Download
hypertenze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hypertenze PowerPoint Presentation

Hypertenze

387 Views Download Presentation
Download Presentation

Hypertenze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hypertenze MUDr. D. Kačaras

 2. Obsah: • Co je to krevní tlak? • Co je to hypertenze? • Příznaky a výskyt hypertenze • Druhy – rozdělení hypertenze • Léčba, režimová opatření • Metabolický syndrom • Domácí měření krevního tlaku • Tlakový Holter, Ergometrie, ECHO srdce

 3. Co je to krevní tlak? • Krevní tlak (KT) je síla, kterou srdce pumpuje krev do těla

 4. Normální krevní tlak • KT není pořád stejný, ale mění se v závislosti na činnostech, na námaze či emocích = to je normální • Ve spánku a v klidu KT klesá a zvyšuje se opět při probuzení = cirkadiánní rytmus

 5. Hodnoty krevního tlaku • Optimální hodnoty KT jsou menší než 120/80 mmHg • Normální KT = 120/80 mmHg • Mírná hypertenze = 140/95 – 160/100 mmHg • Střední hypertenze = 160/110 mmHg • Závažná hypertenze = nad 180/110 mmHg • Izolovaná systolická hypertenze = víc jak 140 mmHg systolický tlak a diastola menší než 90 mmHg

 6. Definice hypertenze • Za hypertenzi označujeme : a) opakované zvýšení krevního tlaku – nad 140/90 mmHg, naměřené minimálně při dvou různých návštěvách lékaře = systolickodiastolická hypertenze b) izolovanou systolickou hypertenzi – nad 160 mmHg a současně diastolický tlak menší než 90mmHg.

 7. Klasifikace

 8. Příznaky hypertenze • S hypertenzí se může žít řadu let, aniž by se o ní vědělo • Část nemocných je zcela bez příznaků a bez bolestí • Jen u malého počtu lidí se mohou projevit: - bolesti hlavy, závrať - zvonění v uších, skvrny před očima

 9. Jak se zjistí hypertenze? • Většinou ji objeví lékař při běžné zdravotní prohlídce. • Doporučuje se, nechat si při každé návštěvě lékaře bez ohledu na Váš věk a subjektivní pocit zdraví změřit krevní tlak.

 10. Proč je důležité vědět o hypertenzi? • Je závažným rizikovým faktorem cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a tepen dolních končetin.

 11. Výskyt hypertenze • V průmyslových zemích světa je výskyt 25 - 50% u dospělé populace • V České republice je přibližně 2 milióny hypertoniků.

 12. Typy hypertenzí • A) Primární hypertenze, tzv. esenciální - neznáme vyvolávající příčinu • B) Sekundární hypertenze - vzniká důsledkem jiného onemocnění (např. při onemocnění ledvin)

 13. Jiné třídění hypertenze • I.stadium = prosté zvýšení KT bez orgánových změn • II. stadium = vedle zvýšeného KT je i postižení orgánů (např. hypertrofie levé komory srdeční) • III.stadium = hypertenze s těžkými orgánovými změnami (např. cévní mozková příhoda)

 14. Metabolický syndrom • = označení pro současný výskyt několika poruch – obezita, hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidémie (porucha metabolismu tuků) • Adekvátní léčba těchto poruch vede k zásadnímu snížení rizika kardiovaskulárních chorob (srdečních a cévních)

 15. Rizikové faktory hypertenze • Obezita • Kouření • Málo pohybu • Nadměrná konzumace alkoholu • Obliba slaných potravin a tučných jídel • Dlouhotrvající stres

 16. Proč je třeba snížit tělesnou hmotnost? • Krevní tlak stoupá se zvyšující se tělesnou hmotností • Pokud se podaří snížit nadváhu, léčba hypertenze je účinnější a u některých lidí dojde k samovolné úpravě hodnot krevního tlaku

 17. Body mass index (BMI) • BMI = orientační výpočet pro optimální hmotnost • Určuje se poměrem hmotnosti k výšce na druhou. Příklad: Muž, vážící 95 kg a vysoký 1,75m BMI= 95:1,75 x 1,75 = 31 (obezita) Normální hmotnost je 19 – 24 BMI Nadváha = 25 – 29 BMI Obezita = nad 30 BMI

 18. Proč kouření cigaret? • Nikotin obsažený v cigaretách způsobuje zúžení cév • Dochází ke zvýšení odporu v cévách • Srdce musí vynaložit větší námahu, aby zásobilo krví všechny orgány v těle • Následek je zvýšení krevního tlaku

 19. Proč zvýšení tělesné aktivity? • Fyzicky aktivní lidé mají nižší krevní tlak a menší sklon ke kardiovaskulárním příhodám • Doporučuje se alespoň: 5x týdně po 30 minutách: - procházky - plavání - jízda na kole

 20. Proč snížení konzumace alkoholu? • Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje krevní tlak • Vede k tomu, že léčba hypertenze je neúčinná.

 21. Proč omezení soli? • Příliš soli v jídle zvyšuje krevní tlak a může vážně poškozovat mozek a srdce infarktem či mrtvicí. • Doporučená denní dávka je 6 g solipro dospělého člověka • Vyhýbejte se soleným potravinám a nepřisolujte jídla

 22. Nízký obsah soli v potravě • zlepšuje funkci cév • ovlivňuje funkci buněk vystýlajících krevní cévy, tzv. endoteliální buňky, a tím udržují krevní oběh ve správné činnosti. • jedinci s nadváhou po omezení příjmu soli měli výrazně lepší funkce endoteliálníchbuněk.

 23. Proč snížit příjem nasycených tuků v potravě? • Tuky mají nepříznivý vliv na rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen) • přispívají ke zvyšování hladiny cholesterolu • Nacházejí se: - v mase a masných produktech (salámy, paštiky) - mléce a mléčných produktech (smetana, sýry) - ve sladkém pečivu a koláčích - ve slaných brambůrkách apod.

 24. Stres • Nejčastější reakcí na stresovou událost je úzkost, vztek, agresivita, apatie a deprese • Stresovaní lidé obvykle jedí nezdravě, kouří, pijí alkohol a vyhýbají se cvičení. Mají také vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu. Pokud je ho v krvi příliš, může poškodit cévy a srdce • Je prokázané, že se u chronicky stresovaných lidí zvyšuje riziko srdečních chorob až o 68 procent

 25. Vliv ořechů na zdraví • Lidé, kteří pravidelně jedí ořechy (alespoň 30 gramů týdně), mají o 35% nižší riziko nemocí srdce a cév. • Bylo prokázáno, že ořechy: - snižují hladiny cholesterolu v krvi - obsahují antioxidačně působící vitamin E - působí proti oxidačnímu stresu

 26. Proč se léčit? • Cílem léčby hypertenze je předejít následkům neléčené hypertenze • Lékař vyšetří další kardiovaskulární rizikové faktory (vysoká hladina cholesterolu, cukrovka) a vezme v úvahu také celkový zdravotní stav, pohlaví a věk

 27. Neléčená hypertenze- možné důsledky • CMP – cévní onemocnění mozku, mozkové krvácení • Postižení srdce – infarkt myokardu, angina pectoris, chronické srdeční selhání • Postižení ledvin – nefropatie • Postižení periferních tepen – dolních končetin • Retinopatie – poškození sítnice očí

 28. Léčba hypertenze • Cíl = dosáhnout normálních hodnot KT • Léčebné postupy 1. Nefarmakologická léčba - úprava životního stylu, je součástí léčby všech nemocných s hypertenzí 2. Farmakologická léčba - dlouhodobá

 29. Nefarmakologická léčba hypertenze • Zanechání kouření • Snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou • Zvýšení tělesné aktivity (30 minut 3x týdně) • Snížení nadměrné konzumace alkoholu (muži do 30g/den, ženy do 20g/den) • Omezení soli • Snížit příjem nasycených tuků v potravě

 30. Farmakologická léčba • Rozhodující pro zahájení léčby jsou : - hodnoty KT - již přítomnost orgánového poškození • Způsob: 1. monoterapie – jeden lék 2. kombinace dvou a více léků

 31. Technika měření krevního tlaku • Vsedě: - Po 10 minutovém uklidnění na paži vsedě - Manžeta ve výši srdce • Ve stoje: - U starších klientů a diabetiků s hypertenzí (možnost ortostatické hypotenze). - Měří se po 5 minutách vzpřímené polohy.

 32. Technika měření krevního tlaku • Digitální přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou z důvodu značné nepřesnosti doporučovány.

 33. Tlakový Holter • = 24 hodinové monitorování krevního tlaku • Provádí se: - při opakovaných zvýšených hodnotách KT - při fenoménu „bílého pláště“ - u maskované hypertenze (doma zvýšené hodnoty KT a u lékaře normální KT) - pro ověření optimálního nastavení léků (přes den tlak normální a v ranních hodinách vysoký)

 34. Tlakový Holter

 35. Hypertenze starších osob • KT se měří vsedě i vestoje za účelem detekce ortostatické hypotenze. • Cílový tlak je stejně jako u mladších osob 140/90 mmHg

 36. Hypertenze u diabetiků 2.typu • Má vyšší kardiovaskulární riziko • při dobré kompenzaci hypertenze je prokázané 50% snížení výskytu mozkové příhody a srdečního selhání

 37. Hypertenze u těhotných • Rozlišuje se, zda jde o novou hypertenzi, vyvolanou těhotenstvím po 20.týdnu, nebo jde o chronickou hypertenzi z dřívější doby • Představuje zvýšené riziko pro matku i plod • Doporučení: - snížit příjem sodíku - klidový režim - léky

 38. Hypertenzní krize • Prudké zvýšení systolického tlaku – nad 220mmHg i víc a zvýšení diastolického tlaku nad 130-140mmHg, během několika hodin • Je to stav akutní nouze, vyžadující rychlý zásah lékaře, aby se předešlo poškození mozku, srdce, ledvin, oční sítnice a snížilo se riziko smrti.

 39. Ergometrické vyšetření • Vyšetřovací metoda - jízda na ergometru - kole • Zjistí se kardiovasculární odpověď organismu na zátěž • Normální zvýšení tlaku při zátěži je do hodnot 190/90 mmHg • Pro výpočet submaximální tepové frekvence platí vzorec: 220 - věk

 40. Příprava k ergometrickému vyšetření

 41. Ergometrické vyšetření

 42. Ergometrické vyšetření

 43. Echo srdce • Je základní vyšetřovací metoda při podezření na onemocnění srdce • Provádí se pomocí ultrazvuku • Lékař posoudí nejen anatomii srdce, ale i jeho funkci • Srdce je sledované při práci v reálném čase, posuzuje se, jaký objem krve je vypuzován, jak se otevírají a uzavírají srdeční chlopně • Je to zcela nebolestivé a nerizikové vyšetření

 44. Podpora rodiny • Oznamte rodinným příslušníkům, že máte vysoký krevní tlak • Mohou vám připomínat, že si máte vzít léky • Málo tučná a málo slaná strava může přispět všem rodinným příslušníkům

 45. Zapamatujte si: • Vysoký krevní tlak je problémem jenom tehdy, když není správně léčen • I když se cítíte dobře, je ve Vašem zájmu: - pravidelně navštěvovat svého lékaře - řídit se radami lékaře - dodržovat doporučenou dietu a cvičit - nekouřit, omezit alkohol - užívat předepsané léky