Download
j tkusuutliku energiamajanduse arendamine hiiumaal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jätkusuutliku energiamajanduse arendamine Hiiumaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jätkusuutliku energiamajanduse arendamine Hiiumaal

Jätkusuutliku energiamajanduse arendamine Hiiumaal

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Jätkusuutliku energiamajanduse arendamine Hiiumaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jätkusuutliku energiamajanduse arendamine Hiiumaal Reet Kokovkin Hiiu MV

  2. Koostöö mitmete partneritega • Matti Lüsi poolt tehtud projektid – Aspire,... • B7 koostöö • Energiakonverents Ahvenamaal • Maavanema poolt kutsutus energia töörühm • B7 projektitaotlus • Omavalitsejate sõit Samsöle KIK rahastusel

  3. B7 Energiaprojekt • Täisnimi:Transparent Energy Planning and Implementation • Koordinaator: Bornholms Regionskommune • Partnerid: Bornholm, PlanEnergi consultancy company, ISLENET- initiative of the Islands Commission of the CPMR, Gotland Kommuun, Åland, Saaremaa, Sardinia, • Hiiumaa, Rügen and Öland (B7) have expressed their principle interest in the TransPlan project, but at the moment they have no capacity for participation as partners.

  4. Projekti kokkuvõte • Usaldusväärse seire- ja planeerimise metoodika loomine, et süsteemselt välja selgitada, kui kaugele me oleme jõudnud fossiilsete kütuste asendamisel taastuvatega • Mõjusalt demonstreerida neid meetodeid.

  5. Luuakse Energia Planeerimise meetod Energy Planning Tool (EPT), mida praegu on kasutatud Taanis, Poolas ja Taimaal. • EPT võimaldab mõõta energia bilansse • TransPlan projekti käigus testitakse seda Euroopa eri saartel Põhjas, Läänes ja Lõunas, sest saartel saab luua parimad statistilised mõõtmistingimused: B7 saaared and Sardinia.

  6. Projekti esimeses osas selgitatakse energiabilansi praegune olek, arvestuslik energiatarbimise tase, koostatakse võimalike tegevuste nimekiri energiatarbimise vähendamiselja energeetika tegevuskavakoos rakenduskavadega iga tegevuse jaoks. • Samaaegselt võrreldakse kohalike ressursside kasutamist, raha kasutamist energiakandjate sisseveoks, taastuvenergia kasutamist ja CO2 emissiooni partner saartel

  7. Projekti teine osa koosneb rakendustest ja info jagamisest. • Luuakse rakendusplatvormid kõigi osapoolt kaasamisega saartel, kusjuures sõlmitakse lepingud tegevuste läbi viimiseks. • Gotland ja Bornholm on juba rakendanud taastuvenergiat ja energiasäästu meetmeid. Seda kogemust kasutatakse saartevahelisel koostööl.

  8. Projekt lõpeb rakendatud meetmete esitlusega ja hindamisega • Igal 5 partnersaarel on tegevuskava ja selge meetod (energia bilanss), et hinnata energeetilist situatsiooni iga kahe aasta järel • Edaspidi luuakse igal saarel tugev organisatsioon kava rakendamiseks ning võrgustik teiste saartega. • Metoodika (EPT) on kättesaadav ka teistele saartele

  9. Energy Planning Tool (EPT) on välja töötatud Aalborg Ülikoolisja PlanEnergi poolt, ning seda on kasutatud: • Monitoring development in energy consumption in Samsø 1997, 1999, 2001 and 2003 • Preparation of energy balance and status for 14 municipalities in the Danish region Funen (supported by EU, Interreg III. 2003-4). • Preparation of energy balance for Piaseczno municipality Poland (supported by EU, IEE-program) 2005. • Preparation of energy balances, energy plans and implementation plans for 12 provinces in Thailand. 2006.

  10. Kontakt • Jørgen Jespersen Civil Engineer, MSc.Bornholms Regionskommune Joergen.Jespersen@brk.dk www.brk.dk • Matti Lüsi, SA Tuuru, matti@tuuru.edu.ee • Reet Kokovkin, Hiiu Maavalistus, reet.kokovkin@hiiumaa.ee • Anu Vares, Saare Maavalitsus, anu@saare.ee • http://www.b7.org/