Download
cultuurparticipatie bij jongeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cultuurparticipatie bij jongeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cultuurparticipatie bij jongeren

Cultuurparticipatie bij jongeren

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Cultuurparticipatie bij jongeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cultuurparticipatie bij jongeren John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport Vakgroep Sociologie – CuDOS Universiteit Gent Elke.vanhevele@ugent.be Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 2. Dataset • “Cultuurparticipatiesurvey 2003 – 2004” • Grootschalig onderzoek in opdracht van Vlaamse Overheid • Sterke kwaliteitscontrole bij het verzamelen van de data, hoge respons => betrouwbare data • 2849 Vlamingen … 605 jongeren (-26) … 266 jongeren onder de 18 … waarvan 257 in middelbaar onderwijs Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 3. Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 4. Vandaag: • Participatiecontext • Motieven • Participatiecontext • Drempels • Eerst jongeren vs volwassenen, dan -18 vs +18, dan effect van individuele kenmerken (zoals geslacht ed.) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 5. Hoeveel mensen woonden de culturele activiteit bij? Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 6. Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 7. Hoger opgeleiden nemen over het algemeen vaker aan cultuur deel dan lager opgeleiden • Jongeren uit sociaal-culturele richtingen gaan meer naar kunstige podiumvoorstellingen dan jongeren uit economisch-technische richtingen • Werkende jongeren maken drie keer meer kans om naar een festival te zijn gegaan, dan werkloze jongeren • Meisjes maken 1,5 keer meer kans om naar een museum te zijn gegaan, dan jongens • Van de jongeren die nog thuis wonen, zijn er meer dan dubbel zoveel jongeren naar de bioscoop gegaan, dan van de jongeren die niet meer thuis wonen. * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 8. … om met vrienden samen te zijn Sociale motieven … om eens stevig feest te vieren … omdat iemand me meevroeg … omdat iemand het me had aangeraden Media … door zien of horen van reclamespotjes op tv of radio … door aandacht in de media … door flyers of brochures Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 9. Extrinsieke motieven … om er eens gezellig uit te zijn … om me te ontspannen Intrinsieke motieven … omdat ik een liefhebber ben van het genre … voor bepaalde muzikanten/ zangers/ kunstenaars … uit belangstelling voor de muzikale uitvoering … omdat een boek of catalogus bekijken/een cd beluisteren niet hetzelfde gevoel geeft Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 21010 – Leuven

 10. Gemiddelde scores op een 10-puntenschaal, waarbij 0=niet belangrijk, 10=zeer belangrijk Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 11. Meest opvallende bevindingen? Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 12. - Bij de 14- tot 18-jarigen worden sociale motieven vaker aangeduid dan bij de jongeren boven de 18 • - Hoger opgeleiden hechten meer belang aan intrinsieke factoren dan lager opgeleiden • Meisjes gaan, méér dan jongens, naar musea omwille van extrinsieke en sociale redenen • - Voor jongeren boven de 18 is het extrinsieke aspect bij het bezoeken van musea belangrijker dan voor jongeren onder de 18 • - Werklozen vinden het extrinsieke en sociale aspect van podiumvoorstellingen veel belangrijker dan werkende jongeren * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 13. Enkel met school • Met ouders • Met vrienden, partner, of alleen Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 14. ! Naast leeftijd, nauwelijks verschillen naar individuele kenmerken Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 15. “Te duur” • “Praktische drempels” (Gebrek aan vervoer, niet mogen van ouders, gebrek aan kinderoppas,…) • “Aanbod” (Aanbod is te klein of interesseert me niet) • “Geen tijd” • “Desinteresse” • “Blijf liever thuis” • “Te weinig info” Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 16. Gemiddelde scores, waarbij 0= nooit of nauwelijks vermeld, 10=door iedereen vermeld Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 17. Meest opvallende bevindingen? Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 18. Hoger opgeleiden duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan laagopgeleiden • - Meisjes duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan jongens • - Meisjes duiden vaker een gebrek aan informatie aan dan jongens • - Werklozen ervaren de prijs van concerttickets veel meer als een drempel dan werkende jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven

 19. Duidelijk onderscheid tussen jongeren en volwassenen wat cultuurparticipatie, motieven en drempels betreft • Ook opvallende verschillen tussen jongeren onderling: door leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, zelfs soort studierichting (sociaal vs technische richting) • Meer, véél meer bruikbaar cijfermateriaal vind je binnenkort op de website van het UiTforum, OF aan te vragen via Elke.vanhevele@ugent.be Succes! Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2eUitForum – 23 november 2010 – Leuven