Symetria osiowa i środkowa - programy - PowerPoint PPT Presentation

symetria osiowa i rodkowa programy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symetria osiowa i środkowa - programy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symetria osiowa i środkowa - programy

play fullscreen
1 / 18
Symetria osiowa i środkowa - programy
603 Views
Download Presentation
lukas
Download Presentation

Symetria osiowa i środkowa - programy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Symetria osiowa i środkowa - programy Pomoc dydaktyczna do wykorzystania na lekcjach matematyki Opracowała: Mariola Jastrzębska

 2. „W każdej wiedzy jest tyle prawdy ile jest w niej matematyki” I. Kant „Myślę, że tym co sprawia, że matematyka jest jednak przyjemnym zajęciem, jest tych kilka minut, gdy nagle coś trafia na swoje miejsce i zaczynamy rozumieć” L. Bers

 3. Symetrią osiową (symetrią względem prostej) nazywamy takie przekształcenie, wktórym obrazem każdego punktu P jest punkt P' do niego symetryczny względem pewnej prostej. (odbicie lustrzane) Wstecz Dalej

 4. Symetria osiowa • Punkty: • P i jego obraz P' w symetrii osiowej posiadają następujące własności: • leżą po obu stronach osi symetrii • leżą na prostej prostopadłej do osi • leżą w jednakowej odległości od osi Wstecz Dalej

 5. Symetria osiowa Punkty symetryczne względem osi 0X mają równe pierwsze współrzędne (odcięte), drugie zaś ich współrzędne (rzędne) są liczbami przeciwnymi. ogólnie Wstecz Dalej

 6. Symetria osiowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 7. Symetria osiowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 8. Symetria osiowa Punkty symetryczne względem osi 0Y mają równe drugie współrzędne (rzędne), pierwsze zaś ich współrzędne (odcięte) są liczbami przeciwnymi. ogólnie Wstecz Dalej

 9. Symetria osiowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 10. Symetria osiowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 11. Symetria osiowa • Figury osiowosymetryczne, to figury posiadające przynajmniej jedną oś symetrii. Prosta jest osią symetrii danej figury, jeżeli ta figura jest do siebie symetryczna względem tej prostej. • 1 oś symetrii - program • 2 osie symetrii - program • 3 osie symetrii - program • 4 osie symetrii - program • nieskończenie wiele osi symetrii - program Wstecz Dalej

 12. Symetrią środkową nazywamy przekształcenie, w którym każdemu punktowi P płaszczyzny przyporządkowujemy punkt P' tej samej płaszczyzny symetryczny względem pewnego punktu O nazywanego środkiem symetrii. Wstecz Dalej

 13. Symetria środkowa • Punkty: • P i jego obraz P' w symetrii środkowej posiadają następujące własności: • leżą po obu stronach środka S • leżą na prostej przechodzącej przez S • leżą w jednakowej odległości od środka S Wstecz Dalej

 14. Symetria środkowa • W symetrii względem punktu: • do każdego punktu można znaleźć tylko jeden punkt symetryczny względem danego punktu • figury są przystające • obrazem prostej jest prosta do niej równoległa • obrazem odcinka jest odcinek równoległy do danego o tej samej długości Wstecz Dalej

 15. Symetria środkowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 16. Symetria środkowa Pierwsze oraz drugie współrzędne punktów symetrycznych względem początku układu współrzędnych są liczbami przeciwnymi. ogólnie: Wstecz Dalej

 17. Symetria środkowa Zobacz program:    Wstecz Dalej

 18. Dziękuję za uwagę Wstecz Koniec