Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikacja Ramzes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikacja Ramzes

Aplikacja Ramzes

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Aplikacja Ramzes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ramzes Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A02-482 WarszawaDział handlowy tel.: 22 460 5 460 faks: 22 465 1 465Pomoc techniczna: 22 460 5 470NIP: 527-10-30-866e-mail: ramzes@ramzes.plWWW.RAMZES.PL

 2. Aplikacja Ramzes agenda: • o firmie Ramzes Sp. z o.o. • o Aplikacji Ramzes • cechy, laury i wyróżnienia • Ramzes Administrator aktywacja, konfiguracja, archiwa, uruchamianie programów • Ramzes Sprzedaż faktura/rachunek, kasa • Ramzes PKPiR księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT, rozliczanie PIT • Ramzes Ryczałt ewidencja ryczałtu, ewidencja VAT, rozliczanie PIT • e-Deklaracje Ramzes e-Dokumenty i Ramzes-SuperAdmin

 3. Ramzes – Sprzedaż PRZEZNACZENIE PROGRAMU: RAMZES – Sprzedaż System do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw nieprowadzących magazynu.

 4. Ramzes – Sprzedaż ZALETY PROGRAMU: Program daje możliwość tworzenia następujących dokumentów: • Faktura VAT • Faktura korygująca • Faktura VAT UE • Faktura zaliczkowa • Korekta zaliczki • dokumenty bankowe • dokumenty kasowe (KP, KW ) • raporty kasowe • Rachunek

 5. Ramzes – Sprzedaż ZALETY PROGRAMU: • prosta instalacja • intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych • szybki i czytelny proces generowania dokumentów • bogaty system definiowania uprawnień użytkowników • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów • możliwość przebudowy systemu na życzenie klienta

 6. Ramzes – Administrator KONFIGURACJA: Aktywacja programu:

 7. Ramzes – Administrator KONFIGURACJA: uprawnienia operatora:

 8. Ramzes – Administrator KONFIGURACJA: konfiguracja operatora:

 9. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU:

 10. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: parametry firmy:

 11. Ramzes – Sprzedaż KONFIGURACJA: parametry firmy:

 12. Ramzes – Sprzedaż KONFIGURACJA: ustalenie numeracji:

 13. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: maski dokumentów:

 14. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: maski dokumentów:

 15. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: kartoteka kontrahentów:

 16. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: kontrahent:

 17. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ:

 18. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: kartoteka towarów i usług:

 19. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: dodanie kategorii:

 20. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: dodanie wyrobu:

 21. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: jednostki miary:

 22. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: cenniki:

 23. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: cenniki:

 24. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: wybór kontrahenta:

 25. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: pozycje na dokumencie:

 26. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: ilość i cena:

 27. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: rabat:

 28. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: zapis pozycji faktury:

 29. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: dane dot. faktury:

 30. Ramzes – Sprzedaż SPORZĄDZENIE FAKTURY: wydruk:

 31. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: korekta dokumentu sprzedaży:

 32. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA ANULOWANA: anulowanie faktury:

 33. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: zestawienie faktur i paragonów:

 34. Ramzes – Sprzedaż ZESTAWIENIE FAKTUR: wydruk faktury:

 35. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA ANULOWANA: wydruk faktury anulowanej:

 36. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA KORYGUJĄCA: Faktura korygująca:

 37. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA KORYGUJĄCA: korekta pozycji:

 38. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA KORYGUJĄCA: dane korekty:

 39. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA KORYGUJĄCA: wydruk:

 40. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: zestawienie:

 41. Ramzes – Sprzedaż MENU PROGRAMU: modyfikacja sprzedaży:

 42. Ramzes – Sprzedaż FUNKCJONALNOŚĆ: waluty:

 43. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: wybór dokumentu:

 44. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: nagłówek:

 45. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: zapis specyfikacji:

 46. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: szczegóły faktury:

 47. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: dane faktury walutowej:

 48. Ramzes – Sprzedaż MODYFIKACJA SPRZEDAŻY: wydruk faktury eksportowej:

 49. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA VAT UE: wybór kontrahenta z NIP-UE:

 50. Ramzes – Sprzedaż FAKTURA VAT UE: wybór rodzaju dokumentu: