Edukacja szkolna - mobilności
Download
1 / 31

Edukacja szkolna - mobilno?ci w ramach programu Erasmus+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+. \ 2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież. AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja szkolna - mobilno?ci w ramach programu Erasmus+' - july


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

\2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież

 • AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych

 • AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

 • AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie:

 • Jean Monnet

 • Sport


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

cele programu

 • key competences

 • jakość

 • europejski obszar współpracy

 • międzynarodowy wymiar kształcenia

 • języki


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

priorytety

 • umiejętności podstawowe i transwersalne - cyfrowe, przedsiębiorczość, wielojęzyczność, rezultaty kształcenia, skoncentrowanie na uczniu

 • ICT – open access

 • przejrzystość walidacji

 • poprawa finansowania edukacji


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

KA 1

 • EDUKACJA SZKOLNA - Mobilność kadry

 • SZKOLNICTWO WYŻSZE - Mobilność studentów, Mobilność pracowników uczelni

 • KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE -Mobilność uczniów i kadry

 • EDUKACJA DOROSŁYCH - Mobilność kadry dla edukacji dorosłych

 • MŁODZIEŻ - Mobilność młodzieży

 • mastery

 • pożyczki dla studentów


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

cele VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • wsparcie uczniów i nauczycieli

 • języki

 • kultura

 • szkoła

 • edukacja formalna – nieformalna

 • przejrzystość uznawania i walidacji


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

priorytety - edukacja szkolna VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • edukacja małego dziecka, opieka

 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczniowie o niskim poziomie opanowania umiejętności podstawowych oraz uzyskiwanie dyplomów

 • rozwijanie i wzmacnianie profilu zawodowego nauczycieli


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

kwalifikowalność VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

instytucjami uprawnionymi do składania wniosków są: szkoły i przedszkola

wnioski składane są przez osoby prawne zarejestrowane w Polsce


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

 • projekty roczne i dwuletnie VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • minimalny czas trwania mobilności: 2 dni

 • maksymalny czas trwania mobilności: 2 miesiące


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

formy VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • nauczanie w szkole za granicą

 • doskonalenie – kursy lub inne formy lub job shadowing


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

instytucja przyjmująca VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • szkoła partnerska lub organizator kursu

 • w ramach projektu można zaplanować mobilności do więcej niż jednego kraju


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

termin VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • nabór wniosków : do 17 marca 2014 r. godz. 12.00 - czas w Brukseli

 • wnioski o dofinansowanie projektu należy sporządzić na aktualnym formularzu e-form który będzie dostępny na stronie FRSE – na razie drafty na stronie KE


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

kraje docelowe VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

mobilności mogą być realizowane do krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, tj.:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej

 • państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

 • kraje kandydujące: Turcja i Macedonia


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

jak znaleźć instytucję partnerską VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • katalog wizyt studyjnych

 • katalog Kursów Comeniusa

 • szkoły partnerskie

 • eTwinning


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

kroki VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • rejestracja na portalu uczestnika

 • sprawdzenie zgodności z kryteriami programu:

 • kryteria wybieralności – typ projektu, rodzaj działań, instytucji, czas działań, grupa docelowa, termin aplikowania, kompletność wniosku

 • kryteria wykluczenia

 • kryteria selekcji: zdolność finansowa, operacyjna, jakość

 • warunki finansowe

 • aplikacja – on-line


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

istotne elementy VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • plan rozwoju europejskiego szkoły – unowocześnienie i umiędzynarodowienie

 • odpowiedź na jasno sformułowane potrzeby

 • właściwa selekcja, przygotowanie i ciąg dalszy

 • uznawanie kompetencji

 • upowszechnianie i wykorzystanie


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

ocena - I element VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • istotność i adekwatność projektu - do 30 pkt

 • cele i priorytety akcji

 • potrzeby i cele nauczycieli

 • rezultaty o wysokiej jakości dla uczestników

 • podniesienie poziomu pracy szkoły i wymiar europejski


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

ocena - II element VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • jakość planu projektu i wdrażania - do 40 pkt - jasność, kompletność, jakość faz projektu – przygotowanie, wdrażanie i ciąg dalszy

 • spójność - cele i działania

 • jakość planu europejskiego rozwoju

 • trafność naboru i sposobów zaangażowania uczestników

 • jakość zarządzania, aspektu praktycznego i wsparcia uczestników

 • jakość przygotowania uczestników

 • jakość walidacji


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • rekrutacja

 • ogłoszenie

 • list motywacyjny

 • komisja – skład i powołanie

 • kryteria oceny

 • protokół

 • ogłoszenie wyników

 • umowa


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie - przygotowanie kulturowe VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • przed wyjazdem

 • eksperci – ambasady, instytuty kultury, uczelnie wyższe

 • warto zdobyć informacje o kulturze, historii, realiach

 • konieczność – inna mentalność, rozkład dnia, wyżywienie, zasady zachowania

 • przygotowanie kulturowe na miejscu

 • muzea, koncerty, przewodnicy


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie - przygotowanie językowe VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • kurs nastawiony na kompetencje komunikacyjne

 • sprawdzenie relacji jakość / cena

 • +-20 godzin

 • słownik / podręcznik


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie - pomoc organizacyjna VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • przejazd

 • hotel

 • wyżywienie

 • ubezpieczenie

 • opieka na miejscu


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie - walidacja VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • certyfikat językowy

 • potwierdzenie udziału

 • Europass mobilność

 • stopień awansu zawodowego


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

ocena - III element VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • upowszechnianie max 30 pkt

 • jakość ewaluacji

 • wpływ projektu

 • uczestnicy i szkoła

 • poza szkołą

 • trafność i jakość upowszechniania

 • minimum 60 pkt w każdej kategorii co najmniej połowa


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

sugestie VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • przewodnik po programie


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

grant VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • podróż - 6 poziomów finansowania - w zależności od odległości - 180-1100 euro

 • wsparcie organizacyjne min. przygotowanie, monitoring, wparcie, walidacja do 100 osób 350 euro/osobę

 • wsparcie indywidualne - w zależności od kraju - 4 grupy

 • koszt kursu - do 70 euro / dzień - do 700 euro

 • wypłata grantu – 80% + 20 %


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

po złożeniu wniosku VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • decyzja i umowa - 4 miesiące

 • raporty indywidualne, raport z realizacji projektu


Kontakt
kontakt VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

Marta Affeltowicz tel. 22 4631 208, marta.affeltowicz@frse.org.pl

Marta Majka-Biskup tel. 22 4631 209, marta.majka-biskup@frse.org.pl

Iwona Morawicz tel. 22 4631 207, iwona.morawicz@frse.org.pl

Dorota Wojciechowska tel. 22 4631 530, dorota.wojciechowska@frse.org.pl

Michał Waszczuk tel. 22 4631 216, michal.waszczuk@frse.org.pl

Grzegorz Żółcik tel. 22 4631 202, grzegorz.zolcik@frse.org.pl


Inne propozycje
inne propozycje VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

 • Seminaria Rady Europy

 • PNWM

 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – www.frse.org.pl

 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - wnioski do końca lutego - dofinansowanie w konkursie - projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów http://www.cprdip.pl

 • nabór do działania Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - współpraca z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem przedłużony do 31.03.2014 - uprawnione - instytucje edukacyjne, szczegółowe informacje na stronie internetowej programu:http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013


Edukacja szkolna mobilno ci w ramach programu erasmus

Dziękuję za uwagę VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32/2077981,

j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl