Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ

158 Views Download Presentation
Download Presentation

MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MESLEKİ VE TEKNİKORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR) 03 Temmuz 2008

 2. SUNUNUN İÇERİĞİ • Projenin Amacı • Projenin Kapsamı • Projeden Elde Edilen Sonuçlar • Proje Çalışma Süreci • Proje Araştırma Sonuçlarına Göre Mezun Öğrenci Görüşleri • Proje Araştırma Sonuçlarına Göre İşveren Görüşleri

 3. MESLEKİ VE TEKNİKORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)

 4. PROJENİN AMACI Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının; • Güncel bilişim teknolojilerini kullanarak Web tabanlı olarak izlenmesi, • Bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin değerlendirilmesidir.

 5. PROJENİN SÜRESİ Başlama Tarihi:01.01.2004 Bitiş Tarihi:SÜREKLİ

 6. PROJENİN KAPSAMI • Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından 2001-2002 öğretim yılı ve sonrası mezun olanların istihdam edilme durumlarını belirlemek, • Mezun izleme sistemini yaygınlaştırmak, • Projenin tanıtımı ve bilgilendirme, çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

 7. BU PROJE İLE (1); • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının 2001-2002 Öğretim yılından itibaren mezunlarının istihdam edilme durumları belirlenmekte, • Mezunların sistematik olarak izlenmesi sağlanmakta, • Elde edilen somut veriler analiz edilmekte, • Mesleki ve teknik ortaöğretim programları için önerilerde bulunulmakta,

 8. BU PROJE İLE (2); • Mesleki ve teknik eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmakta, • Mesleki ve teknik eğitimin,iş hayatının taleplerine uygunluğu belirlenerek eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kuvvetlendirilmekte, • Mesleki ve teknik eğitim programları bu talepler doğrultusunda geliştirilmekte, • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında performansa dayalı değerlendirme yapılabilmekte,

 9. BU PROJE İLE (3); • Okulların öğrenciyi istihdama hazırlamadaki yeterlilik düzeyi, insan kaynakları planlamasında sektör talepleri ve mezunların istihdam edilme durumları ile bir üst öğrenime devam etme durumları belirlenmektedir.

 10. BU PROJE ; • Mezun öğrenci merkezlidir, • Geniş kapsamlı olarak Türkiye’de uygulanan yeni bir modeldir,

 11. PROJEDEN ELDEEDİLEN SONUÇLAR; • Okullarda verilen mesleki ve teknik eğitimin, iş piyasasının taleplerine uygun olarak güncelleştirilmesi için somut öneriler getirilmiştir, • Mezunları izleme sistemi bilgisayar ortamında yurt genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırılmıştır, • Verilerin bir merkezde toplanarak raporlaştırılması sağlanmıştır.

 12. PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (1); “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi”nin önerisi hazırlanarak 28/05/2004 tarihinde Bakanlığımız meslekî ve teknik öğretim daireleri ile eğitim ve istihdam ile ilgili sosyal taraflara tanıtılmıştır.

 13. PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (2); • http://emezun.meb.gov.trsayfasındaki veya postayla gönderilen anketleri dolduran 24 ildeki 63 pilot okuldan mezun öğrenci ve işveren görüşlerine yönelik elde edilen istatistikî veriler, bulgular, sonuç ve önerileri kapsayan 2007 Araştırma Raporu tamamlanmış vehttp://emezun.meb.gov.tr /http://earged.meb.gov.trsayfasında da yayınlanmış kamuoyu ile paylaşılmıştır. • Ülke genelindehttp://emezun.meb.gov.trsayfasındaki anketleri dolduran katılımcılara(mezun/işveren) ait veriler doğrultusunda hazırlanan 2008 Araştırma Raporu da Ağustos ayında yayınlanacaktır.

 14. PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (3); • Proje içeriği, anket, ilan, afiş, broşür vs.,Web sayfası güncelleştirme çalışmaları yapılmış, • Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Paydaşlara, Yerel Eğitim Çalışanlarına ve Sektör Temsilcilerine yönelik seminer ve toplantılar yapılmış, • Mezun öğrencilere ait bilgilere ulaşılıp güncellenmesi sağlanmış, mezun ve işverenlere yönelik anketlerin geliştirilmesi tamamlanmıştır,

 15. PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (3); • Projenin ülke genelinde uygulanmasına yönelik hazırlanan GENELGE Valiliklere gönderilmiştir. • Projenin, sektör temsilcilerine, sosyal taraflara tanıtılması, çıktılarının paylaşılması, sistemin ülke geneline yaygınlaştırılması ve katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 16. PROJENİN WEB ARAYÜZÜ • Projenin; • İçeriği, Anket, Broşür, Afiş, Web (arayüzü) tasarımı EARGED tarafından, • Yazılım bölümü EĞİTEK tarafından gerçekleştirilmiştir

 17. ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (Mayıs 2008 Ara Raporu)

 18. Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. 1074

 19. Not:Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n: 892

 20. PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İŞVEREN GÖRÜŞLERİ (Mayıs 2008 Ara Raporu)