Download
enqu te bij jongeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enquête bij jongeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enquête bij jongeren

Enquête bij jongeren

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Enquête bij jongeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Enquête bij jongeren • Hoeveel uren per dag chatten jullie gemiddeld? • 1u per dag • 2u per dag • 4u per dag • meer dan 4u per dag

  2. Resultaten van het onderzoek bij jongeren tussen 12 en 20 jaar Lijndiagram 1) Op welke leeftijd chatten de jongeren het meeste? 2) Hoeveel uur per dag chatten de jongeren op een leeftijd van 13 jaar? 16 jaar 3 uur per dag

  3. Wat eten jullie graag? Ik alleszins al geen spruiten. 2) Wat eten jullie het liefste? • Frieten • Pizza • Spaghetti • Hamburger • …

  4. Cirkelgram • Wat wordt het meeste gegeten? 2) Wat wordt het minste gegeten? frieten hamburgers 3) Hoeveel percent eet liever pizza dan spaghetti? 35% - 12% = 16%

  5. 3) Moet huiswerk afgeschaft worden ofniet? Akkoord? Gematigd? Niet akkoord? Geen mening?

  6. We deden een onderzoek bij 2000 jongeren tussen de 12 en 16 jaar Strookdiagram • Hoeveel percent van de leerlingen gaat hiermee akkoord? • Hoeveel percent gaat hiermee niet akkoord? • Hoeveel percent heeft geen mening? 42% 39% 5%

  7. 4) Met welk vervoermiddel gaan jullie naar school? te voet met de fiets met de bus met de auto

  8. 100 450 Op weg naar school! Staafdiagram 200 150

  9. Diagrammen, grafieken en tabellen Moet-opdrachten Mag-opdrachten