Download
2010 2011 erasmus bilgilendirme toplant s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2010 – 2011 Erasmus Bilgilendirme Toplantısı PowerPoint Presentation
Download Presentation
2010 – 2011 Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

2010 – 2011 Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

862 Views Download Presentation
Download Presentation

2010 – 2011 Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2010 – 2011Erasmus Bilgilendirme Toplantısı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 2. GENEL BİLGİLER Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 3. ERASMUS ORYANTASYONU 2010 – 2011 Akademik Yılı için ilk değerlendirmede belirlenen toplam öğrenci sayısı: 265 Uludağ ÜniversitesiUluslararasıİlişkilerOfisi

 4. ERASMUS ORYANTASYONU • Uludağ Üniversitesi Ulusal Ajans’a bu sayıları bildirdikten sonra, Ajans belirleyeceği bir miktarda hibeyi üniversiteye tahsis edecektir. • Bu hibeye göre Üniversite gidecek öğrenci sayısını belirleyecektir. Uludağ ÜniversitesiUluslararasıİlişkilerOfisi

 5. ERASMUS ORYANTASYONU • Verilen hibenin, talepten az olması, • Karşı üniversitenin kabul etmemesi durumunda seçilen tüm öğrenciler değişimden yararlanamayabilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 6. ERASMUS ORYANTASYONU Böyle bir durumda, • Hibeli olarak değişimden yararlanacak öğrenciler seçim listesindeki sıra takip edilerek belirlenir. • Hibe alamayacak olan öğrenciler ise, isterlerse Hibesiz Erasmus Öğrencisi olarak değişime katılabilirler. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 7. ERASMUS ORYANTASYONU • Değişime katılacak öğrencilerin Erasmus süreci hakkında en doğru bilgiyi edinebilecekleri yer UÜ Intoffice web sitesidir. http://intoffice.uludag.edu.tr/ Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 8. GİDİŞ BELGELERİ Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 9. ERASMUS ORYANTASYONU Hazırlanması Gereken Belgeler: • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) • Gidilecek Kurumun Başvuru ve/veya Kayıt Formu • Kalınacak Yer için Başvuru Formu (Accommodation Form) • İngilizce Transkript • Davet Mektubu • Vize Yazısı • İzin Dilekçesi • Bilgi Formu • Sözleşme • Taahhütname Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 10. ERASMUS ORYANTASYONU 1) ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT) • Öğrenim Anlaşması öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile alınacak dersler önceden seçilmiş ve denklik sorunu ortadan kaldırılmış olur. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 11. ERASMUS ORYANTASYONU 1) ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT) • Öğrenim anlaşması öğrenci tarafından bölüm/fakülte Koordinatörü ile birlikte 3 kopya olarak doldurulup öğrenci ve bölüm/fakülte koordinatörü tarafından imzalanarak Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne getirilecektir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 12. ERASMUS ORYANTASYONU 1) ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT) • Öğrenim anlaşması standart bir belgedir. Bölüm/fakülte bazında farklılık göstermez. Her Erasmus öğrencisi tarafından mutlaka doldurulmalıdır. • Öğrenim anlaşması, Uludağ Üniversitesi’nden ya da gideceğiniz üniversiteden temin edilebilir. Bu belgenin kaynağı önemli değildir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 13. ERASMUS ORYANTASYONU 1) ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT) • Öğrenim anlaşmasında belirtilen krediler ECTS (European Credit Transfer System) kredileri olmalıdır. • Öğrenim Anlaşmasında bulunan derslerin kredi toplamı dönemlik 30 ECTS olmalıdır. Bunun dışındaki durumlarda koordinatörün onayı alınmalıdır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 14. ERASMUS ORYANTASYONU 1) ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT) • Öğrenim anlaşması yapıldıktan sonra derslerde değişiklik yapılması gerekirse, yapılacak her türlü değişiklik fakülte/bölüm koordinatörünün bilgisi dahilinde olmalıdır. • Bilgi verilmeden yapılan ders değişiklikleri dikkate alınmaz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 15. ERASMUS ORYANTASYONU Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 16. ERASMUS ORYANTASYONU 2) GİDİLECEK KURUMUN BAŞVURU FORMU • Gideceğiniz üniversitenin web sitesinden öğrenci yada koordinatör tarafından temin edilebilir. • Karşı taraftan e-mail yoluyla da istenebilir. • Öğrenci tarafından doldurulacaktır. • Doldurulduktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne getirilecektir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 17. ERASMUS ORYANTASYONU 3) KALINACAK YER İÇİN BAŞVURU FORMU (ACCOMMODATION FORM) • Her kurumun Accommodation Form’u olmayabilir. • Eğer varsa, “Gidilecek Kurumun Başvuru Formu” ile aynı şekilde elde edilir ve doldurulur. • Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 18. ERASMUS ORYANTASYONU 4) İNGİLİZCE TRANSKRİPT • İngilizce Transkript fakülte öğrenci işlerinden alınacaktır. • 2 kopya olmalıdır. Bir orijinal bir fotokopi şeklinde olabilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 19. ERASMUS ORYANTASYONU 1 2 • Bu 4 belge öncelikli olarak doldurulacak ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne getirilecektir. Öğrenim Anlaşması Gidilecek Kurumun Başvuru Formu 3 4 Kalınacak Yer için Başvuru Formu İngilizce Transkript Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 20. ERASMUS ORYANTASYONU BAŞVURU TARİHLERİ • Bu belgeleri hazırlarken gideceğiniz üniversitenin son başvuru tarihini göz önünde bulundurunuz. • Son başvuru tarihinden makul bir süre önce belgelerinizi hazırlayıp ofise teslim ediniz. • Son başvuru tarihlerinin öğrenilmesi öğrencinin sorunluluğundadır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 21. ERASMUS ORYANTASYONU • Bu 4 belge gidelecek kuruma gönderildikten sonra karşı kurumdan öğrenci adına davet yazısı gönderilir. 5) DAVET MEKTUBU 1 2 Öğrenim Anlaşması Gidilecek Kurumun Başvuru Formu 3 4 Kalınacak Yer için Başvuru Formu İngilizce Transkript Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 22. ERASMUS ORYANTASYONU 5) DAVET MEKTUBU • Davet mektubu gideceğiniz ülkenin vizesini alabilmeniz için gereklidir. • Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne, bölümünüze ya da evinize (başvuru formunda belirttiğiniz adrese) gönderilebilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 23. ERASMUS ORYANTASYONU 6) VİZE YAZISI • Vize yazısı UÜ Rektörlüğü tarafından vize almanızı kolaylaştırmak amacı ile verilen bir belgedir. • Vize yazısının yazılması için davet mektubunun gelmiş olması gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 24. ERASMUS ORYANTASYONU 6) VİZE YAZISI • Vize yazısı konsolosluklar ve karşı üniversite tarafından “Burs Belgesi”, “Erasmus Öğrenci Belgesi” vb. isimlerle anılabilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 25. ERASMUS ORYANTASYONU • Bu belgeleriniz tamamlandıktan sonra vize işlemlerinize başlayabilirsiniz. 5 6 Davet Mektubu Vize Yazısı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 26. ERASMUS ORYANTASYONU • Vize işlemleri için çok geç kalmamanızda yarar vardır. • Vize için gereken belgeleri gideceğiniz ülkenin konsolosluğunun web sitesinden öğrenebilirsiniz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 27. ERASMUS ORYANTASYONU 7) İZİN DİLEKÇESİ • Erasmus değişiminiz sırasında Uludağ Üniversitesi’nden izinli olmanızı sağlayacak olan belgedir. • Fakültenizin Öğrenci İşleri biriminden matbu olarak alınır, doldurulur ve aynı birime teslim edilir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 28. ERASMUS ORYANTASYONU 8) BİLGİ FORMU • Öğrenci doldurmaz! • Uluslararası İlişkiler Ofisinde Erasmus sisteminden çıktısı alınır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 29. ERASMUS ORYANTASYONU 9) SÖZLEŞME • Öğrenci doldurmaz! • Uluslararası İlişkiler Ofisinde Erasmus sisteminden çıktısı alınır. • 2 kopya olarak düzenlenir ve ofiste öğrenci tarafından imzalanır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 30. ERASMUS ORYANTASYONU 10) TAAHHÜTNAME • Öğrenci doldurmaz! • Uluslararası İlişkiler Ofisinde Erasmus sisteminden çıktısı alınır. • 2 kopya olarak düzenlenir ve ofiste öğrenci tarafından imzalanır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 31. HİBELER Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 32. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Erasmus hibeleri UA tarafından üniversite aracılığıyla karşılıksız olarak verilir. • Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Sadece maddi bir destektir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 33. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için (uçak bileti, kalacak yer, vs.) ödeme yapılmayacaktır. • Hibeleri kullanma şekli ve sorumluluğu size aittir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 34. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Alacağınız hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişiklik göstermektedir. • Hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından belirlenen tablo dikkate alınarak hesaplanacaktır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 35. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 36. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER Hibe nasıl hesaplanır? Örneğin Belçika Gent Üniversitesine 5 ay 18 gün için giden bir öğrenci 5*429=2145 (18 gün= ¾ hibe) 429*3/4=321,75 2145+321,75=2466,75 € Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 37. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Alacağınız hibe, Ulusal Ajans tarafından UÜ’ye para transferi yapıldıktan sonra ödenecektir. • Transferde gecikme olması durumunda hibenizi gecikmeli olarak alabilirsiniz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 38. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Hibenin ilk etapta %80’i ödenir. • Kalan %20, değişim tamamlandıktan sonra dönüş belgelerinin eksiksiz olarak Ofis’e teslime edilmesi ve kalan miktarın UA tarafından üniversiteye aktarılmasından sonra ödenir. • Kalan miktar, öğrencinin gittiği kurumdan alacağı katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 39. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Hibeler nakit ve Euro olarak ödenir. • Hibeyi çekebilmek için Ziraat Bankası’ndan vadesiz Euro hesabı açmanız gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 40. ERASMUS ORYANTASYONU HİBELER • Hibenin gecikmesi ihtimaline karşı hesabınızı “ortak hesap” şeklinde açabilirsiniz. • Ortak hesap açmanız durumunda ilk hesap sahibi olarak sizin adınız girilmelidir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 41. PASAPORT-VİZE İŞLEMLERİ Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 42. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • İlk defa pasaport alanlar ve mevcut pasaportun süresini uzatmak isteyenler Fakülte Öğrenci İşleri’ne başvurarak “Pasaport Harcından Muafiyet Belgesi” almalıdır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 43. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • “Pasaport Harcından Muafiyet Belgesi”ni Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’na götürerek onaylatmanız gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 44. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • Bu işlemi diğer illerden yapmak isteyen öğrenciler gidecekleri vergi dairesi başkanlığından bilgi almalıdır. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 45. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • “Pasaport Harcından Muafiyet Belgesi” ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne başvurunuzu yaparak 2 gün içinde pasaportunuzu alabilirsiniz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 46. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • Eğer ilk defa pasaport çıkartıyorsanız sadece pasaport cüzdan bedeli ödeyeceksiniz. • Eğer mevcut pasaportunuzu uzatıyorsanız ücret ödemeyeceksiniz. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 47. ERASMUS ORYANTASYONU PASAPORT • Yeşil pasaport sahipleri Avrupa ülkelerinin çoğuna 90 güne kadar vizesiz girebilmelerine rağmen kalış süreleri 90 günü aşacağı için vize almaları gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 48. ERASMUS ORYANTASYONU VİZE • Anlaşmalı olduğumuz tüm Avrupa ülkeleri lacivert pasaport sahiplerinden vize talep etmektedir. • Tabi olduğunuz vize uygulamalarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 49. ERASMUS ORYANTASYONU VİZE • Vize ve pasaport işlemleri öğrenciler tarafından yürütülmektedir. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 50. ERASMUS ORYANTASYONU SCHENGEN ÜLKELERİ Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi