Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR - PowerPoint PPT Presentation

mudr ji matu ka os lk hodon n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR

play fullscreen
1 / 53
Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR
89 Views
Download Presentation
duena
Download Presentation

Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUDr. Jiří Matuška OS ČLK Hodonín Zdravotnická záchranná služba - změna koncepce v některých okresech ČR

 2. RZP z pohledu lékařů mimo IZS Opravdu všechno funguje jak má ?

 3. rychlá zdravotnická pomoc (RZP ) rychlá lékařská pomoc (RLP ) rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV) letecká záchranná služba (LZS) Základní pojmy

 4. Systém zdravotnické záchranné služby v ČR je historicky nastaven na modelu rychlé lékařské pomoci, tedy na přítomnosti erudovaného lékaře ve výjezdové posádce Stávající systém ZZS

 5. Předpis č. 374/2011 Sb. - Zákon o zdravotnické záchranné službě Součást Integrovaného záchranného systému systém Zdravotnické záchranné služby

 6. Dva krajní modely • jen záchranář • vždy lékař • …nebo kombinace Jak je to v zahraničí ?

 7. EMT= Emergency Medical Technicians • Není jednotný systém pro celé USA, každý stát jinak • Čtyři různé stupně • First response • EMT-basic • EMT-intemediate • Paramedic Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001 USA

 8. V USA je většina lékařů spjata s nemocnicemi, je tudíž nutné k nim pacienta dovézt Z důvodů etických a právních musí záchranáři pracovat pod vedením lékaře Urgentní příjmy Francis Mencl, MD FACEP, Urgentní medicína 01/2001 USA

 9. National Health Service Dlouhodobě dysfunkční systém Nedostatek zdravotníků v terénu obecně Extrémní dojezdové doby v některých oblastech Suzanne Mason, Professor of Emergency Medicine,Director of Health Services Research University of Sheffield UK Velká Británie

 10. Emergency care practicioners ( ECP ) • Alespoň tak zkušení, jako „junior doctors“ • Právo ponechat pacienta doma • Musí ovládat mimo jiné EKG, popis RTG, sádrovací techniky ….. • Plán sítě specializovaných ambulancí pro ECP Velká Británie

 11. Vždy přítomen lékař Záchrannou službu organizuje nestátní subjekt – červený kříž Geograficky a medicínskou historií příbuzný systém s ČR ( dříve ) Rakousko

 12. Omezování výjezdů RLP Přenesení zátěže na RZP Lékař v režimu Rendez-Vous Současný trend v ČR

 13. Více stanic RZP a méně lékařů ( =RLP ) Lékař vyjíždí dle potřeby V Evropě poprvé využit v 70. letech 20. století v německém Hedielbergu V ČR v roce 1987 ZZS hlavního města Prahy Systém randez vous

 14. Lze jen odhadnout : • Finance • Nedostatek lékařů ( insuficentní systém atestací z urgentní medicíny ) • Konec opt-out Proč jsou aplikovány změny ?

 15. V některých okresech ČR nově nastavený systém dobře funguje Je tomu tak ale všude ? Změny nemusí být jen negativní

 16. Jihomoravský kraj Modelový příklad

 17. Stanice ZZS • Hodonín • Kyjov • Veselí nad Moravou • Velká nad Veličkou Okres Hodonín

 18. Od 1.8.2013 změna režimu ZZS v Hodoníně • RLP pouze v denní pracovní době ( 07:00 – 19:00 ) • RZP po zbytek dne + víkendy • Výjezdový lékař tedy přítomen jen přes den a mimo víkend Okres Hodonín

 19. 4 stanice ZZS • 3 lékaři přes den, 2 v noci a přes víkend • v případě potřeby jeden z nich vyjíždí DOSTUPNOST LÉKAŘE RLP v okrese Hodonín

 20. Přes 90% výjezdů RLP je zbytečných V noci mají záchranné týmy zhruba o 40% méně výjezdů než v denních hodinách Pouze u 20 % případů ze všech výjezdů je třeba přítomnosti lékaře Zdůvodnění Zmněy ze strany zřizovatelů

 21. S lékaři neproběhla OS ČLK - nekontaktována –jen z denního tisku Starostové obcí a ředitelé obou nemocnic – prezentace vedením ZZS JmK Diskuse před zavedením změny – zkušební provoz

 22. Jak velký/malý je okres Hodonín ?

 23. 15 ze 77 počtem obyvatel 33 ze 77 rozlohou Jak velký/malý je okres Hodonín ?

 24. ….. jen prostá hra s čísly ….. Indexy dostupnosti lékaře mezi okresy

 25. Hodonín vs Znojmo

 26. Hodonín vs Blansko

 27. Hodonín vs Vyškov

 28. Den 60 – 110 % Noc 40 – 70 % Procento „méněcennosti“ okresu Hodonín

 29. Požadováno předání výsledků ze zkušebního provozu před definitivním rozhodnutím Aktivita starostů obcí okresu

 30. V finále tyto výsledky referovány jen na krajském zastupitelstvu … a ihned systém schválen jako funkční Starostové obcí informování až ex post ČLK ( a lékaři obecně ) pominuti ( alespoň oficiálně ) Aktivita starostů obcí okresu

 31. Změna je pozitivní Úbytek jednoho lékařského místa se neprojevil Stížnost od pacientů jen jedna Hodnocení změny ze stran vedení ZZS JmK

 32. KÚ JmK ? Běžní lékaři z terénu ? Pacienti ? Kdo má pravdu ?

 33. Geografii okresů Hustotu obyvatelstva Existenci/neexistenci urgentních příjmů spádových nemocnic Co je třeba zohlednit v rámci jednotlivých okresů

 34. Webové stránky zřizovatelů Průzkumy veřejného mínění ……. konzistentní data nejsou k dispozici Situace v ČR - Data …… ?

 35. ČLK • Dotazník mezi předsedy jednotlivých Okresních shromáždění ČLK

 36. 1/ Došlo v posledních cca 2 letech ve Vašem okresu ke změně struktury a zajištění rychlé zdravotnické pomoci?  Jak? 2/ Jsou ve Vašem okrese omezována lékařská místa ZZS redukcí úvazků či redukcí počtů lékařů v nočních hodinách? 3/ Jaká je reakce lékařů a veřejnosti na tyto změny? 4/ Jaký je Váš názor na probíhající změny ZZS? Reálná situace v okresech ČR

 37. Odpovědi z 24 okresů Reálná situace v okresech ČR

 38. Pozitivní změny • Situace beze změny 19 ( systém funguje dobře ) • Zlepšení dostupnosti 2 • Více lékařů 0 • Více stanovišť 5 Reálná situace v okresech ČR

 39. Negativní změny • Situace evidentně zhoršena 7 • Zhoršení dostupnosti 6 • Méně lékařů 5 • Méně stanovišť 3 • Očekávaná redukce 2 • Negativní reakce veřejnosti 4 • Negativní reakce lékařů 6 Reálná situacev okresech ČR

 40. Odpovědi předsedů OS ČLK

 41. Právní rámec problému

 42. § 5 Dostupnost zdravotnické záchranné služby • Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Zákon o zdravotnické záchranné službě

 43. do 20 minut kdekoliv v ČR po 24 hodin denně Zákon o zdravotnické záchranné službě

 44. Podnět OS ČLK Hodonín Situace projednána na zasedání Vědecké rady ČLK dne 6.9.2013 Reakce čLK

 45. Vědecká rada ČLK …… ………… zdůrazňuje, že zákon nepřipouští za běžných okolností žádnou výjimku z pravidla, že lékař musí být dostupný 24 hodin denně na celém území ČR do 20ti minut na místě zásahu. VR ČLK

 46. stanovisko vědecké rady ČLK, že není-li dojezdová doba rychlé lékařské pomoci v rámci ZZS zajištěna do 20 minut od převzetí pokynu výjezdovou skupinou, jde o porušení zákona č. 374/2011 Sb. je správné a odpovídá tomuto zákonu. Stanovisko právní kanceláře ČLK

 47. Ustanovení § 5 odstavec 2 tohoto zákona se vztahuje jak na RZP, tak na RLP. Pokud zdravotnické operační středisko rozhodne v souladu s ustanovením § 11 odstavce 2 písmeno c) a ustanovením § 13 odstavce 2 písmeno a), že s ohledem na povahu tísňového volání je nutné, aby byla vyslána výjezdová skupina RLP a nikoli RZP, platí pochopitelně pro tuto výjezdovou skupinu stejná dojezdová doba jako pro výjezdovou skupinu RZP. Pokud plán pokrytí území kraje výjezdovými skupinami je stanoven tak, že výjezdová skupina RLP nemůže ani při standardních povětrnostních a dopravních podmínkách dojezdovou dobu do 20 minut dodržet, jde o porušení zákona se všemi důsledky, které to pro odpovědné osoby může mít. Stanovisko právní kanceláře ČLK

 48. do 20 minut kdekoliv v ČR po 24 hodin denně včetně lékaře, je-li to nutné Zákon o zdravotnické záchranné službě

 49. 53) Sjezd ČLK trvá na důsledném dodržování Zákona o zdravotnické záchranné službě, zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení dostupnosti lékaře v systému ZZS je porušením zákona. Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 16. – 17. listopadu 2013 v Brně