MNICHOVSKÁ DOHODA také MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MNICHOVSKÁ DOHODA také MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MNICHOVSKÁ DOHODA také MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT

play fullscreen
1 / 23
MNICHOVSKÁ DOHODA také MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT
433 Views
Download Presentation
anne-holcomb
Download Presentation

MNICHOVSKÁ DOHODA také MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MNICHOVSKÁ DOHODAtaké MNICHOVSKÁ ZRADA či MNICHOVSKÝ DIKTÁT

 2. Od roku 1933, kdy v Německu zvítězili nacisté, bylo Československo ve vážném nebezpečí – německý tlak na východ • ČSR – budování silné moderní armády a pohraničního opevnění a posilování spojeneckých svazků s Francií a SSSR • Francie neměla zájem o konflikt,pokud by neměla zajištěné vítězství podporou Británie a SSSR • Británie však považovala za hlavní nebezpečí SSSR a neměla zájem bránit německé expanzi na východ

 3. Německé útoky proti ČSR byly světu vysvětlovány jako částečná náprava versailleského systému – příliš tvrdé podmínky pro Německo • Právo na sebeurčení pro Němce žijící v ČSR • Západní velmoci – politika appeasementu i za cenu obětování Československa

 4. Karlovarský sjezd: • 24. dubna 1938 na sjezdu SdP Henlein předložil tzv. KARLOVARSKÉ POŽADAVKY, které vycházely z jeho jednání s Hitlerem • Požadavky pro ČSR z hlediska národnostního , právního a státní suverenity nepřijatelné • 30. května vydal Hitler podrobné směrnice k útoku na ČSR

 5. Březen 1938 ANSCHLUSS RAKOUSKA • Návštěva Konráda Henleina v Berlíně u Hitlera • Duben – plán útoku proti Československu FALL GRÜN

 6. MISE LORDA RUNCIMANA: • Srpen 1938 – cíl – urovnat spory mezi československou vládou a německou menšinou, reprezentovanou SdP • Skončila bezvýsledně – SdP stále odmítala kompromis

 7. SIR WALTER RUNCIMAN

 8. 19. září 1938 vyzvaly Francie a Anglie československou vládu aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva Německu • Vláda nejdříve odmítla • Po ultimátu na požadavky přistoupila • Demonstrace – nová vláda v čele s generálem Janem Syrovým • 23.9. vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci

 9. GENERÁL JAN SYROVÝ

 10. POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ

 11. PODPIS MNICHOVSKÉ DOHODY • V noci z 29. na 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda • Německo – Adolf Hitler • Itálie – Benito Mussolini • Francie – Édouard Daladier • Velká Británie – Neville Chamberlaine

 12. PODPIS MNICHOVSKÉ DOHODY:

 13. MNICHOVSKÁ DOHODA:

 14. Budova, ve které došlo k podpisu Mnichovské dohody

 15. ÚZEMNÍ ZTRÁTY: • Fialová - Německo –Mnichov • Modrá – Polsko – ultimátum polské vlády • Růžová – Maďarsko – 1. vídeňská arbitráž

 16. DŮSLEDKY PRO ČESKOSLOVENSKO: • Celkové ztráty pomnichovského Československa činily 41 098 km2 a 4 879 000 obyvatel • Československo přišlo o svá historická pohraniční území, obyvatelstvo, systém opevnění, zbraně, suroviny • Byla přerušena doprava • Nucený odchod Čechů z pohraničí • Nároky vznesli i Poláci a Maďaři

 17. SUDETŠTÍ NĚMCI ODSTRAŇUJÍ ČS. HRANIČNÍ SLOUPY

 18. DRUHÁ REPUBLIKA: • Od 1. října 1938 do 14. března 1939 • 167 dní • 5. října abdikoval prezident Beneš a 22. října odletěl do Británie, později do USA • Od 30. listopadu prezidentem Emil Hácha

 19. DRUHÁ REPUBLIKA MAPA:

 20. AUTONOMIE SLOVENSKA • 6. října 1938 byla na Slovensku podepsána Žilinská dohoda – vyhlásila autonomii Slovenska • ČESKO - SLOVENSKO

 21. Zdroje obrázků: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda • http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi