Download
hariduspoliitika p him tete v ljat tamine ja arendamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine

Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine Virve Tuubel ERM-i giid-metoodik M.A. Tel/mob:7421311/56204979 E-post: virve@erm.ee

 2. Muuseumipedagoogika mõiste • Muuseumipedagoogika on muuseumi võimuses olevate õpetus- ja kasvatustaotluste suunitletud elluviimine. Muuseumipedagoogika tegeleb inimese arendamise ja kasvatamisega muuseumis ning teaduslikkuse ja meetodid selleks tagab muuseumididaktika (Rump,1998:117). • Muuseumipedagoogikaon piirteadus, mis uurib • muuseumikommunikatsiooni vorme, • museaalidega seotud teadmiste edastamist inimestele, • muuseumipedagoogide tegevusega seotud põhiküsimusi, sh metoodikat ja abimaterjale (Sofka,1998:87-88; Hooper-Greenhill, 200:229).

 3. Hariduslikud tasandid muuseumis • formaalne tasand - muuseumiõpetus liitub selgesti väljastpoolt määratletud eesmärkidega, eelkõige koolide õppekavadega; • mitteformaalne tasand – muuseumi üldised õpetus- ja kasvatusülesandeid.

 4. Muuseumipedagoogi tööülesanded • Muuseumipedagoogi tööülesanded sõltuvad: • muuseumi vajadustest, • kogude suurusest, • näituste mahust, • õpperuumi olemasolust, • lastega tegelevate kaastöötajate hulgast, • muuseumi struktuurist • ja külastajate uuringust. • Muuseumipedagoogil peavad olema: • muuseumitöö kogemus • ningerialased ja pedagoogilised teadmised

 5. Maailmakogemus

 6. Muuseumipedagoogi tänapäeva suunised • muuseumipedagoogiliste programmide elulähedasem suunitlus (õpitu sidumine igapäevaeluga); • vahelduvad meetodid, aktiivõpe; • stimuleeriv, ergutav õpimiljöö; • väljapanekute esteetiline eksponeerimine

 7. Eesti kogemus • 1803 Tartu Ülikooli Kunstimuuseum • Koolimuuseumid • 1980. aastate lõpus alanud demokratiseerimine • 1988. aastal loodi Eesti Muuseumiühing • 1992 aastal loodi rahvusvahelise muuseumiühingu ICOMi eesti rahvuskomitee • 1995 aastast hakkas ilmuma ajakiri Muuseum • 1994 esimenemuuseumipedagoogi ametikoht

 8. ERMi kogemus • ERM – i pedagoogilist tööd võib tinglikult jagada kaheks: • Oluline osa hariduslikus töös on üldistel kasvatuslikel ülesannetel. • Kindlalt on suurenenud tegevus selles osas, et pakkuda abi formaalsele haridusele: ekskursioonid, programmid, muuseumitunnid ja õppekirjandus toetavad koolis õpitavat. • Muuseumi hariduslikus töös traditsioonilised tegevused: • ekskursioonid, • muuseumitunnid, • lavastustused, • rollimängud • õppekirjandus • sünnipäevaprogrammi

 9. ERM näitustemaja: Lihavõtted

 10. ERM näitustemaja: Hõimupäev

 11. ERM näitustemaja: Madliprogramm

 12. ERM püsinäitus

 13. ERM näitustemaja: Sünnipäev

 14. Hariduspoliitika muuseumis (1/2)

 15. Hariduspoliitika muuseumis (2/2)

 16. Kirjandus • Hooper-Greenhill, E. 1991. Museums for education. – Museum and Gallery Education. Leicester, 171–186. • Hooper-Greenhill, E. 1996. The educational Role of the Museum • Hooper-Greenhill, E. 2000. Museum and the Interpretation of Visual Culture. London and New York. • Jürgensen, F. 1998. Museumspädagogik – ein Fach oder viele Fächer. München, 64–80. • Koolist välja õppima, 2003, Tallinna. • Kolb, P. 1998. Museumspädagogik and Schule. – Berufsfeld Museumspädagogik im Wandel. München, 135-138. • Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 2002. Riigi Teataja I, 20, 22. veebruar. • Rump, Hans-Uwe.1998. Museumspädagogik und Schule. – Berufsfeld Museumpädagogik im Wandel. München, 115–124. • Sofka, V. 1998. Anforderungen an eine Museumpädagogik für das 21. Jahrhundert – Bestandsaufnahme und Erwartungen. München, 81–100.

 17. Tänan! Küsimused? Virve Tuubel ERM-i giid-metoodik M.A. Tel/mob:7421311/56204979 E-post: virve@erm.ee