Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

183 Views Download Presentation
Download Presentation

PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM – PROJE YÖNETİMİYÖNETİŞİM

 2. Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim NELER KONUŞACAĞIZ

 3. PROJE: Özgün ürün, hizmet veya sonuç yaratmak amacıyla ortaya konulan geçici çaba. PROGRAM: Tek tek yönetilmesinden daha fazla fayda sağlanması amacıyla, kontrol ve koordine edilerek yönetilen birbirleri ile ilgili projeler topluluğu. PORTFÖY: Faaliyetlerin etkin yönetilerek stratejik iş hedeflerine ulaşmak amacıyla, projeler, programlar ve diğer işlerin bir araya getirilmesi. Portföy içerisindeki proje veya programların birbirleri ile bağlantılı ve ilgili olması her zaman gerekmeyebilir. ÖNCE TANIMLAR

 4. BAĞLANTILAR Vizyon FAYDA(LAR) HEDEF(LER) Misyon Kurumsal Stratejiler ve Hedefler Program Planlama ve Yönetimi Portföy Planlama ve Yönetimi Proje Yönetimi Operasyonlar Kurumsal Kaynaklar

 5. BAĞLANTILAR

 6. PROJELER DÜNYASI İŞ DÜNYASI BAĞLANTILAR Portföy Yönetimi İş Stratejileri Yönetişim Program Yönetimi Proje Yönetimi

 7. Büyük çaplı projeleri ≠ Program = Σ Alt projeler Devlet tarafından desteklenen sosyal programlar ≠ Program Yönetimi Program yönetimi ile, bireysel projelerden beklenen tek tek faydaların bütünleştirilmesi sağlanabilir. Bir Programın içerisindeki tüm projeler ortak bir amaç doğrultusunda ilişkilidir. Projeler farklı amaçlara sahip ve yalnızcaortak finansman, teknoloji, paydaşlar veya kaynaklar a bağlı ise bunları bir Portföy altına toplama daha uygun olur. NEDİR - NE DEĞİLDİR?

 8. Portföy; örgütün yürütülen projelerinin, seçildiği zamanki örgüt hedeflerini yansıtan, bir fotoğrafıdır. Portföy; örgütün, amaç, yön ve ilerlemesinin belirlenmesinde kullanılan en güvenilir ölçütlerden biridir. Yatırım kararları buna göre yapılır, kaynaklar buna göre önceliklendirilir ve ayrılır. Örgütün stratejisine uymayan portföy bileşenleri onaylanmaz. NEDİR - NE DEĞİLDİR?

 9. Program Yönetimi Süreçleri PROGRAM – PROJE İLİŞKİLERİ • Program Hedefleri • Faydalar • Yönetim Yaklaşımı • Proje Riskleri • Değişiklik Talebi • Anahat Değişiklikleri • Sorunlar Başlatma Planlama Uygulama İzleme ve Kontrol Kapanış Proje Proje Proje Yönetimi Süreçleri

 10. PROGRAM YÖNETİMİ, stratejik amaç ve yararlarını elde etmek için bir programın merkezi koordinasyon ile yönetimidir. Program hedeflerine ulaşmak için birden fazla projenin uyumlu yürütülmesini ve entegre maliyet, zaman ve çabanın optimize edilmesini sağlar. Program Yönetiminde, bileşenler arasındaki bağlantıların entegre edilmesi, izlenmesi ve kontrolü önemlidir: • Bileşenlerin, işlerin veya süreç sonuçlarının koordinesi • Dahili programlarda birkaç projeyi etkileyen kaynak kısıtları / çatışmalarının çözümü • Birden çok bileşene etki eden risklerin yönetilmesi • Örgütsel / Stratejik yön belirleme • Problemlerin ve kapsam / maliyet / takvim / kalite değişikliklerinin ortak yönetişim ile çözümlenmesi • Program yönetimi süreçlerinin uyarlanması. PROGRM YÖNETİMİ

 11. Program Yönetimi; ilintili projeleri, stratejik fayda, koordineli planlama, karmaşık bağlantılar, ve teslimat kalemi entegrasyonu gibi ana faktörleri dikkate alarak yönetmek için gerekli çerçeveyi sağlar. Program Yöneticisi projelerdeki çabayı koordine eder ancak, projeyi doğrudan yönetmez. PROGRAM YÖNETİMİ ProgramInbaşlangIcInda Sonrakİ aşamalarda Program Projeler (Bileşenler) Projeler (Bileşenler) Program Bilgi Bilgi

 12. Program ömür döngüsünün ayrı bir süreci olmamakla birlikte yönetişim, tüm süreçlere yayılmıştır. Program Yönetişimi, programın ilerlemesini ve faydaların bileşenlerden koordineli sağlandığını genel olarak izler. Program yönetişimi, risklerin, paydaşların, faydaların, kaynakların ve kalitenin yönetilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, uygun örgüt alt yapısı, politika ve süreçlerin oluşturularak, resmi program gözden geçirme toplantıları ile program çıktılarına destek olur. YÖNETİŞİM

 13. Programların genel izleme yaklaşımı, ilerlemelerin önceden belirlenmiş kilometre taşlarında (örn. süreç gözden geçirmeleri) izlenmesidir. Özellikle yeni ürün geliştirme programlarında ortak olan bu yaklaşım, stratejik uygunluğun, yatırım kararlarının, fırsat ve tehditlerin izleme ve kontrolü, fayda değerlendirmesi ve genel olarak programın çıktılarının izlenmesinde kullanılır. YÖNETİŞİM

 14. Program Yönetişimi • Fizibilite ve Yönetişim Modelinin Belirlenmesi Programın Başlatılması Programın Planlanması Program Faydalarının Sağlanması Programın Kapatılması YÖNETİŞİM G1 G2 G3 G4 Program Ömür Döngüsü

 15. ÖRGÜTSEL YÖNETİŞİM YÖNETİŞİM STRATEJİK PLANLAMA OPERASYONLARIN YÖNETİMİ PROJELERLE YÖNETİM PORTFÖY YÖNETİMİ PROGRAM YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLER / ARAÇLAR / METRİKLER

 16. TEŞEKKÜR EDERİM B. Fırat DENGİZ bfdengiz@tai.com.tr bfdengiz@gmail.com +90 (312) 811 18 00 x 2197 +90 (532) 377 85 88 Linkedin http://lnkd.in/bJjS5cU