Download
behandeling van su cidaal gedrag bij jongeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

 2. Inhoudstabel Behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren • Inleiding • Bejegening van suïcidale jongeren • Aanpak van suïcidale crisis • Suïcidaliteit bespreekbaar maken • Interventies • Behandeling van suïcidaliteit bij jongeren • Buiten de GGZ • Binnen de GGZ • Prognose

 3. 1. Inleiding • Enkele adviezen • Praktische richtlijnen • Behandeling

 4. 2. Bejegening van suïcidale jongeren • Opzettelijke zelfbeschadiging / suïcidaliteit • Dezelfde motivering • In elke klas: jongeren met suïcidaal gedrag • Inschatting van suïcidaliteit • Professionele attitude: basishouding • Empathie • Echtheid • Niet-bezitterige warmte • Inzoomen

 5. Een kwalitatief goed contact • Een open, niet veroordeelde houding • Problemen en gevoelens ernstig nemen • Jongere niet overtuigen van de waarde van het leven • Professional • Niet-veroordelend • Betrouwbaar • Capabel • Directieve manier van handelen en vragen

 6. 3. Aanpak van suïcidale crisis • In kaart brengen van suïcidaliteit Diagnostiek • Goede werkrelatie: VEILIGHEID • Diagnostiek • Aard • Duur • Intensiteit

 7. 3.1 Suïcidaliteit bespreekbaar maken • Uitnodigen persoonlijk gesprek • Scholen: zorgstructuur • Vragenlijsten • Niet altijd even betrouwbaar

 8. Jongeren die suïcide overwegen • Somberheid • Leegte • Hopeloosheid • Hoe ernstig is de situatie? • Fantasieën meer uitgewerkt = meer kans op een echte poging

 9. 3.2 Interventies • Opname • Vrijwillig • Onvrijwillig • Rol en invloed van ouders verschilt • < 12 jaar: toestemming ouders of voogd • > 12 jaar: kind heeft juridische inspraak • > 18 jaar: jongere beslist • Geen opname: ambulante sfeer • Vertrouwenspersonen • Vervolgcontacten

 10. 4. Behandeling van suïcidaliteit bij jongeren

 11. 4.1 Buiten de GGZ • Een paar goede gesprekken • Doel beperkte begeleiding • Benoemen suïcidale gedachten • Zoeken probleemoplossingsstrategieën • Online hulp • Chatten • E-mailen

 12. 4.2 Binnen de ggz • Cognitieve gedragstherapie (CGT) • Dialectische gedragstherapie (DGT) • Farmacologische therapie • Suïcidale jongeren in de klinische setting

 13. 4.3 Prognose • Klein deel van de jongeren die zich opzettelijk beschadigd sterft • Grotere kans op sterfte • Herhaaldelijk beschadigen • Met zwaardere methoden