Download
autoverzekering ba bij jongeren car insurance survey n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey

Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey

115 Views Download Presentation
Download Presentation

Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autoverzekering BA bij jongerenCar Insurance Survey http://economie.fgov.be

 2. Autoverzekering BA bij jongeren • Onderzoeksvraag • Methodologie • Resultaten «toegang tot een verzekeringspolis» • Resultaten «kostprijs van een verzekeringspolis» http://economie.fgov.be 1

 3. I. Onderzoeksvraag Centrale vraag: Hoe verloopt de toegang voor jongeren tot een autoverzekering? • Hoe actief zijn jongeren op dit gebied? • Worden jongeren vaak geweigerd tijdens hun zoektocht? • Op welke wijze wordt er een verzekering aangegaan? • Doen jongeren hiervoor een beroep op het Tariferingsbureau? http://economie.fgov.be 2

 4. II. Methodologie • Combinatie van bevraging via web en post van de jongeren op basis van een vragenlijst • Vragenlijst: • ­ 5 onderdelen • Geen peiling naar meningen • Enkel beschrijvende vragen http://economie.fgov.be 3

 5. II. Methodologie • Jongere: gedefinieerd als 18 tot 29-jarige • Steekproef: • Getrokken uit het Rijksregister • Brutosteekproef van +/- 15.000 jongeren • Nettosteekproef van 2.536 respondenten • Steekproefresultaten zijn gekalibreerd http://economie.fgov.be 4

 6. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(1) • +/- 1/3de van de jongeren heeft geen rijbewijs B • Significant verband tussen leeftijd en bezit rijbewijs http://economie.fgov.be 5

 7. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(2) • Ongeveer 40% jongeren met een rijbewijs heeft geprobeerd om op eigen naam een verzekering af te sluiten • Jongeren maken keuzes op basis van weinig offertes van de verzekeraars • Meer dan 60% vraagt maximaal 1 offerte aan http://economie.fgov.be 6

 8. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(3) • Iets minder dan 10% is minstens één keer geweigerd bij de zoektocht naar een verzekering • Geen verband tussen leeftijd en weigeringen http://economie.fgov.be 7

 9. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(4) • 55% van de jongeren staat vermeld als hoofdbestuurder in hun polis http://economie.fgov.be 8

 10. III. Resultaten toegang polis (5) • In de gevallen waarbij de jongere NIET als hoofdbestuurder opgenomen is in de polis, rijdt 38% van die jongeren in de praktijk evenveel of zelfs meer kilometers dan de in de polis vermelde hoofdbestuurder http://economie.fgov.be 9

 11. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(6) • Bij 54% van de jongeren die thuis wonen staan de ouders als hoofdbestuurder vermeld • Bij 76% van de jongeren die alleen wonen en bij 68% van de jongeren die samenwonen met een partner, staat de jongere zelf als hoofdbestuurder vermeld http://economie.fgov.be 10

 12. III. Resultaten “toegang tot een verzekeringspolis”(7) • Voor meer dan 90% van de jongeren zijn geen voorwaarden opgenomen in de verzekeringspolis => kan nochtans de basis zijn van korting op de premie http://economie.fgov.be 11

 13. IV. Resultaten “kostprijs van een verzekeringspolis”(1) De resultaten inzake kostprijs van de polis zijn van toepassing op jongeren die: • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs • eigenaar zijn van de wagen • als hoofdbestuurder vermeld staan in de polis http://economie.fgov.be 12

 14. IV. Resultaten “kostprijs van een verzekeringspolis”(2) • De hoogte van de premie wordt hoofdzakelijk bepaald door de leeftijd en het schadeverleden • Gemiddelde premie 18-24 jaar: 821 euro • Gemiddelde premie 25-29 jaar: 575 euro http://economie.fgov.be 13

 15. IV. Resultaten “kostprijs van een verzekeringspolis”(3) • Ongeveer 80% van de jongeren weet niet wat de bedoeling is van het Tariferingsbureau • Nuttig indien geweigerd door minstens 3 verzekeraars • Of indien enkel aan een zeer hoge premie kan worden verzekerd http://economie.fgov.be 14

 16. Meer informatie op onze website: • Deze studie is elektronisch beschikbaar via volgende link :http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/verkeer_vervoer/l_assurance_automobile_chez_les_jeunes_cars_insurance_survey.jsp • Informatie over autoverzekeringen : http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Assurance_auto/ http://economie.fgov.be 15