Tlaková síla, tlak. - PowerPoint PPT Presentation

tlakov s la tlak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tlaková síla, tlak. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tlaková síla, tlak.

play fullscreen
1 / 15
Tlaková síla, tlak.
546 Views
Download Presentation
amato
Download Presentation

Tlaková síla, tlak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FYZIKA – 7. ročník P15 Tlaková síla, tlak. Vypracoval: Mgr. Pavel Kerner ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 2. Deformační účinky síly na těleso: • Deformační účinky může vyvolat tlaková síla. • Deformace tělesa může být dočasná nebo trvalá.

 3. Tlaková síla: • Tlaková síla působí kolmo na plochu. • Jako tlaková síla se velmi často projevuje gravitační síla - tíha tělesa.G = m . g g = 10 N/kg G Síla tlaková Ft

 4. Tlaková síla, která působí na určitou plochu se projevuje jako tlak.Tlak je fyzikální veličina- značka p Tlak vypočítáme, když velikost tlakové síly vydělíme velikostí plochy , na kterou působí. p = Ft N jednotka Newton na m2 S m2 1 = 1 Pa - pascal N Větší jednotky: 1 kilopascal ( kPa ) = 1000 Pa 1 megapascal ( MPa) = 1000 kPa = 1 000 000Pa m2

 5. Velikost tlaku závisí : Přímo úměrně na tlakové síle – kolikrát větší je tlaková síla, tolikrát větší je tlak Nepřímo úměrně na ploše - kolikrát větší je plocha, tolikrát menší je tlak Potřebujeme-li tlak snížit musíme zmenšit tlakovou sílu nebo zvětšit plochu, na kterou působí. Potřebujeme-li tlak zvýšit musíme zvětšit tlakovou sílu nebo zmenšit plochu, na kterou působí.

 6. Užití zmenšení tlaku: • zmenšením tlakové síly • Zvětšením plochy, na kterou tlaková síla působílyže, sněžnice, pásy u tanku a jiných vozidel, široká nebo zdvojená kola u traktoru, ….

 7. Záchrana tonoucího při prolomení ledu:

 8. Užití zvýšení tlaku: • zvětšením tlakové síly • zmenšením obsahu plochynástroje, které pronikají do materiálubroušení nožů, seker, ostré jehly, špičky u hřebíků, špendlíků, kůlů

 9. skalpel

 10. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak/ - 13 min

 11. Zdroje: • obrázky: www.google.cz