Download
ohutu liikluskeskkonna arendamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohutu liikluskeskkonna arendamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohutu liikluskeskkonna arendamine

Ohutu liikluskeskkonna arendamine

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Ohutu liikluskeskkonna arendamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Linnade ja valdade päevad, 15.02.2007 Ohutu liikluskeskkonna arendamine Dago Antov Inseneribüroo Stratum

 2. Liiklusohutus kui globaalne probleem • Iga päev hukkub maailmas liikluses ca 3000 inimest • Euroopas hukkub aastas üle 100 000 inimese ja ca 2,6 miljonit saab vigastada. • Euroopa Liidus hukkub aastas ligi 50 000 inimest • Liiklusõnnetused olid 1990.aastal surmapõhjuste seas 9.kohal, kuid 2020. aastaks on prognoositud 3.kohta. • EL kahjud liiklusõnnetustest on ca 80 mlrd eurot aastas, mis on ca 2% sisemajanduse koguproduktist. • Eestis hukkus 2006. aastal 204 inimest ja vigastada sai ligi 3500

 3. Milline on “ohutu teekond”? • Ilma õnnetusteta • Ilma ohutundeta Ohutusmeetmete klassifikatsioon: PASSIIVSED AKTIIVSED MEETMED • Suunatud: • õnnetuste tagajärgede • vähendamisele / kergendamisele • MEETMED: Õnnetuste ärahoidmisele • Infrastruktuurile suunatud • Liiklejate käitumisele suunatud • Sõidukite ohutusele suunatud

 4. Liiklusohutuse olukord

 5. Liikluse kasv ja mõju

 6. Võrreldes teiste EL riikidega on Eesti LO tase halb (H 1 milj el kohta, 2004)

 7. LIIKLUSOHUTUSE ÜLDINE PÕHIMÕTE Kõigi liiklejate liikumisvajaduse tagamine-kiirelt,ohutult ja mugavalt! (vastuolulised nõuded!)

 8. KÕIGE OLULISEMAD LIIKLUSOHUTUSE MEETMED (põhineb rahvusvahelisel analüüsil) 1. Teedevõrgu hierarhiseerimine ja diferentseerimine- liiklusviiside eraldamine või kooseksisteerimine 2. Ohutute ja alternatiivsete transpordiliikide soosimine – kergliikluse ja ühistranspordi prioriteet 3. Territoriaalne kiiruspiirangute skeem 5. Infrastruktuuri projekteerimise standardid, mis arvestavad ka liiklusohutuse nõudeid

 9. LIIKLUSLAHENDUSE PROJEKTEERIMINE Korrektne liikluslahendus vabatahtlikohutu käitumine • Tee funktsioon (projekteerimisparameetrid) • ja kasutus (liiklejate käitumine) • langevad kokku • (ka liikleja teadvuses)

 10. Kiirus ja liiklusohutus Kiirus on üks olulisemaid • teede-tänavate projekteerimise parameetreid • Automüügi reklaamifaktoreid • Liiklusviisi valiku eeldusi (ajakulu , maksumus) • Liiklusohutuse faktoreid (eelkõige õnnetuse tagajärgi mõjutav) • Liiklejaid ja otsusetegijaid mõjutav faktor

 11. KIIRUSTE MÕJU Kiiruse kasvades: • Sõiduaeg • Transpordiotsekulud • Liiklusõnnetuse risk • Müra ja heitgaasid Ühiskondlikust vaatepunktist on kiirus praktiliselt alati suurem kui optimaalne

 12. Liiklusõnnetuses hukkumise tõenäosus vs sõiduki kiirus Seega, kui õnnestuks vähendada sõidukite kiirust kohtades, kus jalakäijale otsasõit on tõenäoline - näiteks reguleerimata ülekäiguradadel 50 km/h-lt 30 km/h-ni, väheneks jalakäija hukkumise tõenäosus kokkupõrke korral 7 korda!

 13. Millele peaks tänases olukorras pöörama peatähelepanu KOV?*TÄNAVATE-TEEDE FUNKTSIONAALSUS (peateed, elutänavad, õuealad, ...- igale vastav lahendus, sh kiiruspiirangud)*VÄHEMKAITSTUD LIIKLEJATE OHUTUS Ülekäigurajad, bussipeatused, kergliiklusteed, rahustatud liikluse alad (õuealad, elutänavad,...*PLANEERIMISTEGEVUS JA LIIKLUSKORRALDUS peavad arvestama liiklusohutuse nõudeid * INIMVIGASDTUSED ja SURM on olulisemad kui plekimõlkimine

 14. Ülekäigud: Strasbourg Eesti

 15. Piirkiiruse >50 km/h eiratakse teeandmiskohustust

 16. Woonerf-kontseptsioon (Õueala)

 17. Õueala Rijswijk, Holland Tallinn

 18. Kiiruspiirangud • Ainult liiklusmärgist ei piisa! Tallinn, Lootuse pst.

 19. Rahustatud liiklusega tänav Hans Christian Andersen Boulevard, Odense,Taani.

 20. Liikluse rahustamise tulemusena peab piirkonnas saavutama olukord, kus: • üle 30km/h sõidukiiruse kasutamine on erandlik. See nõue tuleb realiseerida ehituslike meetmete abil; • puudub läbivliiklus või see on viidud minimaalseks • liiklussagedus tänaval ei ületa 1500 – 2000 autot ööpäevas (ca 200 autot tunnis); • rakendatavad meetmed ei ole liiklusohtlikud jalakäijatele ja jalgratturitele ning sõidukitele, mis järgivad kiiruspiirangut

 21. RingristmikudLääne-Euroopas on liiklusring kujunemas peamiseks ristmikutüübiksRingristmiku läbilaskvus on praktiliselt võrdne foorristmiku läbilaskvusega

 22. Lahenduste väljatöötamiseks erinevate piirkondade liikluskorralduse jaoks tuleb... • analüüsida olemasolevat olukorda • otsustada seejärel liikluse ohutustamise meetmete kasutamine • kontrollida kindlasti kasutatud abinõude efektiivsust ja võimalike uute liiklusprobleemide tekkimist • tulemustest lähtudes saab teha otsus, millised liikluskorralduslikud meetmeid on kõige otstarbekam kasutada.

 23. LIIKLUSOHUTUSE AUDIT EESMÄRK: Määrata kindlaks potentsiaalsed ohutusprobleemid enne tee avamist liiklusele Protseduur: • Vajaliku informatsiooni kogumine • Liikluslahenduse ohutuse süstemaatiline ja hoolikas kontroll • Aruandlus tulemuste kohta-ettepanekud • Liikluslahenduse korrigeerimine

 24. TÄNAN TÄHELEPANU EEST! Dago Antov. www.stratum.ee