AB 7.Çerçeve Programı Uygulamalı Proje Teklifi Hazırlama - PowerPoint PPT Presentation

ab 7 er eve program uygulamal proje teklifi haz rlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AB 7.Çerçeve Programı Uygulamalı Proje Teklifi Hazırlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
AB 7.Çerçeve Programı Uygulamalı Proje Teklifi Hazırlama

play fullscreen
1 / 96
AB 7.Çerçeve Programı Uygulamalı Proje Teklifi Hazırlama
301 Views
Download Presentation
wing-summers
Download Presentation

AB 7.Çerçeve Programı Uygulamalı Proje Teklifi Hazırlama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AB 7.Çerçeve ProgramıUygulamalı Proje Teklifi Hazırlama Oğuz YAPARTÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası

 2. İÇERİK • Proje Fikrinin Oluşması • Çalışma Programı • Proje Teklif Çağrıları • Proje Teklifi Hazırlama • A Formları • B Bölümleri • Kontroller

 3. Proje Fikrinin Oluşması

 4. Proje Fikrinin Oluşması Fikrimiz AB 7ÇP’ye uygun mu? • Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlamaktaki amacı nedir? • Fikrimiz bu amaca da hizmet ediyor mu? • Özel Program konu güdümlü mü? • Çalışma Programı • Özel Programın şartları

 5. Proje Fikrinin Oluşması Avrupa Komisyonu ÇP projelerinden ne bekliyor? • Rekabet gücü en yüksek bilgi temelli ekonomisini yaratmak • Avrupa vatandaşlarının refahını korumak ve arttırmak • ARGE ve inovasyon harcamalarının bütçedeki payını %3’e çıkartmak PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI ÖNCELİKLİ ALANLAR STRATEJİK AMAÇLAR ÇALIŞMA PROGRAMLARI

 6. Proje Fikrinin Oluşması Fikrinizi oluştururken... • Konu Başlığı ve Uygulama Aracına Tam Uygunluk • Bilimsel Mükemmellik Ve Gelişim • Sanayi-Akademi İşbirliği • Avrupa Katma Değeri • Gerçekçi ve İyi Tasarlanmış Çalışma Planı • Konsorsiyumun Kalitesi • Etkin Yönetim Yapısı Proje Fikri Proje Yapısı

 7. Proje Fikrinin Oluşması Projedeki durumunuzu belirlemek... ORTAK – ÇEKİRDEK GRUP – KOORDİNATÖR • Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? • Proje deneyiminiz var mı? • Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? • Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?

 8. Çalışma Programı

 9. Çalışma Programı Çalışma Programı • Her alanda, • Genellikle her yıl yayınlanır. • Alanın genel amaçlarını, • Desteklenecek proje konularını / programları içerir

 10. Çalışma Programı

 11. Çalışma Programı Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlayarak ne elde etmek istiyor? Desteklenecek proje konuları Çağrıya özel bilgiler

 12. Çalışma Programı

 13. Proje Teklif Çağrıları

 14. Proje Teklif Çağrıları • Her alanda genellikle yılda 1 kere, yayınlanmış Çalışma Programına istinaden “Proje Teklif Çağrıları” açılır. • Proje Tekliflerinin hangi tarihler arasında kabul edileceği, • Ne kadar fon dağıtılacağı, • Çağrıya özel şartlar Çağrıda açıklanır. • Çalışma Programının son hali de çağrı ile birlikte yayınlanmış olur.

 15. Proje Teklif Çağrıları http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 16. Proje Teklif Çağrıları

 17. Proje Teklif Çağrıları

 18. EPSS Nedir? • EPSS (Electronic Proposal Submission System) • Çerçeve Programı çağrılarına proje teklifi sunmak isteyenlerin, tekliflerini internet üzerinden Avrupa Komisyonu’na ulaştırmalarını sağlayan bir yazılımdır. • 7ÇP’da tüm proje teklifleri EPSS kullanılarak sunulacaktır. • http://www.epss-fp7.org

 19. Proje Teklif Çağrıları

 20. Proje Teklif Çağrıları Çağrı Metni Çalışma Programı 7.ÇP Genel Bilgi Başvuru Kılavuzu

 21. Proje Teklif Çağrıları Katılım Kuralları

 22. Proje Teklifi Hazırlama

 23. Proje Teklifi Hazırlama • Araştırma Projeleri (İşbirliği ve Kapasiteler Özel Programı) • AMAÇ: Yeni bilgi/ürün/teknoloji geliştirmek ve hayata geçirmek • HEDEF KİTLE: Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Potansiyel Son Kullanıcılar (Min. 3 ülke ve 3 kuruluş) • SÜRE: 24-60 ay • AKTİVİTELER: Araştırma, Demonstrasyon, Konsorsiyum Yönetimi, Diğer (Bilginin Yayılımı, Eğitim, vs)

 24. Proje Teklifi Hazırlama

 25. Proje Teklifi Hazırlama Ortak Koordinatör • Katılacağınız projede size düşen görevin ayrıntılarını oluşturarak proje yazımına katkıda bulunursunuz. • Koordinatöre: • Kendi Kuruluşunuzu tanıtan 1 sayfalık bilgi, • A2 Formu, • Ayrıntılar, bütçe bilgilerini sağlarsınız. • Konsorsiyumu oluşturursunuz. • Ortaklardan bölümleri toplayarak proje teklifini oluşturursunuz.

 26. Proje Teklifi Hazırlama Yararlanılacak Dokümanlar: • Kısaca 7.ÇP – “FP7 Factsheets” • Çağrı Metni – “Call Text” • İlgili alanın Çalışma Programı “Workprogram” • İlgili çağrının Başvuru Kılavuzu “Guide for Applicants – with instructions for evaluators” • Mali Konular Kılavuzu “Financial Guidelines”

 27. Proje Teklifi Hazırlama Başvuru Kılavuzu: • Proje Türü ile ilgili bilgi • Proje Teklifi oluşturma ile ilgili bilgi • Sözlük • Değerlendirme Kriterleri ve Süreci • A formları nasıl doldurulur? • B bölümü nasıl yazılır? • Kontrol Listesi (Checklist) Avrupa Komisyonu, proje teklifi oluşturmak için gerekli tüm bilgileri, “Çağrı Web Sayfasında” sağlamaktadır.

 28. A Bölümü: FORMLAR A1: Teklif A2: Ortaklar A3:Bütçe Çok genel bilgiler içeren matbu formlardır. İnternet üstünden doldurulur. Proje Teklifi Hazırlama • B Bölümü: İÇERİK • Proje Önerisinin • “Ana” Kısmı • Kapak Sayfası • Bilimsel/Teknik Kalite • Uygulama • Etki • Etik Konular • Cinsiyet Dağılımı • Ortaklar ve Bütçe*

 29. Proje Teklifi Hazırlama • Tek aşamalı Çağrılar • Tüm A formları, B Bölümleri • İki aşamalı Çağrılar • 1. aşama : A1, A2 (yalnızca koordinatör için), A3 (tahmini bütçe) : en fazla 10 sayfa B1,B2 : en fazla 2 sayfa ortaklar, bütçe • 2. aşama : Tüm A formları, B bölümleri 1. Aşama • Yalnızca “B/T kalite”, “Etki” kriterlerine göre değerlendirilecek, • En fazla 10 sayfa özet, 2 sayfa ortaklar ve bütçe isteniyor.

 30. Proje Teklifi Hazırlama KOORDİNATÖR TARAFINDAN DOLDURULUR

 31. Proje Teklifi Hazırlama HER ORTAK BİR FORM DOLDURUR

 32. Proje Teklifi Hazırlama KOORDİNATÖR TARAFINDAN DOLDURULUR

 33. PART-B • Cover Page • Table of contents • Scientific and/or technological excellence, relevant to the topics/activities addressed by the call • Implementation – Management, consortium, resources • Impact - The potential impact through the development, dissemination and use of project • Ethical issues • Consideration of gender aspects

 34. Cover Page • Proposal full title: • Proposal acronym: • Type of funding scheme: • Name of the coordinating person: • List of participants:

 35. Cover Page

 36. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite (çağrıda belirtilen konu başlıklarına uygun olarak) “Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call” • Amaçlar (Ana amaç, özel amaçlar) • Uygunluk • Çalışmanın özeti (İş paketleri, çıktılar listesi, mihenk taşları-kilit noktaları) En fazla 30 sayfa

 37. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite (çağrıda belirtilen konu başlıklarına uygun olarak) • 1.1 Konu ve Amaçlar • 1.2 Gelişim • 1.3 Metodoloji ve İş Planı En fazla 30 sayfa

 38. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.1 Konu ve Amaçlar Avrupa Komisyonu ne istiyor? • Önerilen projenin bilimsel ve teknolojik hedefleri neler? • Proje kapsamında ulaşılması planlanan ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler neler? • Önerilen projenin hedefleri, ilgili tematik alanın hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? • Önerilen projenin hedefleri, söz konusu çağrının hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? • Çalışma Programında ne istenmiş? Buna uygun olarak ne sunuluyor?

 39. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.1 Konu ve Amaçlar • ANA HEDEF: Çalışma Programı’nda belirtilen ana hedef, proje fikriniz için tekrar yazılmalıdır. “The objective of this proposal is..” • ÖZEL HEDEFLER: Ana hedefinize hangi aşamalarla ulaşacaksınız? Neleri geliştireceksiniz? Neleri bulacaksınız? (Araştırmanın kendisi hedef olarak yazılmamalıdır, araştırma sonucunda elde edecekleriniz yazılmalıdır)

 40. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.1 Konu ve Amaçlar • Çalışma Programı’nda belirtilen hedefleri, araştırmaları, çalışmaları, projenizde sağladığınızı gösteriniz. • Tematik Alana özel hedeflere, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda yayınladığı politika dokümanlarına referans vererek projenizin uygunluğunu açıklayınız. • Avrupa Komisyonu NE İSTEMİŞ? Siz bunu projenizde NASIL SAĞLAMIŞSINIZ?

 41. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler In 2002, The European Environment Agency In The Netherlands, Austria, Italy, 20000, 30000, 40000 polluted, comtaminated sites, areas dangereous for human health. Policy launched by the European Commission stating that “xxx” Commission identified 8 threats: erosion, contamination, decline in biodiversity, etc. Guidelines to characterise project subject. Digital availability differs from the content of the compounds. Tests measure short-time effects, but other dominating effects are of chronic nature. Institutions need an additional parameter between routine tests and risk assessment Present test (names) exhibit strong disadvantages like: None of these tests is able to measure (scientific name) An indicator system should be relevant, easy to handle, time cost efficient, such a system is not available yet.

 42. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.2 Gelişim • MEVCUT DURUM: Proje konunuzda şu anda bilimin/teknolojinin geldiği son nokta nedir? İlgili, en son çalışmaları referanslarınızı belirterek yazınız. • YENİLİK: Mevcut durum, belirtilen problemin çözümünde nasıl yetersiz kalmaktadır. Siz ne gibi çalışmalar, araştırmalar yaparak mevcut durumu ileriye götürecek ve problemin çözülmesine katkıda bulunacaksınız? Araştırmaya ve yeniliğe vurgu yaparak anlatınız.

 43. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler Current Techniques to charecterise contaminated land include Classification of different Techniques/Methods Applications (Mevcut kullanılan teknolojiler ile neler yapılabiliyor) Kelimelere ve uygulamalara atıflar (makaleler ve yayınlar) Already existing systems do work in a limited way They reflect overall impact, measures, etc.

 44. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler The XXX (Proposal name) approach represents a completely new and leading method which combines xxx (new techniques used in the project) The XXX focuses on functional genes of microorganisms which represents xxx (advantages) The main advantage over all known concepts is not using prior systems, but measures the project main research subject itself There will be two platforms in the project: XXX, information developed in the project will be included Thematic XXX, focus on specific topics Statistical model, linkage between the information and analysis Showing starting points are important: In this project, we start with this and continue to work on that to measure and get information for the analysis Yeni metod ile ne yapilmasi hedefleniyor: şu methodu proje ortağı bir end-user halihazırda kullanmakta fakat projede önerilen analizleri gerçekleştirememekte. Yeni uygulanacak olan metodlardan bahsedilerek hangi yani datalara ulaşılabileceğinden bahsedilmesi artı puan

 45. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.3 Metodoloji ve İş Planı Avrupa Komisyonu ne istiyor? • İş Planı stratejiniz ne? • İş paketleriniz neler? ve aralarındaki ilişkiler nasıl? • Tablolar (5), Grafikler (2)

 46. Proje Teklifi Hazırlama B1 : Bilimsel ve Teknik Kalite 1.3 Metodoloji ve İş Planı • Projede yapacağınız araştırmaları, yürüteceğiniz çalışmaları, faaliyetleri belirtin ve bunları gruplayarak İŞ PAKETLERİ ’ni oluşturun. • Her İş paketi altında yürütülecek çalışmalar “Tasks-Görevler” olarak adlandırılır. • Her yaptığınız çalışma sonucunda Komisyon’a bir “Deliverable – Çıktı” sunmanız gerekir. • Her iş paketi, projenizin ana hedefine ulaşmasını sağlayan bir çıktı sağlar, bu çıktı “Milestone – Dönüm Noktası, Mihenk Taşı” olarak adlandırılır.

 47. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler Overall strategy of work plan Introduction ile genel hedefler tekrar verilebilir. “The objectives of this proposal are as follows:” “The main aim of XXX (Proposal Name) is to develop” “Base on the existing know-how and experiences of the participants, the XXX aims to help ...” “In order to reach the project’s goal, the tasks undertaken by R&D Performers are briefly described as follows (as shown in figure, table xxx):” Description of Work/Methodology WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, ...

 48. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler Overall strategy of work plan Description of Work/Methodology WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, ... The work is divided into 7 WPs as follows: ilk aşamada kısa 1’er cümlelik genel olarak neler yapılacak (development and testing of deliverables; covers; includes) Due to the very innovative character of the task The most innovative knowledge of the project is delivered by WPx In this WP, XXX will be designed and constructed The objectives of WPx represent a substantial progress beyon the state of the art and deliver very valuable knowledge...

 49. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler Dissemination: This WP will promote the XXX products and the related technologies that result from the project and scientific results obtained The target is public-private authorities The core of this WP is web-site Presentation of the findings of the project (potential use on international scientific journals) Mailing list (All partners will have access) discussion forum among partners, chat rooms, ideas to be implemented Çalışmalarla ilgili e-learning başlangıç uygulamaları olabilir SMEs and RTD-Performers will present the different results and the concept of the XXX at national and international scientific and technical meetings, seminars, conferences (Mümkünse o konu ile ilgili olan yılda 1 yada 2 kez düzenlenenleri araştırıp,bulmak, oralarda yayınlanacaklarından bahsetmek) Technology transfer events, exhibitions (proje çıktılarının sunulması) RTD-Performers’lardan SMEs’lere yönelik proje içi eğitimler coordination of dissemination of the results (publishing, conference contributions)

 50. Proje Teklifi Hazırlama – Örnek Cümleler Management: Consortium coordination, Technical and financial reporting, Liaison with the Commission for all administrative, financial and technical matters Organisation of the project to assure timely dissemination of deliverablesand achievement of results Organisation of the communication among partners Monitoring of project results and quality control of project deliverables Preparation and submission of periodic and final reports to the Commission Initiation and coordination of activities related to patenting the results of the project