Download
studijn pobyty erasmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studijní pobyty ERASMUS+ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studijní pobyty ERASMUS+

Studijní pobyty ERASMUS+

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Studijní pobyty ERASMUS+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studijní pobyty ERASMUS+ 25. září 2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

 2. Pravidla • Stipendium • je dáno dle země pobytu (viz. tabulka níže) • Země jsou rozděleny do 3 kategorií (500EUR, 400EUR, 300EUR) • Délka pobytu • Stipendium je udělováno na semestr • Přesný harmonogram semestru najdete na webu partnerské univerzity • Výběr studentů • Student vysoké školy, který má ukončený 1. ročník • Student prezenčního i kombinovaného studia • Studenti se vybírají dle studijního koeficientu

 3. Pravidla Splnění 6 předmětů nebo 18 ECTS kreditů na přijímající univerzitě Uznání předmětů studovaných v zahraničí Uznání 30 kreditů Student si musí zvolit obor, který odpovídá oboru studovaný na FIM Pojištění – Směrnice kvestora č.2/2013

 4. Výše stipendií pro akademický rok 2014/2015

 5. NovinkaOn-line jazykové hodnocení studentů před pobytem • Jsou povinné pro všechny studenty, kteří mají mobilitu delší než 30 dne • Nominovaní studenti na studijní/pracovní pobyt absolvují on-line test • Výsledek hodnocení bude zanesen do LA • Důležité – výsledek online hodnocení nemůže vést k vyřazení studenta • Studenti s nedostatečným hodnocením budou mít možnost absolvovat online kurz zdarma

 6. Nabídka jazykových kurzů pro vyjíždějící studenty ERASMUS+ • Kurz portugalského jazyka • Vyučující: Ph.Dr. Jarmila Svatošová • Celkový počet odučených hodin: 34 (x45 min) • Kurz nizozemského jazyka • Vyučující: Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.

 7. Informatika

 8. Informatika

 9. Inforamtika

 10. Kortrijk – Belgie • 1 stipendium / 4,5 měsíce • Studium na Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen • Obor: Information and Communication Technologies (ICTs) • Ubytování zajistí univerzita • 220,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 11. Erlangen - Německo 2 x stipendium / 5 měsíců Studium na technické fakultě zaměřeno na informatiku. Ubytování na kolejích, zajistí univerzita, nebo v bytech, pomůže agentura AAA 160,- EUR/měsíc Výuka v němčině

 12. Granada - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium zaměřené na informatiku • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 240,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině, projekty v AJ • Přípravný kurz španělštiny na FIM

 13. León - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium zaměřené na informatiku • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 140 - 650,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve španělštině • Přípravný kurz španělštiny na FIM

 14. Madrid - Španělsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Facultad de Informática zaměřeno na informatiku, počítačovou vědu. Univerzitní campus 15 km z centra. • Ubytování v soukromí, s hledáním pomůže Studentská unie, škola koleje nemá. • 340,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině, projekty v AJ

 15. Sevilla- Španělsko • 2 stipendia/ 5 měsíců • Studium na Universidad Pablo de Olavide • Ubytování: škola nabízí seznam možností, včetně kolejí • 200 EUR/měsíc • Výuka v angličtině, španělštině • přípravný kurz španělštiny na FIM

 16. Orleans - Francie • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Inforamtion and Communication Technologies • Ubytování zajistí univerzita na kolejích. • 130,- EUR/měsíc • Výuka probíhá převážně ve francouzštině • Možnost přípravného kurzu na FIM

 17. Amsterdam– Nizozemí • 1 stipendium / 5 měsíců • Zaměřeno na informatiku – Amsterdam University of Applied Sciences • S ubytováním pomůže univerzita • 390 - 600,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 18. Daugavpils - Lotyšsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Inforamtion and Communication Technologies • Výuka probíhá v anglickém jazyce • Ubytování na univerzitních kolejích • Cca 50 EUR/ měsíc

 19. Stavanger – Norsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na informatiku • Student musí mít absolvované 3 roky IT studia před odjezdem! • Ubytování zajistí univerzita • 250,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 20. Szczecin – Polsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na informatiku • Ubytování zajistí univerzita • 90 - 120,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 21. Wroclaw 15 – Polsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Wroclaw School of Banking • Zaměření na informatiku • Ubytování zajistí univerzita • 160 - 250,-EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 22. Warsaw - Polsko 2 stipendia / 5 měsíců Warsaw University of Life Sciences Zaměření na informatiku Ubytování zajistí univerzita 160 - 250,-EUR/měsíc Výuka v anglickém jazyce

 23. Bragança – Portugalsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřené na Informatiku • Ubytování v soukromí, • 140,- EUR/měsíc • Výuka v portugalštině i angličtině • Přípravný kurz portugalského jazyka na FIM

 24. Ljubljana - Slovinsko • 1 stipendia / 5 měsíce • Studium na Faculty of Computer and Information Science zaměřeno na informatiku a počítačovou vědu. • Ubytování pomůže zajistit Student service koleje nebo pronájem bytu. • 90,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v angličtině, některé předměty ve slovinštině.

 25. Košice - Slovensko • 2 stipendia / 3 měsíce • Studium na Technické univerzitě, obor Matematika, ICTs. • Ubytování na kolejích. • 70,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v slovenštině

 26. Nitra - Slovensko • 2 stipendia / 5 měsíce • Obory: • Information and Communication Technologies • Mathematics and Statistics • Constantine thePhilosopher Universita in Nitra • Ubytování na kolejích. • 70,- EUR/měsíc • Výuka probíhá ve slovenštině

 27. Žilina- Slovensko • 2+2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřeno informatiku • FacultyofElectricalEngineering • Facultyof Management Science and Informatics • Ubytování na kolejích. • 70 - 135 EUR/měsíc • Výuka probíhá ve slovenštině, angličtině

 28. Izmir 02 - Turecko • 2 stipendia / 5 měsíce • Ege University • 2 stipendia zaměřena na informatiku, počítače a statistiku na Faculty of Science • Ubytování zajistí univerzita na koleji • 200,- EUR / měsíc • Výuka probíhá v angličtině • Vízum

 29. Istanbul 09 - Turecko 1 stipendia / 5 měsíce Studium zaměřeno na informatiku Ubytování zajistí univerzita na koleji 200,- EUR / měsíc Výuka probíhá v angličtině Vízum

 30. Bucharest 11 - Rumunsko 1 stipendium / 5 měsíců University Politehnica of Bucharest Obor:Information and Communication Technologies Výuka probíhá v anglickém jazyce Ubytování v kampusu

 31. Bucharest 18 - Rumunsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Romanian – American University • Obor:Information and Communication Technologies • Výuka probíhá v anglickém jazyce • Ubytování - studentské domy • 150 €/month

 32. Cluj – Napoca - Rumunsko 2 stipendia / 5 měsíců Cluj – Babes – Bolyai University Obor:Information and Communication Technologies Výuka probíhá v anglickém jazyce Ubytování - studentské domy 150 €/month

 33. Cestovní ruch, ekonomie, management I.

 34. Cestovní ruch, ekonomie,management II.

 35. Kortrijk – Belgie • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen • Obor: Business and administration • Ubytování zajistí univerzita • 220,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce

 36. Sofia - Bulharsko • 2 stipendia / 4 měsíce • Studium zaměřeno na management, ekonomii. • Ubytování zajistí škola v tzv. Studentském městečku, 40,- EUR/měsíc • Výuka probíhá v angličtině

 37. Nicosia - Kypr • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřeno na ekonomii a Business and administration • Ubytování zajistí univerzita • 250,-EUR/měsíc • Výuka probíhá v anglickém jazyce

 38. Koblenz - Německo • 2 stipendia / 5 měsíců • Obor: Business and administration • Ubytování na kolejích v jednolůžkových pokojích • 190,- EUR/měsíc • Výuka především v němčině.

 39. Hof- Německo • 2 stipendia / 3 měsíce • Studium na institutu, kde studují budoucí úředníci • Předměty zaměřené na právo, ekonomii, účetnictví, jazyky • Ubytování je v areálu školy v samostatných pokojích • 75,- EUR/měsíc • Výuka v němčině

 40. Granada - Španělsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium zaměřené na management • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 240,- EUR/měsíc • Výuka ve španělštině

 41. León - Španělsko • 1 stipendium / 5 měsíců • Studium Business and administration • Ubytování hledáte sami, škola nabízí pouze seznam možností ubytování. • 140 - 650,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve španělštině

 42. Madrid 26 - Španělsko • 4 stipendia / 5 měsíců • Studium Business and administration • Ubytování na kolejích • 150 - 400,- EUR/měsíc (podle typu ubytování) • Výuka ve převážně ve španělštině

 43. Toulouse - Francie 2 stipendia / 5 měsíců Studium na Paul Sabatier University zaměřené Business and administration Ubytování zajistí univerzita na kolejích. 230,- EUR/měsíc Výuka probíhá ve francouzštině

 44. Orleans - Francie • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Faculty of Arts, Languages and Humanities; zaměřené na obchod, jazyky • Ubytování zajistí univerzita na kolejích. • 130,- EUR/měsíc • Výuka probíhá ve francouzštině

 45. Atheny - Řecko • 2 stipendia / 5 měsíců • Business Studies with languages • Ubytování si zajistí sami studenti • Výuka v řečtině a některé předměty v angličtině.

 46. Larrisa - Řecko • 2 stipendia / 6 měsíce • TechnologicalEducational Institute of Thessaly zaměřeno na cestovní ruch, jazyky, management. • Ubytování na kolejích, zajistí univerzita. • Výuka v řečtině a některé předměty v angličtině.

 47. Szeged - Maďarsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium na Department of Economic and Human Geography zaměřeno na management • Ubytování pomůže sehnat univerzita • 260,- EUR/měsíc • Výuka v angličtině

 48. Genéve – Švýcarsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Předměty zaměřené na management, obchod. • Ubytování pomůže zajistit škola • 250,- EUR/měsíc • Výuka ve francouzštině, v angličtině.

 49. Riga 29 – Lotyšsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Studium management • Ubytování zajistí univerzita ve studentském hostelu • 180,- EUR/měsíc • Výuka v angličtině

 50. Stavanger – Norsko • 2 stipendia / 5 měsíců • Zaměření na obchod, ekonomii, management • Ubytování zajistí univerzita • 326,- EUR/měsíc • Výuka v anglickém jazyce