slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLIOTEKA SZKOLNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

BIBLIOTEKA SZKOLNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

KRYTERIUM 5. Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji. BIBLIOTEKA SZKOLNA. INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Biblioteka szkolna w obiektywie Zasoby biblioteki szkolnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BIBLIOTEKA SZKOLNA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KRYTERIUM 5

Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

INTERNETOWE CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

slide2
Biblioteka szkolna w obiektywie

Zasoby biblioteki szkolnej

Wyposażenie ICIM – sprzęt komputerowy

Wyposażenie ICIM – sprzęt multimedialny

Wykorzystanie ICIM w dydaktyce

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji

Inspirowanie uczniów do rozwoju zainteresowań czytelniczych

Zajęcia pozalekcyjne w bibliotece

Imprezy czytelnicze

Projekty Międzynarodowe

Akcje ogólnopolskie

Uroczystości szkolne

Konkursy

Wystawy

Informatyzacja pracy biblioteki

Efekty wykorzystania nowoczesnego wyposażenia biblioteki

SPIS TREŚCI

zasoby biblioteki sp 1
ZASOBY BIBLIOTEKI SP 1

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1w Czarnkowie składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Posiada bogaty księgozbiór liczący 19111 woluminów. Prenumerujemy 20 tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli o różnorodnej tematyce. Posiadamy także jako numery archiwalne czasopisma komputerowe: Komputer świat, PC Ok!, Chip, Internet. Ponadto dysponujemy wideoteką, składającą się z 275 kaset VHS oraz multimediami na płytach CD i DVD (478 sztuk).

slide7

LEKTURY

SPIS TREŚCI

wyposa enie icim sprz t komputerowy
WYPOSAŻENIE ICIMSPRZĘT KOMPUTEROWY

Dzięki realizacji projektu MEN "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez EFS nasza biblioteka została przekształcona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Otrzymała dwa zestawy sprzętu komputerowego, każdy składający się z czterech komputerów ze stałym dostępem do Internetu i jednego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero). Zestawy otrzymała w roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008.

sprz t komputerowy
SPRZĘT KOMPUTEROWY

ZESTAW KOMPUTEROWY OTRZYMANY W ROKU SZK. 2006/2007

ZESTAW KOMPUTEROWY OTRZYMANY W ROKU SZK. 2007/2008

SPIS TREŚCI

wyposa enie icim sprz t multimedialny
WYPOSAŻENIE ICIMSPRZĘT MULTIMEDIALNY

Ze środków budżetu szkoły bibliotekę wyposażono w sprzęt audiowizualny: telewizor, nagrywarkę DVD – magnetowid. Szkoła uczestnicząc w projekcie „ICT jako istotny element długofalowego rozwoju szkoły” otrzymała komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne. Dzięki projektowi jeden notebook, projektor i ekran posiada biblioteka.

sprz t rtv laptop projektor
SPRZĘT RTV, LAPTOP, PROJEKTOR

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO PODCZAS IMPREZ BIBLIOTECZNYCH

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

SPIS TREŚCI

slide12

WYKORZYSTANIE ICIM W DYDAKTYCE

PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKÓW DO KORZYSTANIA Z RÓŻNORODNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI I DO SAMOKSZTAŁCENIA

Zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej

Zajęcia terapeutyczne

Praca indywidualna uczniów

PROMOWANIE CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

SPIS TREŚCI

slide14
WYBRANE SLAJDY PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH WYKORZYTYWANYCH NA ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE W KLASACH I – III
wybrane slajdy prezentacji multimedialnych wykorzystywane na zaj ciach w bibliotece w klasach vi
WYBRANE SLAJDY PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE W KLASACH VI

WSTECZ

SPIS TREŚCI

zaj cia czytelnicze z elementami biblioterapii
ZAJĘCIA CZYTELNICZE Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka szkolna realizowała program czytelniczy z elementami biblioterapii pt. KSIĄŻKA W ŻYCIU POMAGA.

Program przeznaczony był dla uczniów klas I – III, przebywających w świetlicy szkolnej przed lub po lekcjach. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu i trwały 45 minut. Cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które aktywnie w nich uczestniczyły. Do każdego realizowanego tematu przygotowano prezentację multimedialną oraz krótkie zadania związane z treścią książki (uzupełnianki, kolorowanki, karty pracy).Po zakończeniu cyklu zajęć przeprowadzono ewaluację

w postaci ankiety.

slide20

WYBRANE SLAJDY PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH CZYTELNICZYCH„KSIĄŻKA W ŻYCIU POMAGA”

WSTECZ

SPIS TREŚCI

slide21

PRACA INDYWIDUALNA UCZNIÓW

Wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, pozwala uczniom efektywnie rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę oraz w pożyteczny sposób spędzić czas wolny, który uczniowie wykorzystują przed i po swoich zajęciach.

slide22

STRONY ODWIEDZANE PRZEZ CZYTELNIKÓW

NAUKA

http://junior.reporter.pl serwis zawiera informacje popularnonaukowe

www.6ka.pl kurs języka niemieckiego dla dzieci

www.origami.art.pl strona o japońskiej sztuce składania papieru

www.kurnik.pl rozwijające umysł gry planszowe, karciane i in.

http://www.discoverychannel.co.uk/web/animalplanet/ Animal Planet

http://www.zwierzetaswiata.friko.pl/ zwierzęta świata

http://www.zwierzeta.prv.pl/ zwierzęta chronione w Polsce

http://www.atlas-roslin.com/ atlas roślin - klucz do oznaczania roślin

http://www.drzewapolski.pl/ drzewa i ich rozpoznawanie - atlas drzew Polski

http://www.wynalazki.mt.com.pl/joomla/index.php wynalazki i odkrycia

http://free.of.pl/d/dragonx/index2.html Polscy Laureaci Nagrody Nobla

http://www.wiw.pl/literatura/lektury/autorzy_def.asp autorzy lektur szkolnych

http://www.wiw.pl/literatura/lektury/dziela_def.asp lektury szkolne

http://www.wiw.pl/literatura/lektury/bohaterowie_def.asp bohaterowie lektur szkolnych

http://online.biblia.pl/index.php Pismo Święte

slide23

STRONY ODWIEDZANE PRZEZ CZYTELNIKÓW

ROZRYWKA

www.zyraffa.pl dziecięce gry i zabawy, kolorowanki, krzyżówki, quizy

http://dolinka.szkola.net serwis edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci

www.gumisie.info polska strona o Gumisiach

www.nostalgia.pl serwis poświęcony starym bajkom, dobranockom

www.muzeumdobranocek.pl wirtualna prezentacja unikalnej kolekcji zabawek

www.juniorek.info portal dla dzieci o różnych zainteresowaniach

www.real.pl/baw_sie_z_nami.php interaktywne gry i aplikacje

http://www.dzieckowsieci.pl/index.html Sieci@ki

http://kolorowestrony.pl/.?ticaid=5759b Wirtualna Polska - Kolorowe Strony

http://wyspa.interia.pl/ Interia.pl - Wyspa Dzieci

http://www.swiatbajek.hagi.pl/ Świat Bajek

http://aholka.republika.pl/index.htm Holka - internetowa strona dla dzieci

http://www.bajki.com/ bajki dla dzieci

http://www.dzieci12.webpark.pl/ gry, zabawy, rebusy, krzyżówki dla dzieci i dorosłych

WSTECZ

SPIS TREŚCI

inspirowanie uczni w do rozwoju zainteresowa czytelniczych
INSPIROWANIE UCZNIÓW DO ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

PROMOWANIE CZYTELNICTWA

I DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

Strona internetowa biblioteki

Gazetka „Bibliowieści”

Kronika biblioteki

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W BIBLIOTECE

DALEJ

SPIS TREŚCI

slide25

STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI

Jedną z form działalności informacyjnej biblioteki oraz promocji czytelnictwa jest utworzona w 2006 roku strona internetowa naszej biblioteki.

Witryna zawiera, informacje na temat wydarzeń, uroczystości i konkursów bibliotecznych, zbiorów bibliotecznych, ofert bibliotecznych kierowanych

do czytelników. Witryna stale się rozwija, obejmując coraz to szerszy zakres wiadomości przydatnych swoim czytelnikom.

WSTECZ

slide26

BIBLIOWIEŚCIGAZETKA INFORMACYJNA BIBLIOTEKI SP 1 W CZARNKOWIE

Gazetka redagowana jest od 2006 roku. Co miesiąc gazetkę otrzymuje wychowawca klasy i zapoznaje z jej treścią uczniów na godzinie wychowawczej. Biuletyn zawiera ogłoszenia o konkursach, imprezach i uroczystościach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę szkolną oraz miejską. Podaje wyniki konkursów, stan czytelnictwa klas np. najwyższe średnie, systematyczne wypożyczanie itp. Do redagowania gazetki wykorzystywany jest edytor tekstu Word oraz arkusz kalkulacyjny Excel.

WSTECZ

kronika biblioteki
KRONIKA BIBLIOTEKI

Kronika biblioteki redagowana jest przez bibliotekarzy we współpracy

z aktywem bibliotecznym od roku szkolnego 2000/2001. Dokumentuje najważniejsze wydarzenia pracy biblioteki, zawiera zdjęcia, konkursowe karty pracy, protokoły z przeprowadzonych konkursów bibliotecznych.

Do tworzenia kroniki wykorzystywane są Internet i skaner oraz następujące programy: MS Word, Paint, MS Picture Manager.

KRONIKA BIBLIOTEKI

„... nie rzeczywistość sama,

ale serce, z jakim ku niej przystępujemy,

daje rzeczom kształty i kolory”

H.Sienkiewicz

slide29

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W BIBLIOTECE

Koło Informatyczne Miłośników Biblioteki

Koło Miłośników Książek

Koło przyrodnicze

SPIS TREŚCI

ko o informatyczne mi o nik w biblioteki
KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI

Od września 2008 roku w bibliotece działa Koło Informatyczne Miłośników Biblioteki, do którego należą uczniowie klas I – III. Zajęcia koła odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach w bibliotece szkolnej. W czasie zajęć uczniowie kształcą podstawowe umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz biorą udział w szkolnych konkursach komputerowych.

ko o mi o nik w ksi ek
KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

Od roku szkolnego 2005/2006 działa w bibliotece szkolnej Koło Miłośników Książek.

Celem Koła jest rozwijanie kultury czytelniczej uczniów w połączeniu z doskonaleniem podstawowych umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Uczniowie podczas zajęć m. in. poszerzają swoje wiadomości na temat twórczości wybranych pisarzy, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki), opracowują recenzje nowości bibliotecznych (w postaci prezentacji multimedialnych w programie Power Point oraz w formie dokumentu w edytorze tekstu Word), ćwiczą umiejętność głośnego czytania, recytacji.

ko o przyrodnicze
KOŁO PRZYRODNICZE

W roku szkolnym 2007/2008 ze sprzętu znajdującego się w ICIM korzystali członkowie Koła Przyrodniczego. Zajęcia prowadził nauczyciel przyrody. Podczas zajęć uczniowie korzystali z Internetu, zapoznawali się ze wskazanymi przez nauczyciela treściami, brali udział w przyrodniczych konkursach internetowych. Najczęściej odwiedzane witryny podczas zajęć koła to:- http://ptaki.info.pl/- http://www.wiking.com.plA oto przykładowe prace uczniów:

SPIS TREŚCI

WSTECZ

slide36

IMPREZY CZYTELNICZE

Biblioteka podejmuje szereg działań popularyzujących książkę oraz motywujących uczniów do czytania. Należą do nich imprezy biblioteczne, konkursy, akcje, kiermasze.

Projekty Międzynarodowe

Akcje ogólnopolskie

Uroczystości szkolne

SPIS TREŚCI

projekty mi dzynarodowe
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna od 2004 roku angażuje się w międzynarodowy projekt

jakim jest Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (obecnie Międzynarodowy

Miesiąc Bibliotek Szkolnych). Ten specjalny dzień to okazja, aby zainteresować

uczniów, nauczycieli i lokalne środowisko działaniami biblioteki, uświadomić

czytelnikom znaczenie biblioteki w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności

oraz zachęcić ich do korzystania z różnych źródeł informacji.

Każdego roku z okazji święta nauczyciele bibliotekarze korzystając

z technologii informacyjnej przygotowują dla uczniów różne atrakcje: konkursy

w formie kart pracy, quizy, kiermasze książek, plebiscyty z kartami do głosowania. Członkowie aktywu bibliotecznego pomagają przygotować dekoracje biblioteki – wyszukują cytaty o książce, czytaniu, bibliotece.

Święto biblioteki jest rozreklamowane i dzięki temu widoczne w całej szkole.

W tym czasie znacznie wzrasta liczba odwiedzających nas czytelników.

Rokrocznie relacja z przebiegu obchodów święta za pośrednictwem elektronicznej

poczty trafia do lokalnej prasy oraz na witrynę miasta.

ca a polska czyta dzieciom
„Cała Polska czyta dzieciom”

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

 • Począwszy od roku 2006 biblioteka szkolna w ramach ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta dzieciom” uczestniczy w akcji głośnego czytania. W tych cyklicznych spotkaniach osobami czytającymi bywają zaproszeni goście – pracownicy szkoły, rodzice, starsi koledzy oraz bibliotekarze.
 • Działania podjęte w roku szkolnym 2006/2007 obejmowały trzy cykle tematyczne:
  • „Najpiękniejsze bajki świata” (kl. I)
  • „Śladami baśni polskich” (kl. II)
  • „Europa pełna baśni” (kl. III)

Spotkania z książką cieszą się zainteresowaniem czytelników gdyż odbywają się przyjemnej i życzliwej atmosferze, która pomaga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego i gościnnego. W trakcie czytania często wykorzystywany jest projektor multimedialny.

slide41

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

Program „Cała Polska czyta dzieciom”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Czytające szkoły”. W klasach I – III wychowawcy czytają dzieciom codziennie a biblioteka organizuje dla dzieci przebywających w świetlicy „ŚRODOWE CZYTANIA” połączone z prezentacjami multimedialnymi.

slide42

WYBRANE SLAJDY PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS CZYTANIA DZIECIOM

WSTECZ

SPIS TREŚCI

slide43

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Pasowanie na czytelnika

Jedną z ważniejszych imprez naszej biblioteki jest uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników. Odbywa się ono w dwóch etapach:- pierwszy to, wizyta w bibliotece podczas, której uczniowie poznają regulamin, strukturę zbiorów przeznaczonych dla młodszych dzieci, zasady wypożyczania książek;- drugi, to przedstawienie artystyczne w auli szkolnej podczas, którego uczniowie klas pierwszych spotykają się z baśniowymi postaciami, składają uroczyste przyrzeczenie i zostają oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.Podczas uroczystości wykorzystywano sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran).

slide45

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Kiermasze książek

Co roku w czytelni naszej biblioteki urządzane są kiermasze książek. Towarzyszą one obchodom MMBS lub Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Książki dostarczają współpracujące z nami:- Księgarnia i hurtownia taniej książki w Tuliszkowie,- wydawnictwo Egmont. Kiermasze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Natomiast biblioteka wzbogaca swój księgozbiór nabywając nowe książki za rabat ze sprzedaży.

slide46

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Poranek poetycko – muzyczny poświęcony twórczości Stanisława Jachowicza

23 stycznia 2008 odbyła się uroczystość poświęcona 100-nej rocznicy śmierci Stanisława Jachowicza bajkopisarza i twórcy literatury dziecięcej. Uroczystość przygotowano dla uczniów klas I – III, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie.

Popisy recytatorskie przeplatane były fragmentami biografii pisarza. Natomiast jego twórczość zaprezentowano w filmie przygotowanym za pomocą programu MovieMaker.

slide47

Fotoreportaż

WSTECZ

SPIS TREŚCI

slide48

KONKURSY

 • Konkursy to forma pracy z uczniami, która wpływa na poszerzenie grona czytelników. Uczniowie chętnie biorą w nich udział i dzięki temu:
 • poszerzają wiadomości,
 • rozwijają wyobraźnię,
 • doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 • uczą się sprawnego posługiwania różnymi źródłami informacji,
 • poznają różne książki dla dzieci i młodzieży oraz ich autorów.
 • Organizowane przez bibliotekę konkursy przybierają różne formy w tym:
 • - plastyczne, - komputerowe,
 • - recytatorskie, - w formie kart pracy.Konkursy, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły mają także różny zasięg:
 • - ogólnopolski, - szkolny
 • - regionalny, - biblioteczny.
slide49

KONKURSY

Konkursy ogólnopolskie

Konkursy regionalne

Konkursy szkolne

Konkursy biblioteczne

slide50

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

W ramach realizacji programu „Czytające szkoły” biblioteka przeprowadziła konkurs plastyczny zorganizowany przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom pt. „Najładniejszy prezent dla Książkowego Misia”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI, zebraliśmy 32 prace. Bibliotekarze dokonali wstępnej oceny i zakwalifikowali na konkurs pięć prac, które zostały wysłane na adres MPBP w Świdniku.

WSTECZ

slide51

KONKURSY REGIONALNE

 • Wśród konkursów regionalnych, w których brali udział uczniowie naszej szkoły, wyróżnić można:
 • - „List do Świętego Mikołaja” – konkurs literacki, organizator MBP dla dzieci Czarnków,
 • „Mój przyjaciel Miś” – konkurs plastyczny, organizator MBP dla dzieci Czarnków,
 • „Kartka Bożonarodzeniowa” – powiatowy konkurs plastyczny z wykorzystaniem programu komputerowego Paint.

WSTECZ

slide52

KONKURSY SZKOLNE

Konkurs na inscenizację fragmentów książek A. Lindgren

Biblioteka szkolna chcąc uczcić 100 rocznicę urodzin szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren przygotowała w auli szkolnej konkurs na inscenizację fragmentów jej książek. Konkurs rozpoczął się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej najważniejsze fakty związane z życiem i twórczością autorki.Po prezentacji przystąpiono do konkursu. W konkursie wzięło udział pięć klas z poziomu IV – VI. Wszystkie grupy zaprezentowały się wspaniale. Impreza zakończyła się krótkim pokazem filmowej adaptacji „Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren oraz wręczeniem nagród i dyplomów.

komputerowe konkursy biblioteczne
KOMPUTEROWE KONKURSY BIBLIOTECZNE

Biblioteka szkolna zorganizowała następujące konkursy komputerowe,

z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w ICIM:

 • „Konkurs literacki na wiersz lub fraszkę o bibliotece”,
 • konkurs na prezentację multimedialną nt. „Historii książki”,
 • konkurs na prezentację multimedialną ph. „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”,
 • konkurs plastyczny w programie Paint „Wymarzony prezent od Mikołaja”,
 • konkurs na prezentację multimedialną ph. „Czarnków moje miasto”.
slide57

WYSTAWY

 • Wystawy należą do działań mających na celu promowanie biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym. Są one organizowane we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oddział dla dzieci i młodzieży w Czarnkowie i eksponowane w sali wystaw tejże biblioteki. Materiały do wystaw bibliotekarze przygotowują stosując technologię informacyjną i posługują się sprzętem komputerowym (m.in. Internet, skaner).
 • W ciągu dwóch ostatnich lat zostały przygotowane dwie wystawy:
 • Historia książki
 • Wystawa z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
slide58

HISTORIA KSIĄŻKI

Na wystawie przedstawiono dzieje książki od najdawniejszych czasów do współczesności, różne rodzaje pisma, różnorodność materiałów i narzędzi piśmienniczych. Wzbogacały ją eksponaty w postaci odmiennych form książek, od tabliczki glinianej poprzez zwój papirusowy do książki na płycie analogowej czy CD.

wiatowy dzie pluszowego misia
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W listopadzie obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wystawę okolicznościową dla uczniów klas I – III. Jako motto przewodnie wystawyposłużył cytat Heleny Bechlerowej „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś!”

Ekspozycja powstała w dużej mierze dzięki dzieciom, które wypożyczyły swoje ulubione przytulanki oraz wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające misie. Ponadto wzbogaciły ją książki i filmy (w postaci płyt DVD i kaset wideo o misiowych bohaterach). W oparciu o wystawę bibliotekarze przeprowadzili zajęcia z uczniami klas I – III podczas, których wykorzystali sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik).

slide61

WSTECZ

SPIS TREŚCI

slide62

INFORMATYZACJA PRACY BIBLIOTEKI

 • Biblioteka szkolna realizuje program komputeryzacji biblioteki z wykorzystaniem programu MOL Optivum. Pozwala on na kompleksową obsługę biblioteki, szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza.
 • Program MOL Optivum w bibliotece SP nr1 wykorzystywany jest do:
 • prowadzenia wielu odrębnych ksiąg inwentarzowych (dla różnych rodzajów zbiorów i różnych szkół) wraz z odpowiednimi rejestrami ubytków,
 • opracowywania nabytków – tworzenia opisów bibliograficznych do katalogów,
 • wyszukiwania informacji o książkach i innych materiałach bibliotecznych w katalogach,
 • prowadzenia rejestru ubytków.
efekty wykorzystania nowoczesnego wyposa enia biblioteki
EFEKTY WYKORZYSTANIA NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKARZE

 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego,
 • stosowanie prezentacji multimedialnych w procesie dydaktycznym,
 • realizowanie treści nauczania z automatycznym wyszukiwaniem informacji – katalog komputerowy,
 • tworzenie zestawień bibliograficznych,
 • praca z komputerem w ramach zajęć kółek działających przy bibliotece szkolnej,
 • prowadzenie estetycznej dokumentacji biblioteki,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej (skaner, laptop, projektor, nagrywarka DVD).
slide65

EFEKTY WYKORZYSTANIA NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKI

NAUCZYCIELE

CZYTELNICY

 • kształcenie elementarnej kultury informatycznej,
 • wyszukiwanie informacji w atrakcyjny sposób,
 • bogacenie wiedzy,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,
 • pożyteczne spędzenie wolnego czasu.
 • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,
 • prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego,
 • stosowanie multimediów w nauczaniu własnego przedmiotu,
 • uatrakcyjnianie zajęć, zaspakajanie potrzeb informacyjnych z sieci Internetu,
 • opracowywanie pomocy do lekcji, prezentacji, testów,
 • tworzenie druków okolicznościowych.

SPIS TREŚCI