Download
starov k egypt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starověk - Egypt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starověk - Egypt

Starověk - Egypt

330 Views Download Presentation
Download Presentation

Starověk - Egypt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Starověk - Egypt MU, MT 1 2014

 2. Starověk • Nejstarší státy na místech výhodných přírodních podmínek • Afrika – Nil • Přední Asie – Eufrat, Tigris • Indie – Indus, Ganga • Čína – Jang-´c-tiang, Chuang-che

 3. Starověk • První města • Velká koncentrace obyvatelstva • Vyspělé řemeslo • Obchod • Závlahové zemědělství • Neomezený vládce - despota

 4. Starověk • Vznik států • Kněží • Monopol ideologie • Vykládali vůli bohů • Písmo • Pěstovali vědy • Matematika • Geometrie • Anatomie • Lékařství • Chemie

 5. Starověk • Patriarchální otroctví • Váleční zajatci • Dluhy, rozsudek

 6. Starověk • Kleopatra • 1963 • https://www.youtube.com/watch?v=eOU-soA-vWU

 7. Starověk • TheEgyptian • 1954 • https://www.youtube.com/watch?v=HRSF8Wkpd2M

 8. Starověk • TheAncientEgyptians • 2003 • https://www.youtube.com/watch?v=wb7gwtCSsc8

 9. Starověk • Tutankhamun | PBS America • 2013 • https://www.youtube.com/watch?v=KiiiIpfgCBY

 10. Starověk Egypt • Katy Perry – DarkHorse • https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0

 11. Starověk - Egypt • Hamitské obyvatelstvo • Původní africká národnost • Farao • Syn boha Hora, později ztělesnění Hora na zemi

 12. Starověk - Egypt • Horní a dolní Egypt sjednocení na konci 4. tis. Pk • První faraon Meni (Menés) • Hlavní město Mennofer (Memfis)

 13. Starověk - Egypt • Stará egyptská říše 2700 – 2181 pk • 3. - 6. dynastie • Střední říše 2040 – 1786 pk • 11. – 12. dynastie • Nová říše 1560 – 1080 pk • Největší rozmach Thutmosis III.

 14. Starověk - Egypt • 671 pkEgyp kořistí mezopotámských Asyřanů • 525 připojili Peršané Egypt ke své říši, sjednocený v té době saiskou dynastií

 15. Starověk – Egypt - Architektura • Ideální podmínky pro monumentální architekturu • Žula, čedič, pískovec • Kult mrtvých

 16. Starověk – Egypt - Architektura • Princip skládání architektonických článků • Břemeno – architráv • Podpora – pilíř nebo sloup

 17. Starověk - Egypt • Sloup monolitický • Patka, dřík, hlavice • Kanelování • Stvol rostliny, papyrus, lotos, palma, bohyně plodnosti Háthora

 18. Starověk - Egypt • Kanelování

 19. Starověk - Egypt • Náboženská funkce • Kult mrtvých • Usir • Zajištění nesmrtelnosti

 20. Starověk - Egypt • Cihlové stavby • Nedochovaly se • Královské paláce, obytné domy

 21. Starověk - Egypt • Chrámy k poctě bohům • Kult mrtvých • Pohřební chrámy na břehu Nilu, propojené rampou s pyramidami • Palmýra

 22. Starověk - Egypt • Chrámy zasvěcené bohům ze svatyně se sloupovým nádvořím • Alej sfing • Lev s hlavou faraona

 23. Starověk - Egypt • Dva mohutné pylony • Komolý jehlan • Kolosy – obrovské sochy faraonů • Obelisky – úzké vysoké komolé jehlany s malou pyramidou na vrcholu – symbol slunečního paprsku

 24. Pylon

 25. Starověk - Egypt • Velké nádvoří se sloupovou chodbou (peristyl) • Přístupné lidu

 26. Starověk - Egypt • Trojlodní hypostyl • Egyptský typ baziliky, svatyně, socha boha • Přístup pouze kněží

 27. Chrám Egypt

 28. Chrám Egypt

 29. Starověk - Egypt • Skalní chrámy • Abú Simbel • Luxor • Karnak (u Vésetu)

 30. Starověk – Egypt • Luxor

 31. Starověk - Egypt • Karnak (u Vésetu)

 32. Starověk - Egypt • Hrobky faraonů – pyramidy • Stará říše 4. dynastie 26. století pk • Horní Egypt

 33. Starověk - Egypt • Střední říše • Skalní hrobky • Horní Egypt • BeniHasan

 34. Starověk - Egypt • Mastaba • Nejstarší hrobka • Arabsky lavice • Kult boha Usíra • Dvojník zemřelého Ka

 35. Starověk - Egypt • Mastaba faraona Meniho, zakladatel 1. dynastie • Sochy, reliéfy, malby

 36. Starověk - Egypt • Pyramida • Sedm mastab na sobě • Džosérova u Sakkáry 27 pk, 3. dynastie • Architekt Imhotep

 37. Starověk - Egypt • Faraón Snofrev • Pyramidy u Médumu, Dášuru • Tvar jehlanu

 38. Starověk - Egypt • Největší pyramidy u Gízy • Chufev – Cheops • největší • Raachef – Chefrén • Menkauré - Mykerinos

 39. Starověk - Egypt • Pyramidy • Orientované (4 světové strany) • Nivelizované (vodní hladina v příkopu podél pyramidy)

 40. Starověk - Egypt

 41. Starověk - Egypt • Skalní hrobky Nová říše • Levý břeh Nilu, Horní Egypt naproti Vésetu (Théby)

 42. Starověk - Egypt • Údolí králů • Údolí královen

 43. Starověk - Egypt • Průčelí tzv. protodórský sloup

 44. Starověk - Egypt

 45. Starověk - Egypt • Egyptské paláce, domy, vily • Sušené cihly • Trosky • Sídelní město Achnatona (Amenothepa IV.) • Achetaton město

 46. Starověk - Egypt • Dělnické město Kahun • Sídliště pro dělníky pyramid

 47. Starověk – Egypt - sochařství • Státní náboženství • Panovníkův kult • Anubis

 48. Starověk - Egypt • Koncepční realismus • Zákon frontálního zobrazení • Hieratická perspektiva

 49. Starověk - Egypt • Koncepční realismus • Nevycházeli z optického vjemu, ale z představy o něm

 50. Starověk - Egypt • Zákon frontálního zobrazení • Hlava, ruce, nohy z profilu • Trup, ramena, oko ze předu – enface