Download
jongeren betrekken bij evalueren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jongeren betrekken bij evalueren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jongeren betrekken bij evalueren

Jongeren betrekken bij evalueren

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Jongeren betrekken bij evalueren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jongeren betrekkenbij evalueren Evolueren door evalueren Davy Mortier

 2. Achtergrond: leerstijlen (Kolb) • Meer info over leerstijlen via www.ohmygods.be

 3. Opdracht • Hoe beoordeel jij een opdracht als deze?

 4. Werken met criteria • Afleiden uit de opdracht (opdracht aanpassen!) • Laten voorstellen door leerlingen • Eenvoudig en snel te beoordelen • Voorbeeld: opdracht p. 4

 5. Werken met criteria + zelfevaluatie

 6. Kernpunten goede evaluatie • Leerlingen betrekken • Snel, korte termijn • Aantrekkelijk • Motiverend > product + proces • Eenvoudig / niet complex • Snelle procedure • Routinematig • Onderdeel van een leerpad

 7. Voorbeeld 1: vlakke figuren

 8. Voorbeeld 2: praktijk mechanica

 9. Peerevaluatie • Achtergrondinfo en tips: GOKfiche(Steunpunt GOK) • Voorbeeld:

 10. Peerevaluatie: voorbeeld

 11. Evaluatie opvolgen

 12. WoDoTo • Doelopdracht • Werkopdrachten • (Toetsopdracht) • Met uitgebreide zelfreflectie!

 13. Attitudes evalueren • Eerst zelfevaluatie, daarna evaluatie leerkracht • Voorbeeld 2e graad

 14. Via de SAM-schaal • Voorbeeld 3e graad

 15. Leerplan • Met leerlijn > hoe concretiseren naar evaluatie?

 16. Concreet evaluatiedocument: voorbeeld • Gebaseerd op onderdelen leerplan • Ook attitude-evaluatie • Bron: CDO Kortrijk

 17. Voorstel tot uitwerking • Leerplandoelstellingen • Vertalen naar concrete competenties • Competenties • Vertalen naar werkpunten • Opdrachten maken (WoDoTo-structuur) • Op basis van de werkpunten • Telkens met zelfevaluatie • Cursus • Als basis • Als leidraad • Als werkmiddel (eventueel deelopdrachten)

 18. Voorstel tot uitwerking (vervolg) • Werkpunten oplijsten • Aanvinken / afvinken • Op basis daarvan evalueren • Zelfevaluatie + leerkrachtevaluatie • Attitudes oplijsten en beoordelen • Gebruiken bij toekenning attest • Toekenning attest • Positieve of negatieve evolutie?

 19. Dank voor uw aandacht • www.davymortier.be • VTI Kortrijk • Arteveldehogeschool Gent • www.lerareninfo.be