Tlak v praxi
Download
1 / 18

TLAK V PRAXI - PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on

TLAK V PRAXI. 7.ročník ZŠ. Mgr.Anna Romanová. tlaková sila. TLAK =. obsah plochy. Blaise Pascal. F. TLAK = F:S =. S. 1N. 1 Pa =. m 2. TLAK. = fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje, aká veľká sila pôsobí na jednotku plochy (rozloženie sily na ploche). JEDNOTKA: pascal = Pa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TLAK V PRAXI' - argyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tlak v praxi

TLAK V PRAXI

7.ročník ZŠ

Mgr.Anna Romanová


Tlak v praxi

tlaková sila

TLAK =

obsah plochy

Blaise Pascal

F

TLAK = F:S =

S

1N

1 Pa =

m2

TLAK

= fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje, aká veľká sila pôsobí na jednotku plochy (rozloženie sily na ploche)

JEDNOTKA: pascal = Pa


Tlak v praxi

Blaise Pascal

Blaise Pascal sa narodil 19. júna 1623 v Clermonte, v rodine známeho matematika Etienna Pascala. Od malička vynikal matematickým nadaním. Ako 12-ročný si zostavil vlastnú geometrickú sústavu založenú na Euklidovi a ako 16-ročný napísal štúdiu o kužeľosečkách.

Usilovne študoval matematiku, fyziku a filozofiu. V práci „Pojednanie o aritmetickom trojuholníku“ vyslovil niekoľko základných poučiek teórie pravdepodobnosti a kombinatoriky, V aritmetike sa stal známy jeho Pascalov trojuholník. Ďalej zistil pravidlá deliteľnosti a stal sa predchodcom Newtonovho a Leibnitzovho diela z diferenciálneho a integrálneho počtu. Ako 19 - ročný skonštruoval počítací stroj, ktorý vykonával 4 základné aritmetické úkony. Stroj stále vylepšoval a celkom ich zhotovil vyše 50. Dnešné počítacie stroje pracujú na tom istom princípe.

Pascal prvý prišiel na myšlienku, že pomocou barometra možno merať výškový rozdiel dvoch miest a upozornil, že zmeny výšky ortuťového stĺpca barometra závisia aj od vlhkosti a teploty vzduchu, a preto môžu slúžiť aj na predpovedanie počasia. Výsledky skúmania atmosferického tlaku zhrnul v práci „Pojednanie o tlaku vzduchu“ v roku 1653. Vytlačená bola však až po jeho smrti v roku 1663.

Nie menej známe sú Pascalove práce z oblasti hydrostatiky. V práci „Pojednanie o rovnováhe kvapalín“ formuloval základný zákon hydrostatiky, neskôr pomenovaný Pascalov zákon. Vyčíslil veľkosť hydrostatického tlaku, opísal hydrostatický paradox, zákon spojených nádob a princíp hydraulického Iisu.

Pascal sa zaoberal aj filozofickými úvahami, v ktorých síce vidí pokrok vedy ako cieľ existencie ľudstva, lenže v názoroch váhal medzi racionalizmom a skepticizmom, ktorý ho viedol k uznaniu viery nad rozumom. V roku 1653 sa Pascal oddal teologicko-filozofickým úvahám a o 3 roky neskôr na to vstúpil do kláštora. Zomrel ako 39 ročný, 19 augusta 1662 v Paríži.


V technickej praxi aj v ka dodennom ivote potrebujeme niekedy tlak zmen i niekedy zv i
V technickej praxi aj v každodennom živote potrebujeme niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.


Tlak v praxi

F niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

F

p =

2S

F

Pri rovnakej tlakovej sile sa tlak toľkokrát zmenšil, koľkokrát sa zväčšil obsah plochy.

(2x väčšie S = 2x menšie p)


Tlak v praxi

F niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

2F

p =

S

F

Pri rovnakom obsahu plochy sa tlak toľkokrát zväčšil, koľkokrát sa zväčšila tlaková sila.

(2x väčšie F = 2x väčšie p)


Tlak m eme zmen i
Tlak môžeme zmenšiť... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

Zväčšením obsahu S styčnej plochy

Zmenšením tlakovej sily F


Tlak m eme zv i
Tlak môžeme zväčšiť... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

zmenšením obsahu S styčnej plochy

zväčšením tlakovej sily F


Sk s zodpoveda na nasleduj ce ot zky

! niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

?

?

!

?

?

Skús zodpovedať na nasledujúce otázky


V ktorom pr pade je tlak telesa na podlo ku v

...chvíľa na premyslenie... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

V ktorom prípade je tlak telesa na podložku väčší?

...menšie S, väčšie p...


Tlak v praxi

...chvíľa na premyslenie... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

Prečo fakír na lôžku z klincov leží a nesedí?

...väčšie S, menšie p...


Tlak v praxi

...chvíľa na premyslenie... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

Ktorá topánka viac poškodí plastovú podlahu?

...menšie S, väčšie p...


Tlak v praxi

...chvíľa na premyslenie... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

Ktorý traktor použiješ na jarnú orbu?

...menšie F, menšie p...


Tlak v praxi

...chvíľa na premyslenie... niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

Ktoré vozidlo viac zapadne v rozbahnenom teréne?

...väčšie S, menšie p...


Ktor chlapec poskytuje spr vne pomoc topiacemu sa pod adom
Ktorý chlapec poskytuje správne pomoc topiacemu sa pod ľadom?

...väčšie S, menšie p...


Vedel si odpoveda
Vedel si odpovedať? ľadom?

Tlak ZMENŠÍME:

a/ zväčšením obsahu styčnej plochy (fakír...)

b/ zmenšením tlakovej sily (traktor...)

Tlak ZVAČŠÍME:

a/ zmenšením obsahu styčnej plochy (ostrenie...)

b/ zväčšením tlakovej sily (lis...)


Ot zka na z ver

? ľadom?

Otázka na záver

Kedy a v akých situáciách potrebujeme ...

priemysel, opracúvanie

a/ zväčšiť tlak?

ochrana ŽP, šetrenie materiálov

b/ zmenšiť tlak?


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť! ľadom?

Použité zdroje informácií: Internet

Fyzika pre 7. ročník