První pomoc - PowerPoint PPT Presentation

prvn pomoc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
První pomoc PowerPoint Presentation
Download Presentation
První pomoc

play fullscreen
1 / 16
První pomoc
252 Views
Download Presentation
joella
Download Presentation

První pomoc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. První pomoc

 2. PRVNÍ POMOC Je soubor jednoduchých a účelných opatření vedoucích k záchraně života

 3. Co vede k záchraně života? Zavolání pomoci Zavolání Záchranné služby 155 Rychlé ošetření krvácející rány Záklon hlavy

 4. Zvládneš to i ty? ANO!

 5. VOLÁME 155 Představím se Co se stalo – typ zranění Místo, kde ke zranění došlo: co nejpřesnější adresa, orientační body Co mám dělat?

 6. Ošetření krvácející rány:

 7. Zastavení krvácení – 1: 1) Stlačení cévy v ráně – vhodné jako první reakce, ihned při prvním kontaktu s postiženým. Provede se tak, že svými prsty ucpeme krvácející ránu, pokud je rána větší, překryjeme ji svou dlaní a přitlačíme druhou rukou. Pro vlastní ochranu doporučujeme nasadit si gumové rukavice.

 8. Zástava krvácení:

 9. Zastavení krvácení – 2: 2) Tlakový obvaz - je tvořen vrstvou krytí, savou vrstvou a obvazem. Tlakovým obvazem můžeme stavět krvácení na končetinách a hlavě, na jiných částech těla tímto způsobem nelze docílit stlačení. Po přiložení krycí a savé vrstvy musí být provedena pevná fixace obvazem. Pokud obvaz začne prosakovat krví, můžeme přiložit další tlakový obvaz a opět pevně fixovat. Při ošetřování končetiny zraněného položte na zem a zvedněte končetinu nad úroveň srdce, snížíte tím krevní ztrátu.

 10. Tlakový obvaz:

 11. Zastavení krvácení – 3: 3) Zaškrcení končetiny – tuto techniku lze aplikovat pouze na končetinách, a to v oblasti paže nebo stehna (na bérci a předloktí jsou dvě kosti, tepny procházející mezi nimi nelze zaškrcovadlem stlačit). Optimální pomůckou pro zaškrcení je originální pryžové zaškrcovalo ( 4 cm široké a 50 cm dlouhé), ale improvizovat můžeme např. páskem, kravatou, šátkem. Nevhodný je provaz, lano, drát… Nakládáme jej vždy mezi srdce a ránu, pokud možnou na holou pokožku, ale přes tričko, košili. Vždy provádíme několik otoček kolem končetiny v šíří kolem 5 cm. Zaškrcovadlo používáme pouze v nutném případě, zpravidla tam, kde krvácení nelze zastavit tlakovým obvazem.

 12. Škrtidlo:

 13. Krvácející rána: Život postiženého je ohrožen především při masivním zevním krvácení, kdy je porušena stěna tepny a jasně červená krev z rány stříká nebo rytmicky vytéká. Zraněný je výrazně bledý, opocený, malátný. Jeho tep je zrychlený nad normální hodnoty, které se pohybují mezi 60 až 80 tepy/min. Oděv může být nasáklý krví, na zemi bývá kaluž krve. Pokud takto postiženému není poskytnuta ihned adekvátní první pomoc, během několika minut vykrvácí.

 14. Nejdůležitější znalosti Přivolání dospělého Zavolání RZP Tlakový obvaz při velkém krvácení Záklon hlavy při bezvědomí Základní informace o nejčastějších poraněních (bodnutí hmyzem, odřeniny, popáleniny…)

 15. Záklon hlavy při bezvědomí:

 16. Zdroje: http://www.uszsmsk.cz http://img.motorkari.cz http://www.urazydeti.cz/ http://www.zzsvysocina.cz/images/1pomoc/umele_dychani.gif