BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR? - PowerPoint PPT Presentation

b l msel b r proje raporu nasil yazilir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR? PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR?

play fullscreen
1 / 11
BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR?
1663 Views
Download Presentation
lanza
Download Presentation

BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİLİMSEL BİR PROJE RAPORU NASIL YAZILIR?

 2. PROJE BÖLÜMLERİ PROJE ADI ÖZET AMACI GİRİŞ MATERYAL ve METOD SONUÇLAR TARTIŞMA İLERİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR REFERANSLAR EKLER

 3. PROJE ANAHATLARI (OUTLINE)TÜRK ASTIM HASTALARINDA GSTM1(0/0) GENOTİP TARAMASI; HASTALIĞIN İNDÜKLENMESİNDE BU GENOTİPİN ETKİSİNE DAİR ÖNBİR MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ ÇALIŞMASI

 4. özet I.AMAÇ II.GİRİŞ A. ALLERJİK SOLUNUM HASTALIKLARI B. ALLERJİK SOLUNUM HASTALIKLARINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ROLÜ 1. IgE ÜRETİMİNDE YERALAN HÜCRESEL VE SİTOKİN ELEMANLAR 2. PAH’LARIN İNSANLARDA IgE ÜRETİMİYLE BAĞLANTISINI ORTAYA KOYAN ÇALIŞMALAR C. AKCİĞERLERİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN KORUMADA DİYET VE ENZİMATİK ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ 1. KİRLETİCİLERİN OKSİDANT VE İNFLAMATORİ ZARARLARINA KARŞI GENETİK FAKTÖRLER 2. PAH’LARIN DETOKSİFİKASYONUNDA GSTM1’İN ROLÜ

 5. III.MATERYAL VE METOD A. MATERYALLER 1. KAN ÖRNEKLERİ 2. CİHAZLAR 3. KİMYASALLAR 4. TAMPON VE SOLUSYONLAR i. DNA İZOLASYONU ii. PCR iii. JEL ELEKTROFOREZİ iv. GÜMÜŞ BOYAMA B. METODLAR 1. DNA İZOLASYONU 2. PCR 3. 6% PAGE 4. GÜMÜŞ BOYAMA

 6. IV. SONUÇLAR A. NORMAL TOPLUMDA GSTM1 0/0 GENOTİPİ SIKLIĞI B. ASTIM HASTALARI ARASINDA GSTM1 0/0 GENOTİPİ SIKLIĞI C. CHİ-SQUARE YÖNTEMİYLE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ V. TARTIŞMA VI. İLERİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR REFERANSLAR EKLER TEŞEKKÜR

 7. AMAÇ: GST Gen ailesi ve GSTM1 geni proteinleri, astım hastalığına sebep faktörler arasında önemli rolü olan sigara dumanının içindeki zenobiyotiklerin, aynı zamanda yine astıma sebep olan serbest radikallerin metabolizmasında rol oynamaktadır. Bu gendeki GSTM1 0/0 polimorfizminin astım üzerine etkisi şüphelenilen ancak henüz literatürde ortaya konmamış bir çalışmadır. Çalışma ile Türk astım hastalarında GSTM1 geni 0/0 genotipinin frekansının bulunması ve astım üzerine etkisinin tespiti amaçlanmaktadır.

 8. GİRİŞ GENİŞ ZAMANLA YAZILMALIDIR. • MATERYAL VE METOD’UN ÇOĞU GEÇMİŞ ZAMANDA YAZILMALIDIR. • SONUÇLAR GEÇMİŞ ZAMANDA SUNULMALIDIR. • TARTIŞMADA FİİLİN ZAMANI GEÇMİŞ VE GENİŞ ZAMAN ARASINDA GİDİP GELMELİDİR. BAŞKALARININ ÇALIŞMALARI GENİŞ, KENDİ ÇALIŞMALARINIZ, GEÇMİŞ ZAMANDA SUNULMALIDIR.

 9. REFERANSLARA NASIL ATIF YAPILMALIDIR? • NUMARA SİSTEMİYLE, ÖRNEK: • ‘SOLUNUMUN DÜZELTİLMESİNDE CAROTİD SİNUSUN ROLÜ HEYMANS (13) TARAFINDAN BULUNDU.’ • ‘PRETYROSİNE , BU ŞARTLARDA MİKTAR OLARAK PHENYLALANİNE DÖNÜŞÜR(13).’ • REFERANSLAR KISMINDA İSE: • 13- Petek, M., Ulaşlı, M., ‘How to write a paper.’ , Human Genetics, Vol.92, pp.289-299, 1993.

 10. TARTIŞMANIN AMAÇLARI • ana sonuçları ortaya koymak • metotdaki noksanlıkların altını çizmek • sonuçları yayınlanmış diğer makalelerle karşılaştırmak • bulguların ne anlama geldiğini tartışmaktır

 11. Poster Örnekleri • Örnek 1 • Örnek 2 • Örnek 3 • Örnek 4