo koje obavlja prijevoz opasnih tvari? I I po postavljenom sigurnosnom trokutu sprednje i stražnje strane vozila I I pravokutnom pločom narančaste boje scrnim rubom s prednje i stražnje stranevozila I I pravokutnom pločom bijele boje s crvenimrubom s prednje i stražnje strane vozila 119.Na što vas upozoravaju dva sigurnosnatrokuta postavljena jedan pokraj drugogna kolniku? I Ida je na kolniku na razmaku od najmanje 100 m od tog mjesta zaustavljena kolona vozila I I da se na kolniku na razmaku od najmanje100 m od tog mjesta nalaze zaustavljenadva motorna vozila

 35. 120. Koliko osoba smijete prevoziti u osobnom automobilu u prometu na cesti? I Ionoliko koliko je upisano u prometnojdozvoli I I onoliko koliko ima ugrađenih sjedala I Ionoliko kolika je masa vozila 121. Koga ne smijete prevoziti na prednjem sjedalu svog osobnog automobila? I I osobu kojakoristimobitel za vrijemevožnje I I osobu koja je pod utjecajem alkohola ilidroge I i dijete mlade od 12 godina

 36. 122. Kada vozač smije prevoziti dijete mlađe od 5 godina na stražnjem sjedalu? I Ikada se uz njega na stražnjem sjedalu nalazi osoba starija od 12 godina I Ikada je dijete vezano sigurnosnim pojasom na stražnjem sjedalu | Ikada je dijete vezano u dječjoj sjedalici pričvršćenoj na stražnjem sjedalu 123. Sustigli ste autobus označen kao na slici. Za koji prijevoz je namijenjen? I Iza prijevoz osoba s invaliditetom I Iza organizirani prijevoz djece I Iza prijevoz putnika

 37. 124. Po čemu se prepoznaje vozilo kojim se organizirano prevoze djeca? I Ipo postavljenom sigurnosnom trokutu s prednje i stražnje strane vozila I Ipo posebnim znakovima postavljenim na prednjoj i stražnjoj strani vozila I Ipo pravokutnoj ploči žute boje s crnim rubom na prednjoj i stražnjoj strani vozila [ I smanjenom brzinom proći pokraj vozila uz davanje upozorenjazvučnim znakom I I zaustaviti svoje vozilo I I omogućiti prelazak djece preko kolnika

 38. 128. Što je dužan učiniti vlasnik vozila koji ne produlji valjanost prometne dozvole u roku 15 dana od dana isteka njezina važenja? I Ivratiti prometnu dozvolu i registarske pločice I Iodjaviti vozilo I Ivratiti vozačku dozvolu 130.U kojem vremenu vlasnik novog osobnogautomobila mora obaviti redoviti tehnički pregled? I I u roku 24 mjeseca od prvoga tehničkogpregleda I I u roku 12 mjeseci od prvoga tehničkogpregleda I I u roku 18 mjeseci od prvoga tehničkogpregleda

 39. 134.Vozite cestom izvan naselja. Što ste dužni učiniti u slučaju neispravnosti navozilu? I | pomaknuti vozilo što bliže desnom rubukolnika I I postaviti sigurnosni trokut iza vozila narazmaku od najmanje 100 m I I uključiti sve pokazivače smjera 136. Na kojoj se udaljenosti iza zaustavljene kolone vozila postavljaju dva sigurnosna trokuta, jedan pokraj drugog? Upišite u kvadratić. na udaljenosti od najmanje 100

 40. 137.Po čemu ćete prepoznati da je na cestizaustavljena kolona vozila? i Ipo postavljenom jednom sigurnosnom trokutu IIpo postavljenim dvama sigurnosnim trokutima jedan pokraj drugoga I Ipo postavljenim dvama sigurnosnim trokutima jedan ispred drugoga 141. Što karakterizira ekonomičnu vožnju? I I maksimalna potrošnja goriva I I ušteda novca I | čistiji okoliš

 41. 142. Što znači ekonomično voziti? I Ine ubrzavati naglo, izbjegavati česta i nagla kočenje I Inaglo kočiti i voziti maksimalnu količinu tereta na krovu i u prtljažniku I Ivoziti u optimalnom području broja okretaja motora