1 / 71

Studijní pobyty ERASMUS+

Studijní pobyty ERASMUS+. 25. září 2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová. Pravidla. Stipendium je dáno dle země pobytu ( viz. tabulka níže) Země jsou rozděleny do 3 kategorií (500EUR, 400EUR, 300EUR) Délka pobytu Stipendium je udělováno na semestr

eitan
Download Presentation

Studijní pobyty ERASMUS+

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Studijní pobyty ERASMUS+ 25. září 2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

 2. Pravidla • Stipendium • je dáno dle země pobytu (viz. tabulka níže) • Země jsou rozděleny do 3 kategorií (500EUR, 400EUR, 300EUR) • Délka pobytu • Stipendium je udělováno na semestr • Přesný harmonogram semestru najdete na webu partnerské univerzity • Výběr studentů • Student vysoké školy, který má ukončený 1. ročník • Student prezenčního i kombinovaného studia • Studenti se vybírají dle studijního koeficientu

 3. Pravidla Splnění 6 předmětů nebo 18 ECTS kreditů na přijímající univerzitě Uznání předmětů studovaných v zahraničí Uznání 30 kreditů Student si musí zvolit obor, který odpovídá oboru studovaný na FIM Pojištění – Směrnice kvestora č.2/2013

 4. Výše stipendií pro akademický rok 2014/2015

 5. NovinkaOn-line jazykové hodnocení studentů před pobytem • Jsou povinné pro všechny studenty, kteří mají mobilitu delší než 30 dne • Nominovaní studenti na studijní/pracovní pobyt absolvují on-line test • Výsledek hodnocení bude zanesen do LA • Důležité – výsledek online hodnocení nemůže vést k vyřazení studenta • Studenti s nedostatečným hodnocením budou mít možnost absolvovat online kurz zdarma

 6. Nabídka jazykových kurzů pro vyjíždějící studenty ERASMUS+ • Kurz portugalského jazyka • Vyučující: Ph.Dr. Jarmila Svatošová • Celkový počet odučených hodin: 34 (x45 min) • Kurz nizozemského jazyka • Vyučující: Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.

 7. Informatika

 8. Informatika

 9. Inforamtika

 10. Kortrijk – Belgie • 1 stipendium / 4,5 měsíce • Studium na Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen • Obor: Information and Communication Technologies (ICTs) • Ubytování zajistí univerzita • 220,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 11. Erlangen - Německo 2 x stipendium / 5 měsíců Studium na technické fakultě zaměřeno na informatiku. Ubytování na kolejích, zajistí univerzita, nebo v bytech, pomůže agentura AAA 160,- EUR/měsíc Výuka v němčině

 12. Granada - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium zaměřené na informatiku • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 240,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině, projekty v AJ • Přípravný kurz španělštiny na FIM

 13. León - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium zaměřené na informatiku • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 140 - 650,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve španělštině • Přípravný kurz španělštiny na FIM

 14. Madrid - Španělsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Facultad de Informática zaměřeno na informatiku, počítačovou vědu. Univerzitní campus 15 km z centra. • Ubytování v soukromí, s hledáním pomůže Studentská unie, škola koleje nemá. • 340,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině, projekty v AJ

 15. Sevilla- Španělsko • 2 stipendia/ 5 měsíců • Studium na Universidad Pablo de Olavide • Ubytování: škola nabízí seznam možností, včetně kolejí • 200 EUR/měsíc • Výuka v angličtině, španělštině • přípravný kurz španělštiny na FIM

 16. Orleans - Francie • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Inforamtion and Communication Technologies • Ubytování zajistí univerzita na kolejích. • 130,- EUR/měsíc • Výuka probíhá převážně ve francouzštině • Možnost přípravného kurzu na FIM

 17. Amsterdam– Nizozemí • 1 stipendium / 5 měsíců • Zaměřeno na informatiku – Amsterdam University of Applied Sciences • S ubytováním pomůže univerzita • 390 - 600,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 18. Daugavpils - Lotyšsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Inforamtion and Communication Technologies • Výuka probíhá v anglickém jazyce • Ubytování na univerzitních kolejích • Cca 50 EUR/ měsíc

 19. Stavanger – Norsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na informatiku • Student musí mít absolvované 3 roky IT studia před odjezdem! • Ubytování zajistí univerzita • 250,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 20. Szczecin – Polsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na informatiku • Ubytování zajistí univerzita • 90 - 120,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 21. Wroclaw 15 – Polsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Wroclaw School of Banking • Zaměření na informatiku • Ubytování zajistí univerzita • 160 - 250,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 22. Warsaw - Polsko 2 stipendia / 5 měsíců Warsaw University of Life Sciences Zaměření na informatiku Ubytování zajistí univerzita 160 - 250,-EUR/měsíc Výuka v anglickém jazyce

 23. Bragança – Portugalsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřené na Informatiku • Ubytování v soukromí, • 140,- EUR/měsíc • Výuka v portugalštině i angličtině • Přípravný kurz portugalského jazyka na FIM

 24. Ljubljana - Slovinsko • 1 stipendia / 5 měsíce • Studium na Faculty of Computer and Information Science zaměřeno na informatiku a počítačovou vědu. • Ubytování pomůže zajistit Student service koleje nebo pronájem bytu. • 90,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v angličtině, některé předměty ve slovinštině.

 25. Košice - Slovensko • 2 stipendia / 3 měsíce • Studium na Technické univerzitě, obor Matematika, ICTs. • Ubytování na kolejích. • 70,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v slovenštině

 26. Nitra - Slovensko • 2 stipendia / 5 měsíce • Obory: • Information and Communication Technologies • Mathematics and Statistics • Constantine thePhilosopher Universita in Nitra • Ubytování na kolejích. • 70,- EUR/měsíc • Výuka probíhá ve slovenštině

 27. Žilina- Slovensko • 2+2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřeno informatiku • FacultyofElectricalEngineering • Facultyof Management Science and Informatics • Ubytování na kolejích. • 70 - 135 EUR/měsíc • Výuka probíhá ve slovenštině, angličtině

 28. Izmir 02 - Turecko • 2 stipendia / 5 měsíce • Ege University • 2 stipendia zaměřena na informatiku, počítače a statistiku na Faculty of Science • Ubytování zajistí univerzita na koleji • 200,- EUR / měsíc • Výuka probíhá v angličtině • Vízum

 29. Istanbul 09 - Turecko 1 stipendia / 5 měsíce Studium zaměřeno na informatiku Ubytování zajistí univerzita na koleji 200,- EUR / měsíc Výuka probíhá v angličtině Vízum

 30. Bucharest 11 - Rumunsko 1 stipendium / 5 měsíců University Politehnica of Bucharest Obor:Information and Communication Technologies Výuka probíhá v anglickém jazyce Ubytování v kampusu

 31. Bucharest 18 - Rumunsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Romanian – American University • Obor:Information and Communication Technologies • Výuka probíhá v anglickém jazyce • Ubytování - studentské domy • 150 €/month

 32. Cluj – Napoca - Rumunsko 2 stipendia / 5 měsíců Cluj – Babes – Bolyai University Obor:Information and Communication Technologies Výuka probíhá v anglickém jazyce Ubytování - studentské domy 150 €/month

 33. Cestovní ruch, ekonomie, management I.

 34. Cestovní ruch, ekonomie,management II.

 35. Kortrijk – Belgie • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen • Obor: Business and administration • Ubytování zajistí univerzita • 220,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 36. Sofia - Bulharsko • 2 stipendia / 4 měsíce • Studium zaměřeno na management, ekonomii. • Ubytování zajistí škola v tzv. Studentském městečku, 40,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v angličtině

 37. Nicosia - Kypr • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřeno na ekonomii a Business and administration • Ubytování zajistí univerzita • 250,-EUR/měsíc • Výuka probíhá v anglickém jazyce

 38. Koblenz - Německo • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Business and administration • Ubytování na kolejích v jednolůžkových pokojích • 190,- EUR/měsíc • Výuka především v němčině.

 39. Hof- Německo • 2 stipendia / 3 měsíce • Studium na institutu, kde studují budoucí úředníci • Předměty zaměřené na právo, ekonomii, účetnictví, jazyky • Ubytování je v areálu školy v samostatných pokojích • 75,- EUR/měsíc • Výuka v němčině

 40. Granada - Španělsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřené na management • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 240,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině

 41. León - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium Business and administration • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 140 - 650,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve španělštině

 42. Madrid 26 - Španělsko • 4 stipendia / 5 měsíců • Studium Business and administration • Ubytování na kolejích • 150 - 400,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve převážně ve španělštině

 43. Toulouse - Francie 2 stipendia / 5 měsíců Studium na Paul Sabatier University zaměřené Business and administration Ubytování zajistí univerzita na kolejích. 230,- EUR/měsíc Výuka probíhá ve francouzštině

 44. Orleans - Francie • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Faculty of Arts, Languages and Humanities; zaměřené na obchod, jazyky • Ubytování zajistí univerzita na kolejích. • 130,- EUR/měsíc • Výuka probíhá ve francouzštině

 45. Atheny - Řecko • 2 stipendia / 5 měsíců • Business Studies with languages • Ubytování si zajistí sami studenti • Výuka v řečtině a některé předměty v angličtině.

 46. Larrisa - Řecko • 2 stipendia / 6 měsíce • TechnologicalEducational Institute of Thessaly zaměřeno na cestovní ruch, jazyky, management. • Ubytování na kolejích, zajistí univerzita. • Výuka v řečtině a některé předměty v angličtině.

 47. Szeged - Maďarsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Department of Economic and Human Geography zaměřeno na management • Ubytování pomůže sehnat univerzita • 260,- EUR/měsíc • Výuka v angličtině

 48. Genéve – Švýcarsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Předměty zaměřené na management, obchod. • Ubytování pomůže zajistit škola • 250,- EUR/měsíc • Výuka ve francouzštině, v angličtině.

 49. Riga 29 – Lotyšsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium management • Ubytování zajistí univerzita ve studentském hostelu • 180,- EUR/měsíc • Výuka v angličtině

 50. Stavanger – Norsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na obchod, ekonomii, management • Ubytování zajistí univerzita • 326,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

More Related