Behandling under tv ng p institutioner inom statens institutionsstyrelse sis
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS). 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS. Vuxna med missbruk LVM – Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - diep


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Behandling under tv ng p institutioner inom statens institutionsstyrelse sis

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

2010-04-22

Eva da Silva

leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS


M lgrupp lagrum och antal institutionsplatser

Vuxna med missbruk

LVM –Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall

12 institutioner med totalt 320 platser – mars 2010 i genomsnitt 359 klienter

Ungdomar med psykosocial problematik

LVU – Lagen om Vård av Unga

LSU – Lagen om Sluten Ungdomsvård

26 institutioner med totalt 635 platser – mars 2010 i genomsnitt 629 ungdomar varav 62 dömda till sluten ungdomsvård

Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser


Behandling p institution
Behandling på institution

Strukturerad behandling

Omvårdnad

Säkerhet/trygghet


Omr den f r metodval
Områden för metodval

 • Utredningsmetodik

 • Omvårdnadsformat (s.k. miljöarbete/miljöterapi)

 • Pedagogisk metodik

 • Hälso- och sjukvård

 • Behandlingsmetodik


Kunskapsbaserade metoder
Kunskapsbaserade metoder

Personalens

kompetens

Kunskapsbaserad

metod

Klientens

behov

Metodens

utförande


Behandling under tv ng p institutioner inom statens institutionsstyrelse sis

BEHANDLINGSKEDJA PÅ SiS

I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR……………………

ADAD/DOK

in

Behandlingsplan BehandlingUtslussningADAD/DOKEftervård ADAD/DOK

ut uppföljning

utredning


Sis utredning
SiS-utredning

 • Psykolog

 • Risk- och behovsbedömning

 • Pedagog

 • Medicinsk personal – ev. psykiatri

 • Familj- och nätverk

 • Beteendeobservationer

 • Missbruk


Behandlingssystem och metoder 1
Behandlingssystem och metoder (1)

 • Organisation – vårdkedja

  ex.

  ”Kontrakt för livet”

  Kontrakt mellan klient-socialtjänst-institution

  Vård på institution / öppnare former (§27) / 6 månader eftervård

  ”Motverka Våld och Gäng (MVG)”

  Kontrakt mellan ungdom-föräldrar-socialtjänst-institution

  Särskild ungdomssamordnare


Resultat
Resultat

Erfarenheter från projekten:

 • Ökad delaktighet i planeringen ger ökad motivation och mer realistisk planering

 • Långsiktig planering leder till bättre samverkan mellan de inblandade parterna

 • En gemensam genomförandeplan för tiden på institution och tiden efter ger helhetssyn och bättre resultat.

 • Överföring av information mellan parterna underlättas

 • Planeringsmöten ska vara regelbundna och strukturerade. Alla parter ska ha möjlighet att påverka

 • Klienterna ska ha möjlighet att aktivt delta i planeringen

 • Det ska finnas en person som aktivt följer klienten under hela vårdkedjan (normalt socialsekreteraren)

 • Det ska finnas strukturerad uppföljning


Resultat forts
Resultat forts.

Ett kontrakt för livet

 • Både klienter och socialtjänst var mycket positiva till projektet

 • 6 månader efter avslutad LVM-vård:

 • 2/3 uppgav själva att de inte missbrukade alls alt. 1 dag/v eller mindre

 • Enl socialtjänstens bedömning var 33% fria från missbruk och 29% missbruk i mindre omfattning

 • Samtliga klienter hade en dokumenterad plan för eftervård efter LVM-vården avslutats.

 • Majoriteten av de som var fria från missbruk efter avslutad behandling hade ordnat boende och sysselsättning.


Resultat forts1
Resultat forts.

MVG

C:a 1.300 ungdomar från 15 kommuner deltog i projektet

 • Kriminalitet och missbruk sjönk

 • MVG-ungdomarna var c:a 2 månader kortare tid på institution jämfört med andra intagna

 • Socialt umgänge förbättrades

 • Skolgången förbättrades

 • 9/10 ungdomar hade en fortsatt strukturerad kontakt med institutionen ½ år efter utskrivning


Behandlingssystem och metoder 2
Behandlingssystem och metoder (2)

 • Behandlingssystem

  ex.

  ”MultifunC”

  Kartläggning – behandling – eftervård

  C:a 1 år varav 6-7 månader på institution

  Multidimentional Treatment Foster Care (MTFC)

  Utredning – kvalificerat familjehem och behandlingsteam - hem

  C:a 6-12 månader


Resultat1
Resultat

MTFC

Ex på + områden 1 år efter utskrivning:

 • 79% inga kriminella handlingar

 • 93% har hög närvaro i skola

 • Kamrater

 • Familjeförhållanden

 • Droger


Resultat forts2
Resultat forts.

MultifunC

Uppgifter från socialtjänsten

 • 34/41 ungdomar har genomfört behandlig t.o.m. 2009 varav 24 har följts upp. 16 bor hemma, 5 har eget boende, 1 bor i familjehem och 2 finns på SiS eller HVB

 • 21/24 (87%) har inte anhållits för brott

 • 18 ungdomar har en fungerande skola

 • 14 ungdomar har bra umgänge, 7 ungdomar blandat och 1 enbart med antisociala kamrater

  stor förbättring för 15

  viss förbättring för 7

  ingen förbättring för 2


Resultat forts3
Resultat forts.

MultifunC forts.

Uppgifter från 26ungdomar:

Förbättring avseende:

Skola stor/mycket stor 17

Fritid o vänner stor/mycket stor 18

Familj stor/mycket stor 20

Kriminalitet stor/mycket stor 16

Hjälp med de viktigaste problemen ganska mkt/mkt 16

Har det varit bra för dig att vara på inst? ganska bra/mkt bra 15


Behandlingssystem och metoder 3
Behandlingssystem och metoder (3)

 • Enskilda metoder

  ex.

  Agression Replacement Training (ART) 17/1 18

  Motiverande samtal (MI) 10/9 19

  Återfallsprevention (ÅP) 11/12 23

  Dialektisk BeteendeTerapi (DBT) 1/1 2

  SiS-KOMET 7/- 7