Download
arendamine windows 8 jaoks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arendamine Windows 8 jaoks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arendamine Windows 8 jaoks

Arendamine Windows 8 jaoks

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Arendamine Windows 8 jaoks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arendamine Windows 8 jaoks Tan Silliksaar Visual C# MVP

 2. UI vahendid 2002 C#/VB, .NET jasarnased WinForms 2005 Compact 2006 WPF 2007 Silverlight 2010 r Phone 7 2012 WinRT ? r

 3. OSidekattuvus Arvuti Tahvel Mobiil Apple OS X iOS Google Android 4 Microsoft Windows 8 Phone 7

 4. Windows 8 vahenditevõrdlus

 5. Windows Dev Center

 6. Developer Downloads

 7. Väikeagakuribugi

 8. 2 leheküljegaprogramm

 9. Mitmeleheküljelineprogramm

 10. Tühiprogramm

 11. Manifest

 12. Elavklots (live tile)

 13. Elavklots Visual Studio 11 -> Klotsid

 14. Toost (toast)

 15. Toost Visual Studio 11 -> Toostid

 16. Märk (badge)

 17. Taustategum (background task)

 18. Märkjataustategum Visual Studio 11 -> Taust

 19. SkyDrive

 20. SkyDrive

 21. SkyDrive

 22. SkyDrive Visual Studio 11 -> Taevaketas

 23. Windows 8 on lahe Tan Silliksaar tan@semitar.com