Download
przewodnik multimedialny o poruszaniu si na europejskim i regionalnym rynku pracy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY O PORUSZANIU SIĘ NA EUROPEJSKIM I REGIONALNYM RYNKU PRACY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY O PORUSZANIU SIĘ NA EUROPEJSKIM I REGIONALNYM RYNKU PRACY

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY O PORUSZANIU SIĘ NA EUROPEJSKIM I REGIONALNYM RYNKU PRACY

144 Views Download Presentation
Download Presentation

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY O PORUSZANIU SIĘ NA EUROPEJSKIM I REGIONALNYM RYNKU PRACY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY O PORUSZANIU SIĘ NA EUROPEJSKIM I REGIONALNYM RYNKU PRACY Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu: Absolwent z Somonina na europejskim i regionalnym rynku pracyNr projektu: 2010-1-PL1-LEO01-10384

 2. POLACY NIE BOJA SIĘ PRACOWAĆ ZA GRANICĄ W ciągu pierwszych dwóch lat po rozszerzeniu UE do pracy na Zachód wyjechało blisko pół miliona rodaków. Najwięcej do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Te dwa kraje (trzecim była Szwecja) swoje rynki pracy otworzyły od razu po rozszerzeniu Unii – 1 maja 2004

 3. JAK RADZĄ SOBIE NASI RODACY PRACUJĄCY W UNII? Na ogół bardzo dobrze. Pracują już nie tylko na budowach, w hotelarstwie i gastronomii. Ale coraz częściej w takich branżach, jak administracja czy marketing. Dochód narodowy Wielkiej Brytanii i Irlandii rośnie, a nowo przybyli – wbrew prognozom pesymistów – nie zabierają pracy miejscowym.

 4. POLACY MOGĄ BYĆ STAWIANI W EUROPIE ZA WZÓR MOBILNOŚCI. Nas do wyjazdu do pracy w Unii nie trzeba zachęcać. Ale przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć informacji – o formalnościach, zarobkach, kosztach życia, poszukiwanych specjalistach.

 5. AUSTRIA • NAJWAZNIEJSZE FORMALNOŚCI: Jeśli chcesz legalnie pracować w Austrii, musisz najpierw znaleźć sobie pracodawcę´, który w twoim imieniu występuje do urzędu pracy z prośbą o wydanie pozwolenia na pracę. Pozwolenie na stałe zatrudnienie otrzymasz jedynie wtedy, gdy do pracy na danym stanowisku nie będzie chętnych Austriaków oraz innych obywateli dawnej „piętnastki” i pod warunkiem, że nie będą wyczerpane roczne limity pozwoleń. Bez problemu pozwolenie dostaje tzw. personel kluczowy, czyli osoby, których umiejętności i wykształcenie są w Austrii w danym momencie szczególnie poszukiwane. Natomiast naukowcy w ogóle nie potrzebują żadnego pozwolenia. W ciągu trzech dni od przyjazdu trzeba się zameldować w magistracie lub gminie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna. Musisz także pamiętać, że przy wyjeździe z tego kraju należy się wymeldować. W Austrii tydzień pracy trwa 40 godzin.

 6. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? W Austrii nie istnieje minimalne wynagrodzenie. W sezonie w turystyce można zarobić 4-6 euro za godzinę, z napiwkami ok. 2 tys. euro miesięcznie. ... a ile trzeba wydać. Najdrożej jest w Wiedniu. Austriacka ambasada obliczyła, że na przeżycie potrzebować będziesz ok. 430 euro miesięcznie. To jednak nie wystarczy. Na życie będziesz musiałprzeznaczyć co najmniej 300 euro więcej, niż obliczono to w ambasadzie. Średnie koszty zakwaterowania to ok. 300 euro, a jedzenia – 220 euro.

 7. 8%TO LIMIT POZWOLEŃ WYDAWANYCH CO ROKU DLAOBCOKRAJOWCÓW. O pracę trudno. W sezonie najłatwiej na budowie. Austriacy cenią polskich budowlańców za solidność i staranność. Sporo pracy czeka także w hotelarstwie, gastronomii, szpitalach (dla lekarzy i pielęgniarek) oraz domach opieki. W sezonie narciarskim problemów ze znalezieniem pracy nie powinni mieć instruktorzy narciarstwa.

 8. Praca dla młodocianego W tym kraju dzieci między 13. a 16. rokiem życia mogą pracować wyłącznie w rodzinnej firmie. Natomiast osoby powyżej 16 lat, jeżeli nie chodzą do szkoły, mogą już być legalnie zatrudniane. Jednak zanim nie ukończą 19 lat, nie wolno im wykonywać zadań, które mogłyby zaszkodzić ich zdrowiu lub moralności. Jeśli jesteś niepełnoletni, to wolno ci pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo. Nie wolno ci także pracować w nocy (między 20.00 a 6.00). Należą ci się także dwa dni w tygodniu wolnego.

 9. BELGIA Mimo że w tym kraju brakuje rąk do pracy (ok. 50 tys. wakatów), rząd w Brukseli zdecydował o nieotwieraniu rynków pracy. Wiadomo jednak, że w pewnych sektorach, takich jak budownictwo, raczej nie będzie problemów z otrzymaniem pozwolenia.

 10. BELGIA • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: W ciągu 8 dni po przyjeździe z zamiarem podjęcia pracy musisz zarejestrować się w urzędzie ds. cudzoziemców. Dostaniesz czasowe pozwolenie na pobyt, ważne 5 miesięcy. Potem szukasz pracy. Gdy znajdziesz firmę, która zechce cię zatrudnić, twój pracodawca występuje o pozwolenie na pracę do jednego z regionalnych urzędów pracy. Jednak zgoda wydawana jest wyłącznie wtedy, gdy na określone stanowisko nie można znaleźć w Belgii nikogo, kto miałby odpowiednie kwalifikacje. Z zezwoleniem na pracę otrzymujemy równocześnie zezwolenie na pobyt. Jest ono ważne 12 miesięcy. Choć Belgowie bardzo pilnują swojego rynku pracy, to z roku na rok coraz łatwiej dostać pozwolenie. Łatwiej jest natomiast wyjechać na staż. Nasz kraj ma z Belgia podpisaną umowę o wymianie stażystów. Na tej podstawie może rocznie wyjechać 250 osób.

 11. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA W Belgii brakuje personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, pomocy pielęgniarek i opiekunek osób starszych. Pracy nie zabraknie także dla budowlańców. Najłatwiej też znaleźć elektrykom i stolarzom.

 12. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Minimalna płaca wynosi 1233,54 euro. Pierwsze pensje wahają się w granicach 1500-2000 euro. ... a ile trzeba wydąć Wynajęcie pokoju w tzw. dzielnicy europejskiej Brukseli kosztuje ok. 400 euro, kawalerki 500-800 euro, mieszkania dwupokojowego ok. 1200 euro. Jedzenie i rozrywka to wydatek 200–300 euro.

 13. Praca dla młodocianego W Belgii możesz pracować po ukończeniu 15. roku życia. Jeżeli jednak osoba między 15. a 16. rokiem życia nie ukończyła pierwszych dwóch lat szkoły Średniej, nie dostanie pozwolenia na pracę.

 14. FRANCJA • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Żeby dostać pracę, trzeba znać język francuski i przejść procedurę dopuszczającą do pracy. Obowiązuje to wszystkich – nieżalenie od tego czy starasz się o pracę w branży, w której zliberalizowano zasadę zatrudniania obcokrajowców, czy nie. Różnica w porównaniu ze stanem sprzed 1 maja 2006 r. polega jednak na tym, że pracodawca nie będzie mógłodmówić zatrudnienia obcokrajowcy wykonującego jeden z zawodów, które znalazły się na ogłoszonej przez władze francuskie liście 61 zawodów, w których łatwiej będzie podjąć pracę. Procedura uzyskania pozwolenia na pracę jest skomplikowana, trzeba mieć kartę pracy i kartę pobytu. Pozwolenie na pracę załatwia pracodawca. Łatwiej wyjechać na staż. Każdego roku w ramach wymiany stażystów do Francji może wyjechać 1000 osób. Kryteria: wiek od 18 do 35 lat, znajomość języka francuskiego i co najmniej zawodowe wykształcenie.

 15. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Minimalna stawka to 7,19 euro za godzinę lub 1197 euro miesięcznie. ... a ile trzeba wydać Za najtańsze mieszkanie w Paryżu zapłacisz najmniej 350 euro (na prowincji ok. 280 euro). Drugie tyle wydasz na jedzenie. Na wyjście do knajpki trzeba przeznaczyć ok. 15-20 euro. Bilet miesięczny to wydatek ok. 30 euro, rogalik maślany kosztuje 1 euro, woda mineralna ok. 3 euro (tyle co wino).

 16. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA Najbardziej brakuje pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób starszych. Pracę znajdą też stoczniowcy, metalurdzy oraz specjaliści w zakresie prac remontowo-budowlanych. W sezonie francuscy rolnicy chętnie zatrudniają przy zbiorze winogron, jabłek, borówek i uprawie warzyw. Wymagana jest znajomość języka francuskiego. Po angielsku raczej się nie dogadasz.

 17. Praca dla młodocianego Obcokrajowcy mogą pracować od 17. roku życia. Pozwolenie na pracę uzyskają jednak tylko wtedy, kiedy pokażą bilet powrotny. Jednak zanim nie ukończą 18 lat, nie wolno im pracować dłużej niż 35 godzin tygodniowo, ani w godzinach nocnych.

 18. GRECJA • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Nie musimy już mieć pozwolenia na pracę. Osoby, które zamierzają pozostać w Grecji na okres dłuższy niż 90 dni są zobowiązane do złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt na najbliższym posterunku policji, w ciągu 8 dni od przyjazdu. Procedura wydania takiego pozwolenia jest prosta, a koszt nie przekracza 1 euro.

 19. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Dniówka w sezonie wynosi 25-30 euro. Średnia pensja robotnika na budowie to 1200 euro miesięcznie. Pensja minimalna to 668 euro miesięcznie. ... a ile trzeba wydać Wynajęcie kawalerki to wydatek ok. 250-300 euro miesięcznie. Za tani obiad w restauracji trzeba zapłacić 10-20 euro. Jeśli na obiad wystarczy ci hamburger, to wydasz na niego ok. 2 euro. Chleb kosztuje 1 euro, mleko 1,2.

 20. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA W Grecji najłatwiej o pracę sezonowa – na budowach, przy zbiorze owoców oraz w branży turystycznej. Jednak w hotelarstwie czy gastronomii pracę dostaniesz tylko wtedy, gdy możesz się pochwalić znajomością angielskiego lub niemieckiego. Kobiety najczęściej dostają pracę jako sprzątaczki i opiekunki osób starszych. Grecy cenią też polskich inżynierów, architektów i marynarzy.

 21. Praca dla młodocianego Osoby poniżej 18. roku życia potrzebują pozwolenia na pracę. Bez takiego pozwolenia można tylko udzielać się w biznesie rodzinnym i sztuce. Osobom niepełnoletnim nie wolno pracować w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach. Nie wolno im też pracować więcej niż 6 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo.

 22. MALTA • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Wszystkie formalności załatwia twój pracodawca. Musi on udowodnić, że oferowana praca nie została przyjęta przez Maltańczyków. Razem z pozwoleniem na pracę uzyskujesz pozwolenie na pobyt. Zazwyczaj wydaje się je na rok, rzadko na trzy lata. Jeśli wyjeżdżasz do pracy sezonowej krótszej niż trzy miesiące, nie musisz mieć pozwolenia na pobyt. Znajomość języka angielskiego jest tu powszechna, aby pracować nie musisz znać maltańskiego! Zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16. roku życia.

 23. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Miesięczna płaca minimalna wynosi 543 euro. Cztery razy w roku (w marcu, czerwcu i grudniu) rząd przyznaje bonusy wszystkim zatrudnionym na pełnym etacie. ... a ile trzeba wydać Koszty utrzymania są niższe niż w innych państwach „starej” Unii, jednak systematycznie rosną. Będziesz potrzebować ok. 300 euro na miesiąc.

 24. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA Najłatwiej o pracę w okresie wakacyjnym. Oczywiście w branży turystycznej. Potrzebni są przede wszystkim kelnerzy, barmani, kucharze, pomocnicy kuchenni, pokojówki, recepcjoniści, kierowcy, stolarze i animatorzy kultury. Poza sezonem praca jest w zasadzie tylko dla specjalistów takich jak administratorzy sieci, programiści, technicy komputerowi, farmaceuci i finansiści.

 25. HISZPANIA • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Hiszpania nie tylko otworzyła dla Polaków swój rynek pracy. Równocześnie mamy takie same prawa do świadczeń socjalnych, jak Hiszpanie. Zniesiono również obowiązek rejestrowania swojego pobytu.

 26. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? W Madrycie za sprzątanie bierze się ok. 8 euro za godzinę. Kelnerka w restauracji zarabia ok. 700 euro miesięcznie, plus napiwki. Co ważne, legalny pracownik, który przepracuje pół roku, może w czerwcu liczyć na dodatkową pensję „wakacyjną”. Dodatkową pensję dostaje się także z okazji świąt. Płaca minimalna w Hiszpanii wynosi 537 euro miesięcznie.

 27. ... a ile trzeba wydać Wynajęcie pokoju to wydatek (w zależności od miasta) od 100 do 200 euro. Kawalerki są droższe – ok. 250-300 euro. W Barcelonie, jednym z najdroższych miast, trzeba na ten cel przeznaczyć co najmniej 360 euro miesięcznie. Pokój można wynająć za ok. 200 euro. Na miesięczne wyżywienie musisz przeznaczyć ok. 300 euro, bilet miesięczny na komunikację miejską kosztuje ok. 30 euro, a hamburger 2-5 euro.

 28. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA Pracę można znaleźć głównie w budownictwie i rolnictwie. Na budowach największe zapotrzebowanie jest na fachowców, np. murarzy, tynkarzy czy hydraulików. Ale pracę znajdą także projektanci dróg, architekci i operatorzy maszyn. W rolnictwie rąk do pracy brakuje przy zbieraniu truskawek i oliwek. W sezonie łatwo się też zaczepić w gastronomii, turystyce i hotelarstwie jako kelner, kucharz czy animator kultury. W niektórych regionach wzrasta także zapotrzebowanie na lekarzy, zwłaszcza radiologów i onkologów. Można starać się również o prace w charakterze lektora języka angielskiego i niemieckiego. Obcokrajowcy maja też szanse na pracę w marketingu i sprzedaży. Musza jednak, oprócz hiszpańskiego, znać świetnie angielski. Zagraniczni pracownicy są chętniej zatrudniani w logistyce i obrocie nieruchomościami, bo w tych branżach znajomość innych języków jest atutem.

 29. Praca dla młodocianego W Hiszpanii można pracować powyżej 15. roku życia. Praca młodzieży podlega szczególnej ochronie, czyli nie wolno nieletnich zatrudniać w porze nocnej, po godzinach i w warunkach szkodliwych dla zdrowia, np. pod ziemia czy przy substancjach chemicznych.

 30. NIEMCY • NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Najłatwiej jest o zatrudnienie sezonowe. Polacy mogą pracować w ten sposób maksymalnie 4 miesiące w roku kalendarzowym. Niemiecki pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracowników sezonowych do centralnego biura pośrednictwa pracy, a stamtąd poprzez polskie ministerstwo oferty trafiają do wojewódzkich urzędów pracy. Oferty pojawiają się na przełomie października i listopada lub na początku grudnia. Mogą z nich skorzystać studenci studiów dziennych (ale nie ostatniego roku), w wieku od 18 do 35 lat, znający język niemiecki. Zwykle jest więcej chętnych niż miejsc, dlatego o tym kto pojedzie, decyduje losowanie.

 31. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Robotnicy sezonowi dostaną 4-6 euro za godzinę. Średnie miesięczne zarobki pracowników pełnoetatowych wynoszą ok. 2700 euro w usługach i 2900 euro w handlu i przemyśle. ... a ile trzeba wydać Pracownikom sezonowym mieszkanie i wyżywienie zapewniają zwykle pracodawcy. Wynajęcie kawalerki kosztuje 500-700 euro.

 32. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA W sezonie najczęściej zatrudniani są pracownicy do zbioru owoców (jabłek i truskawek) oraz warzyw (szparagi i pomidory). Niemcy potrzebują również informatyków, lekarzy, pielęgniarek oraz opiekunek osób starszych.

 33. Praca dla młodocianego Można zacząć pracować po ukończeniu 15. roku życia. Jednak osobom do 18 lat nie wolno pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Nie mogą także podejmować pracy w trudnych warunkach psychofizycznych. Jeżeli pracują od 4 do 6 godzin, przysługuje im trzydziestominutowa przerwa, powyżej 6 – godzinna.

 34. WIELKA BRYTANIA NAJWAŻNIEJSZE FORMALNOŚCI: Polacy, którzy podejmują pracę na dłużej niż miesiąc, muszą zarejestrować się w specjalnym rejestrze pracowników. Zarejestrować się należy jak najszybciej po zatrudnieniu, najpóźniej miesiąc po podpisaniu kontraktu. Jeśli ktoś tych formalności nie załatwi w przepisowym terminie, może stracić pracę!!! Po zarejestrowaniu urząd odsyła złożony wcześniej paszport czy dowód osobisty oraz dostarcza kartę rejestracji i zaświadczenie o rejestracji. Odmowa zarejestrowania zdarza się bardzo rzadko. Jeśli jednak tak się stanie, urząd zwraca pieniądze.

 35. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Najniższe wynagrodzenie to 4,25 funta za godzinę dla młodych pracowników (w wieku 18-21 lat) lub 5,05 dla osób powyżej 22 lat. Na początku zwykle zarabia się ok. 5,50 funta za godzinę. W Londynie można zarobić od £100 do £450 tygodniowo. Wszystko zależy od miejsca pracy i wykonywanego zawodu. Pracując tu legalnie masz prawo do bezpłatnej opieki medycznej, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

 36. ... a ile trzeba wydać Utrzymanie w Wielkiej Brytanii jest bardzo drogie, a najdroższym miastem jest Londyn. Na skromne życie w Londynie potrzeba ok. 150 funtów tygodniowo, z czego połowa to zwykle koszty utrzymania. Druga połowa to wydatki na jedzenie, środki higieniczne i przejazdy. Najtaniej jest wynająć mieszkanie na przedmieściach, ale wtedy trzeba liczyć się z większymi wydatkami na bilety. Uwaga: Jeśli wybierasz się tam nie mając zagwarantowanej pracy ani mieszkania, musisz wziąć ze sobą przynajmniej 1000-1500 funtów.

 37. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA Wielka Brytania to raj dla kierowców (autobusów i ciężarówek) oraz budowlańców (nie tylko robotników, ale także inżynierów). Z pracą nie powinni mieć problemów także pielęgniarki, dentyści i opiekunowie osób starszych. O pracę łatwo także w gastronomii, hotelarstwie i na farmach. Wielu zarejestrowanych pracowników znajduje zatrudnienie w sektorze administracji, biznesu i zarządzania. Jak wszędzie z pracą nie maja problemów informatycy. Warunek jest jeden: trzeba znać angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

 38. Praca dla młodocianego Pierwszą pracę można rozpocząć powyżej 16. roku życia. Osoba niepełnoletnia może wykonywać wyłącznie prace lekkie i w określonych godzinach. I tak osoby poniżej 18. roku życia nie mogą pracować przed 7.00 rano i po 7.00 wieczorem, w godzinach nauki w szkole i więcej niż dwie godziny dziennie. Praca szczególnie niestosowna dla nieletnich jest np. roznoszenie mleka, obsługa w kinach i teatrach, praca w kuchni w barach, nocnych klubach. Minimalna płaca dla osób w wieku 16-17 lat jest niższa i wynosi 3 funty na godzin´.

 39. WŁOCHY • NAJWAZNIEJSZE FORMALNOŚCI: Dostęp do rynku zatrudnienia reguluje ustalany każdego roku kontyngent. Czyli w ciągu roku nie można wydać więcej pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, niż przewidują limity. O zezwolenie dla pracownika do powiatowej dyrekcji pracy występuje pracodawca. W podaniu powinny znaleźć się dane osobowe pracodawcy i pracownika oraz informacje o warunkach pracy. Do podania należy dołączyć ksero paszportu oraz umowę o pracę. Dopiero kiedy dostaniesz pozwolenie, twoja zawarta wcześniej umowa zaczyna obowiązywać. Jeśli chcemy zostać tu dłużej niż trzy miesiące, musimy starać się o pozwolenie na pobyt, które jest wydawane przez komisariat policji (questura). Normalny czas pracy we Włoszech to 40 godzin tygodniowo. Wraz z nadgodzinami nie może on przekroczyć 48 godzin.

 40. BILANS ZYSKÓW I STRAT ILE MOŻNA ZAROBIĆ? We Włoszech minimalne wynagrodzenie jest ustalane odrębnie dla odpowiednich grup zawodowych. Przykładowo kelner w pubie dostaje 6-7 euro za godzinę, robotnik na budowie 50-100 euro za dzień, pomoc domowa ok. 600 euro za miesiąc; opiekunka do dzieci (20 godzin tygodniowo), pielęgniarka w prywatnej klinice, (pracuje legalnie) – od 1,3 do 2 tys. euro za miesiąc, analityk – informatyk 2,1 tys. Euro. ... a ile trzeba wydać W Mediolanie, uważanym za najdroższe miasto Włoch, za kawalerkę trzeba zapłacić od 700 euro, za mieszkanie dwu – lub więcej pokojowe od 1,5 tys. euro. W Rzymie od 400 za kawalerkę, za dwupokojowe od 1,2 tys. Euro, w Katanii odpowiednio 350 i 600 euro. Przyjęte jest uiszczanie opłat z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i złożenie trzymiesięcznego depozytu.

 41. POSZUKIWANYPOSZUKIWANA Pielęgniarki, opiekunki osób starszych, pomoce domowe, inżynierowie budowlani, opiekunki do dzieci, wykwalifikowani pracownicy budowlani. O pracę łatwo jest także w sezonie. Latem w nadmorskich miejscowościach Morza Śródziemnego i Adriatyku poszukuje się przede wszystkim kucharzy, barmanów i kelnerów. Na północy praca czeka w winnicach i sadach oraz na południowych plantacjach pomidorów, papryki i cytrusów.

 42. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ • Z miejsca zrezygnuj z usług agencji, która karze ci zapłacić wpisowe. • Sprawdź, czy dana agencja znajduje się w państwowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (znajdziesz na www.psz.praca.gov.pl). Niestety, może się okazać, że zarejestrowała się tak także nieuczciwa agencja. • Jeśli w ogłoszeniu znajduje się tylko numer telefonu komórkowego, to sprawdź tę agencję jeszcze dokładniej. Zadzwoń i poproś o nazwę firmy, jej adres i numer telefonu stacjonarnego. A potem sprawdź, czy pod podanym adresem taka firma rzeczywiście się znajduje. • Przeszukaj internetowe fora – to prawdziwa kopalnia wiedzy. • Zanim zapłacisz jakiekolwiek pieniądze, dowiedz się, za co jest to opłata. Jeśli za pośrednictwo – to nie płać. W Polsce taka usługa jest bezpłatna. Jeśli usłyszysz, że jest to prowizja dla agencji zagranicznej – to musisz sprawdzić w ambasadzie danego kraju, czy jest w nim pobierana od pracownika opłata za pośrednictwo. W większości krajów się nie płaci. • Jeśli natomiast pośrednik zażąda od ciebie zwrotu pieniędzy związanych z wyjazdem, np. za bilety, najpierw poproś o wszystkie rachunki i faktury. Jeśli wszystko się zgadza – możesz zwrócić pieniądze. Oczywiście, najpierw podpisz umowę o pracę!

 43. Praca dla młodocianego Niepełnoletni we Włoszech mogą pracować powyżej 15. roku życia. Pod warunkiem, że zakończyli obowiązkowy etap nauki szkolnej. Jednak osobom poniżej 16. roku życia i dziewczynom do lat 18 nie wolno wykonywać prac niebezpiecznych, męczących i niezdrowych. Do grupy tej zaliczają się np. prace w hutach, kopalniach, przy materiałach wybuchowych czy toksycznych.

 44. ZAKŁADAMY WŁASNĄ FIRMĘW POLSCE

 45. PIERWSZE KROKI PRZEDSIĘBIORCY

 46. NAZWAFIRMY Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową muszą w nazwie swojej firmy zamieścić swoje własne imię i nazwisko. Nazwiska właścicieli firm umieszczone w ich nazwach nawet 300 lat temu do dziś zdobią szyldy międzynarodowych koncernów: Opel, Ford, Porsche, Dior. Podobnych przykładów nie brakuje także w polskiej gospodarce: Cegielski, Eris, Ziaja, Batycki, Lasocki itd.

 47. ZAKRESDZIAŁALNOŚCI Polski Katalog Działalności zawiera pełen wybór rodzajów działalności gospodarczej wraz z oznaczeniami numerowymi. Dokładne oznaczenia numerowe będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego do ewidencji działalności gospodarczej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. Z Katalogu możemy skorzystać w formie: • elektronicznej na stronie GUS, • książkowej w Urzędzie Gminy

 48. WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W Urzędzie Gminy wypełniamy formularz zgłoszeniowy do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Opłata administracyjna za dokonanie wpisu wynosi 100 zł.

 49. ZGŁOSZENIE WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Oznaczenie przedsiębiorcy: .............................................................................................................(imię i nazwisko) ........................................................................................................................................................(nazwa przedsiębiorcy) 1.Oznaczenie miejsca zamieszkania: ......................................................................................................................................................... (adres przedsiębiorcy - kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr lokalu) 2.Adres zakładu głównego/siedziby: ................................................................................................. (adres) 3.Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): (określenie przedmiotu działalności faktycznie podejmowanej) 1) SYMBOL:................................................................................................................................... 2) SYMBOL:................................................................................................................................... 3) SYMBOL:................................................................................................................................... 4) SYMBOL:................................................................................................................................... 5) SYMBOL:................................................................................................................................... 6) SYMBOL:................................................................................................................................... 7) SYMBOL:................................................................................................................................... 8) SYMBOL:................................................................................................................................... 4.Miejsce wykonywania działalności: ......................................................................................... (adresy)................................................................................................................................ 5.Data rozpoczęcia działalności: .................................................................................................. 6.Numer ewidencyjny PESEL ...................................................................................................... 7.Numer identyfikacji podatkowej NIP ..................................................................................... ..................................................... ..........................................................(podpis przyjmującego zgłoszenie) (podpis zgłaszającego) ........................................................... (telefon kontaktowy)

 50. REGON W Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym wypełniamy formularz RG-1, aby uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Jest on niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentami i w rozliczeniach z nimi.