Planowanie kariery zawodowej uczniów - PowerPoint PPT Presentation

planowanie kariery zawodowej uczni w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planowanie kariery zawodowej uczniów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planowanie kariery zawodowej uczniów

play fullscreen
1 / 43
Planowanie kariery zawodowej uczniów
230 Views
Download Presentation
duff
Download Presentation

Planowanie kariery zawodowej uczniów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Planowanie kariery zawodowej uczniów

 2. Do kogo uczniowie zwracają się o pomoc w wyborze zawodu? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

 3. Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli? Doradca zawodowy, który jest specjalistą w zakresie rozpoznawania predyspozycji zawodowych, pomaga młodzieży w wyborze drogi kształcenia i zawodu.

 4. Co należy wiedzieć zanim skorzystamy z pomocy doradcy? Czynniki wyboru: • potrzeby, • zainteresowania, • umiejętności, • wartości, • dostępne możliwości.

 5. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji Rodzice, nauczyciele, doradca zawodowy mająza zadanie pomóc młodemu człowiekowi w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

 6. Ścieżki kształcenia • Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „projektu życiowego”.

 7. Zapotrzebowanierynku pracy • Na obecnym rynku pracy liczą się konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Technicy i wykwalifikowani robotnicy to obecnie najbardziej poszukiwani fachowcy. • Szansą na rozwój polskiej, europejskiej gospodarki jest przede wszystkim wiedza techniczna, to dzięki niej powstają nowe technologie i rozwija się gospodarka. • Dlatego absolwenci techników są bardzo pożądanymi kandydatami na najbardziej renomowane wyższe uczelnie.

 8. Planowanie przyszłości ucznia powinno odbywać się w trzech etapach Etap pierwszy - poznanie siebie Czyli zidentyfikowanie własnych: • zainteresowań • umiejętności • uzdolnień • ocena stanu zdrowia

 9. Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy • dróg edukacji • świata zawodów • zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

 10. Etap trzeci - Planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia? Poprzez: Kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji Kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji Poznanie metod poszukiwania pracy Tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego.

 11. Zawody przyszłości: … czyli takie, które za kilka lat dadzą szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej

 12. 1 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

 13. grafik komputerowy • projektanci serwisu www • programista • administrator baz danych

 14. inżynier obsługi systemów komputerowych • administrator sieci informatycznej • organizator pracy wirtualnej • telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu

 15. 2 Biotechnologia i jej zastosowania

 16. biotechnolog farmaceutyczny biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny

 17. 3 Ochrona środowiska

 18. inspektor ochrony środowiska • strażnik ochrony środowiska • edukator ekologiczny • doradca ekologiczny

 19. projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew analityk stanu środowiska

 20. 4Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

 21. pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych

 22. analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach

 23. handlowiec motoryzacyjny • handlowiec zagraniczny • handlowiec on-line.

 24. 5 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

 25. inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny

 26. inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny

 27. 6 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

 28. specjalista d.s. kultury • specjalista d.s. marketingu sieciowego • menedżer sieciowy • menedżer wielokulturowości

 29. animator parków rozrywki • specjalista d.s. marketingu społecznego • specjalista od przygotowywania przemówień • badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego)

 30. pracownik środków masowego przekazu • broker informacji

 31. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 7

 32. organizator obsługi turystycznej • pilot wycieczek • przewodnik turystyczny • ekspert od turystyki

 33. kucharz • kelner • hostessa • gastronom rozrywkowy

 34. 8 Administracja

 35. urzędnik skarbowy • kurator • menadżer kultury

 36. Marketing, reklama 9

 37. specjalista ds. marketingu i zarządzania • specjalista od reklamy • specjalista d/s public relations • twórca reklam

 38. Ranking zawodów: 1. Sportowiec 12. Raper 2. Mechanik samochodowy 13. Architekt 3. Informatyk 14. Fotograf 4. Żołnierz 15. Pisarz 5. Strażak 16. Policjant 6. Dziennikarz 17. Prawnik 7. Kosmetyczka 18. Psycholog 8. Aktor 19. Tłumacz 9. Fryzjer 20. Cukiernik 10. Kucharz 11. Lekarz A jakie preferencje zawodowe mają nasi uczniowie? (wg wyników ankiety przeprowadzonej w dniu 9.01.2014 r., ankietowanych zostało 100 uczniów z klas II oraz III)

 39. Na pytanie - dlaczego właśnie ten zawód?Uczniowie odpowiedzieli:1. Ponieważ jest to moja pasja.2. Moi rodzice to robią.3. Jest to interesujące.

 40. 1. Sportowiec 15. Psycholog 2. Lekarz 16. Weterynarz 3. Dziennikarz 17. Fryzjer 4. Artysta 18. Rehabilitant 5. Aktor 19. Kosmetyczka 6. Informatyk 20. Makler giełdowy 7. Kucharz 8. Policjant 9. Fotograf 10. Żołnierz 11. Mechanik samochodowy 12. Strażak 13. Cukiernik 14. Kierowca pojazdów A jakie zawody Nasi uczniowie uważają za interesujące? (oto ranking)

 41. Pamiętajmy Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to: • Zainteresowania • Predyspozycje • Cechy osobowości • Wyniki w nauce • Stan zdrowia • Opinia rodziców • Informacje z prasy, radia, telewizji • Sytuacja życiowa rodziny • Miejsce zamieszkania • Możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego • Opinia o szkołach koleżanek i kolegów

 42. Źródła informacji: • Informatory o szkołach; • Doradca zawodowy – pedagog szkolny; • Informacje od kolegów i znajomych; • Internet; • Zapoznanie się z informacjami i kryteriami szkół (dni otwarte); • Media, prasa (czasopismo Perspektywy)

 43. Dziękuję za uwagę 