STRES kje se dogaja? - PowerPoint PPT Presentation

stres kje se dogaja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRES kje se dogaja? PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRES kje se dogaja?

play fullscreen
1 / 55
STRES kje se dogaja?
283 Views
Download Presentation
aminia
Download Presentation

STRES kje se dogaja?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRESkje se dogaja? dr. Neja Zupan

 2. KAJ JE STRES ? • odziv na “potencialno” nevarne okoliščine • človek se v trenutku aktivira: • zenici se pripravita na gledanje na daljavo, • srčni utrip in krvni tlak se povečata, • poveča se izločanje hormonov • vedenjske prilagoditve • organizem se odzove z eno od treh reakcij boj, beg in predaja (fight, flight, immobility- freezing response)

 3. IZVOR BESEDE • beseda iz angleščine:napetost, pritisk, obremenitev • izraz je prevzet iz fizike:sila, ki deluje na določeno površino, • fiziološko, v živem svetu, je stres odziv organizma na potencialno škodljiv dejavnik

 4. IZVORI STRESA • ZUNANJI • naravne nesreče in pojavi, • nasilje (psihično in fizično) • medicinski posegi, • idr. • NOTRANJI • žalost, strah, zaskrbljenost, jeza, • bolezen, • pomanjkanje kisika ali glukoze v krvi • idr.

 5. IZVORI STRESA? Fizični stresorji: • hrup, podnebje, prah, delo v izmenah • Mentalni stresorji: • duševna preobremenjenost • Psihični stresorji: • časovna stiska, težave v delovni skupini ali s predpostavljenimi, domače ali poklicne skrbi • Socialni stresorji: • brezposelnost, poklicna prekvalifikacija, ki vključuje morda še spremembo bivališča, razočaranje zaradi plače, ki ni bila povečana

 6. SPROŠČANJE • beta, alfa, theta, delta valovanje • Dih - vir življenja • VAJA: sproščanje telesa z globokim dihanjem

 7. Kaj je stres na delovnem mestu? zahteve delovnega okolja presegajo sposobnostizaposlenih

 8. STRES NA DELOVNEM MESTU • EU stres na delovnem mestu (ang. work-related stress, WRS) druga najpogostejša težava, povezana z delovnim mestom (28%) delavcev v EU • najpogostejši psihosocialni dejavniki: • organizacija dela • upravljanje dela • visoka zahtevnost dela • neustrezno vodenje delovnega mesta, • drugi vzroki kot so trpinčenje in nasilje pri delu • fizični stresorji: • hrup, • temperatura, idr.

 9. Kako resen problem je stres na delovnem mest? • WRS zajema več kot četrtino odsotnosti od dela, ki trajajo dva tedna ali dlje zaradizdravstvenih težav, povezanih z delom. • WRS stanedržave članice najmanj 20 milijard evrov letno. • WRS povzroči lahko tudi večjemotnje v produktivnosti, kreativnosti in konkurenčnosti.

 10. Dejavniki tveganja na delovnem mestu • kulturaali »vzdušje« v organizaciji in kako se ta loteva WRS, • zahteve, kot so delovna obremenitev in izpostavljenost fizičnim nevarnostim, • nadzor– koliko vpliva imajo delavci na način opravljanja svojega dela, • odnosi– trpinčenje, psovanje, zmerjanje • spremembe– kako se organizacijske spremembe obvladujejo in sporočajo,

 11. Dejavniki tveganja na delovnem mestu • vloga– ali delavci razumejo svojo vlogo v organizaciji in ali organizacija skrbi, da nepride do navzkrižja med njihovimi vlogami, • podporasodelavcev in vodilnih, • usposabljanje, s katerim delavci pridobijo veščine za opravljanje svojih nalog, • individualni dejavniki– upoštevanje razlik med posamezniki.

 12. Simptomiprisotnosti problema WRS v organizaciji Sodelovanje • izostajanje z dela, fluktuacija zaposlenih, zamujanje, disciplinske težave, trpinčenje,agresivno komuniciranje, izolacija Uspešnost • zmanjšana storilnost ali kakovost izdelka ali storitve, nezgode, slabo odločanje,napake Stroški • povečani stroški za nadomestila ali povečani stroški zdravstvenega varstva,napotitve na zdravstvene storitve

 13. Simptomiprisotnosti problema WRS v organizaciji Vedenje • kajenje, uživanje alkohola ali drog, nasilje, trpinčenje ali nadlegovanje Psihološki simptomi • težave s spanjem, motnje zaradi zaskrbljenosti, depresija, nezmožnost koncentracije,razdražljivost, težave v družinskih odnosih, izžetost Zdravje • težave s hrbtenico, bolezni srca, želodčni čir, povišan krvni pritisk, slab imunskisistem

 14. OVREDNOTENJE TVEGANJAkultura • Ali v organizaciji obstajajo odprta komunikacija, podpora in medsebojno spoštovanje? • Ali se cenijo mnenja delavcev in njihovih predstavnikov?

 15. OVREDNOTENJE TVEGANJAzahteve • Ali so zaposleni preveč ali premalo obremenjeni z delom? • Ali imajo sposobnosti inzmogljivosti, da opravijo svoje delo? • Kakšno je fizično (hrup, tresljaji, prezračevanje,osvetlitev itd.) in psihično (nasilje, trpinčenje) okolje?

 16. OVREDNOTENJE TVEGANJAnadzor • Ali imajo posamezniki dovolj vpliva na način opravljanja svojega dela?

 17. OVREDNOTENJE TVEGANJAodnosi • Kakšni so odnosi med sodelavci ter med sodelavci in vodstvenim kadrom? • Kakšni so odnosimed poslovodji in višjimi vodilnimi delavci? • Ali obstajajo dokazi o trpinčenju alinadlegovanju?

 18. OVREDNOTENJE TVEGANJAspremembe • Ali so delavci zaskrbljeni zaradi svojega položaja v podjetju? • Ali so zbegani zaradi spremembna delovnem mestu in posledic zanje ali za njihove sodelavce?

 19. OVREDNOTENJE TVEGANJAvloga • Ali so zaposleni prizadeti zaradi navzkrižja med vlogami (navzkrižnimi zahtevami)? • Ali so zaposleni prizadeti zaradi nejasnosti v vlogah (vloge niso jasno opredeljene)?

 20. OVREDNOTENJE TVEGANJApodpora, usposabljanje, individualni dejavniki • Ali se na novo zaposleni in delavci, katerih delo se je spremenilo, ustrezno uvajajo v delo? • Aliobstaja socialna podpora za zaposlene? • Ali se upoštevajo razlike med posamezniki – naprimer, nekateri so uspešni, če delajo po strogo določenih rokih, medtem ko imajo drugi rajedovolj časa za načrtovanje?

 21. ČUTIM SEBE Kdor jemlje resno svoje potrebe, jemlje zares tudi potrebe drugih. • VAJA: razprte roke zavedanje dogajanja v sebi (prepoznati in začutiti sebe)

 22. VIDIK ORGANIZACIJE Napišite akcije, ki bi jih kot managerji sprožili ob prijavi bolezni zaradi stresa

 23. AKCIJE • Odpustili delavca • Raziščemo, če je pod stresom samo en delavec ali več • Prisilni dopust (neplačan) • Pogovor z delavcem • Psihiatra/psihologa za delavce v podjetju • Pregledati sposobnosti delavca za neko delo • Ambient • Seminar spoprijemanje s stresom • Raziščemo delovno mesto, kaj povzoča stres • Odstranimo stresni dejavnik • Spoznavanje sodelavcev med seboj

 24. VIDIK POSAMEZNIKA Napišite akcije, ki bi jih kot izvedli, če bi pri sebi zaznali znake stresa.

 25. ZNAKI STRES • Živčnost • Nespečnost • Nesposobnost koncentracije • Vzkipljivost • Slaba samozavest • Glavobol • Neorganiziranost • Slaba volja (žalost, malodušje, potrtost) • Trema • Hladne roke, noge

 26. AKCIJE • Rekreacija • Zdrava prehrana • Pogovor • Določitev pomembnosti stvarem/dogodkom… • Organizacija časa • Pozitivna naravnanost • Joga • Sproščanje • Umetniška ustvarjalnost • Peneča kopel • 7-8ur spanja na dan • Alkohol • Gledanje televizije • Nakupovanje • Nezdrava prehrana, veliko čokolade • seks

 27. NASVETI PROTI STRESUso uspešni? • Poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano! • Odločite se za redno telesno dejavnost. • Uravnotežite delo in zabavo! • Privoščite si dovolj spanja, redno izvajajte telesne vaje in vaje za sproščanje! • Ne pozabite na sprostitev in mirno dihanje! • Izogibajte se prevelikih količin nikotina, alkohola in kofeina! • Ohranite odprt in pozitiven odnos do sebe, ljudi in sveta! ............

 28. ZAKAJ... se ponavlja? • Zakaj vedno naletim na nezanesljive sodelavce? • Zakaj vedno dobim šefa, ki me izkorišča? • Zakaj me nadrejeni nadzira v vsakem trenutku in mi ne dovoli da delo organiziram po svoje? • Zakaj se umaknem, ko je potrebno delovati? • Zakaj vedno vse “visi” na meni? • Zakaj se pogosto počutim preobremenjeno? • Zakaj sem redko zadovoljen, čeprav sem uspešen? ......

 29. KDO SEM JAZ?se poznam? • zakaj zunanje stvari ne pomagajo? • življenje za ovinkom • sence preteklosti • 7 življenjskih lekcij • posplošitve izkušenj • samouresničljiva prerokba • VAJA: Napišite, kaj se vam v življenju ponavlja?

 30. NAJTI ZNOTRAJ • Namesto da bežite pred dogodki ob katerih se počutite nemočni, odkrijte lastno moč. • Namesto da se jezite, ker se ni mogoče zanesti na druge, se naučite zanesti nase. • Namesto, da čakate, da vam drugi preberejo želje iz oči, vzemite resno svoje potrebe. • Namesto da čakate zunanje potrditve, bodite ponosni na svoje male in velike uspehe.

 31. NAJTI ZNOTRAJ • Namesto da čakate zunanjo podporo, stojte za seboj (še posebej ko vam gre najslabše). • Namesto da hočete ideal, najdite podporo v sebi – sprejemam se, kar ni dobro, zlahka spremenim.

 32. KAJ MI V RESNICI MANJKA? tihi notranji glas (počakam, da pride glas) EDINSTVENOST SVOBODA VARNOST

 33. IZOGIBANJE SEBI • odrivanje ni rešitev, temveč njegovo poslabšanje • najpogostejši načini izmikanja: • nadkompenzacija • biti na preži • izogibanje • iskanje protez • postavljanje pred drugimi

 34. NADKOMPENZACIJA • večno iskanje napak, da bi se tako delali pomembne • vztrajanje pri svojem stališču • vztrajanje na nepomembnostih • ustvarjanje slonov iz muh • poniževanje drugih (da bi bili sami videti boljši) • kolerični izbruhi

 35. BITI NA PREŽI • nezavedno čakanje, da se potrdijo negativna prepričanja • selektivno zaznavanje • “le kaj bo šlo danes spet narobe?”

 36. IZOGIBANJE • iskanje izgovorov, zakaj nekaj ni opravljeno • nezmožnost delovanja v kočljivih situacijah • nezmožnost shajanja z drugimi ljudmi izogibanje je kot narkoza

 37. ISKANJE PROTEZ • perfekcionizem • pretirano varovanje ustaljenega poteka dogodkov (varnost) • neprožnost • naslanjanje na podatke namesto na zdrav razum • strah pred soočanjem z negotovostjo

 38. POSTAVLJANJE PRED DRUGIMI • nenehno pritoževanje • igra ubogi jaz • skrivanje za ščiti

 39. ZAZNAVAM SVOJE POTREBE To da je naša sreča odvisna od drugih ljudi ali srečnih okoliščin ni dejstvo, JE ZMOTA • lahko si sami damo priznanje • se sami sprejmemo • se potolažimo, spodbudimo in podpiramo • si vlivamo pogum • se pomirimo • VAJA: stopi za svoj hrbet

 40. MOČ ZATOČIŠČA • VAJA: čarobni naslonjač

 41. MERJENJE STRESA • določiti dejavnike, ki vplivajo na stres oziroma stanje brez stresa • izmeriti posamičnih dejavnikov • skupni vpliv

 42. RAZISKAVA • namen, cilji • HIPOTEZE • izdelamo anketni vprašalnik (v katerem bolj ali manj podrobno opišemo vsebino dejavnikov): • pilotna študija • diferencialna občutljivost • izbor ocenjevalne lestvice

 43. STRES V ČASU ŠTUDIJA • študija dejavnikov, ki vplivajo na stres • merjenje moči dejavnikov, ki vplivajo na stres (rangiranje, vrednotenje) • merjenje medsebojne odvisnosti dejavnikov • merjenje stališč

 44. prezahtevni predavatelji • zgodnje vstajanje • luknje v urniku • ustni izpiti • obseg snovi • učenje nepomembnih stvari za življenje • nedostopnost obvezne literature • suhoparna predavanja • pričakovanja staršev (visoke ocene, uspešno opravljen izpit, redno opravljanje študijskih obveznosti) • pričakovanja življenjskih sopotnikov • nevoščljivost okolice (sošolcev, prijateljev) • stroški knjig • stroški prehrane • preveč natančni profesorji pri uporabi besedišča • prekratek čas obratovanja menze

 45. zaskrbljenost • živčnost (grizenje nohtov, igranje s svinčnikov, kajenje, uničevanje inventarja, jecljanje, prenajedanje) • strah pred neuspešno opravljenim izpitom • samozavest • nagrada s strani staršev za vsak opravljen izpit • strah pred ponavljanjem letnika • stroški prevoza na faks • diskriminacija • ni kadilnice • neosvetljenost parkirišča

 46. pritisk sovrstnikov • grožnje profesorjev in asistentov (izključitev zaradi neprisotnosti, zahteva po zdravniškem opravičilu, zahteva po podpisu v indeksu) • strah pred plačevanjem izpitov • nejasna navodila asistentov • strah pred izgubo štipendije • razpored skupin • neupoštevanje predlogov in pripomb študentov

 47. Vpliv FOV • prezahtevni predavatelji • zgodnje vstajanje • luknje v urniku • obseg snovi • nepotrebni predmeti stvari za življenje • nedostopnost obvezne literature • suhoparna predavanja • preveč natančni profesorji pri uporabi besedišča • diskriminacija • ni kadilnice • neosvetljenost parkirišča • grožnje profesorjev in asistentov (izključitev zaradi neprisotnosti, zahteva po zdravniškem opravičilu, zahteva po podpisu v indeksu) • nejasna navodila asistentov • razpored skupin • neupoštevanje predlogov in pripomb študentov

 48. Motivatorji • pohvale profesorjev • študentski dan • zabava (družabno življenje) • nagrada s strani staršev za vsak opravljen izpit

 49. Lasten vpliv • ustni izpiti • zaskrbljenost (sami sebi delamo probleme) • živčnost (grizenje nohtov, igranje s svinčnikov, kajenje, uničevanje inventarja, jecljanje, prenajedanje) • strah pred neuspešno opravljenim izpitom • samozavest • strah pred ponavljanjem letnika • strah pred plačevanjem izpitov • strah pred izgubo štipendije

 50. Zunanji vpliv • pričakovanja staršev (visoke ocene, uspešno opravljen izpit, redno opravljanje študijskih obveznosti) • pričakovanja življenjskih sopotnikov • nevoščljivost okolice (sošolcev, prijateljev) • stroški knjig • stroški prehrane • prekratek čas obratovanja menze • stroški prevoza na faks